Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2012:BW7214

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
01-06-2012
Datum publicatie
01-06-2012
Zaaknummer
11/03947
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2012:BW7214
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Duits verzekeringsrecht. Verhaal door verzekeraar van uitgekeerd bedrag op grond van onrechtmatig handelen door koper van gestolen auto. Nederlands procesrecht; ten onrechte voorbijgaan aan betwisting stelling dat bedrag aan verzekerde is uitgekeerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2012/784
NJB 2012/1372
RAV 2012/85
JWB 2012/283
Verrijkte uitspraak

Conclusie

11/03947

mr J. Spier

Zitting 9 maart 2012 (bij vervroeging)

Conclusie inzake

[Eiser]

tegen

Allianz Versicherungs AG

1. [Eiser] heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Tegen Allianz is verstek verleend.

2. Allianz heeft een kampeerwagen verzekerd tegen diefstal. Nadat deze is gestolen, heeft de verzekerde aanspraak gemaakt op uitkering. Allianz beweert deze te hebben verricht; [eiser] heeft dat bestreden.

3. Het Hof heeft de grief dat niet is komen vast te staan dat de schade is vergoed "nu Allianz geen betalingsbewijs heeft overgelegd" van tafel geveegd omdat 1) de diefstal en 2) het verzoek om uitkering vaststaan, terwijl "zonder nadere toelichting, die ontbreekt, (...) geen reden [valt] te bedenken waarom Allianz niet tot uitkering van de schadepenningen zou zijn overgegaan" (rov. 5.2 en 5.3).

4. Het middel bestrijdt het onder 3 weergegeven oordeel. Het strekt ten betoge dat [eiser] zowel de betaling als het door Allianz genoemde bedrag heeft bestreden. Ik begrijp deze klacht aldus dat a) niet valt in te zien wat [eiser] meer had moeten (en kunnen) stellen en b) dat Allianz tekort is geschoten in haar verweer nu zij geen betalingsbewijs heeft overgelegd.

5. Allianz heeft zich in de mva niet verwaardigd om inhoudelijk in te gaan op deze kwestie. Zij vond het kennelijk een bespottelijke gedachte dat ze een betalingsbewijs zou moeten overleggen. Het Hof lijkt diezelfde mening te zijn toegedaan, mogelijk omdat het de (vele) verweren van [eiser] als (even zovele) chicanes aanmerkte, al maakt het daar beleefdheidshalve geen melding van.

6.1 Het Hof kan worden toegegeven dat zeker niet onaannemelijk is dat Allianz het gevorderde bedrag heeft betaald. Maar ik kan geen goede reden bedenken waarom zij niet een betalingsbewijs had kunnen overleggen nu daarom expliciet is gevraagd. Daarbij valt, voor zover nodig, te bedenken dat vele verzekeraars in voorkomende gevallen zeer wantrouwig zijn jegens verzekerden, soms nogal vergaande onderzoeken, die de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen raken, laten instellen en betrokkene het hemd van het lijf vragen. Zeker tegen die achtergrond bezien, had het op haar weg gelegen om de gevraagde informatie te verschaffen.

6.2 Maar ook los daarvan: [eiser] heeft het recht om te vragen om een betalingsbewijs.

7. Inderdaad valt niet in te zien wat [eiser] meer had kunnen stellen.

8. Kort en goed: het middel slaagt. Afhankelijk van de vraag of in de visie van Uw Raad Allianz na verwijzing alsnog het gevraagde betalingsbewijs in geding kan brengen, moet de zaak worden verwezen dan wel kan deze door Uw Raad worden afgedaan door afwijzing van de vordering. Zelf zou ik denken dat dit laatste het meest aangewezen is om de onder 6.1 genoemde reden.

Conclusie

Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en van het vonnis in prima en tot afwijzing van de vordering van Allianz.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

Advocaat-Generaal