Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2012:BV7494

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
05-06-2012
Datum publicatie
05-06-2012
Zaaknummer
11/03424 J
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2012:BV7494
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Jeugdzaak. Falende bewijsklacht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2012/843
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 11/03424 J

Mr. Knigge

Zitting: 3 april 2012

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij arrest van 21 juni 2011 verdachte wegens "bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht", "diefstal door twee of meer verenigde personen" en "opzetheling" veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 90 uren (subsidiair 45 dagen jeugddetentie), met aftrek van voorarrest.

2. Tegen deze uitspraak is namens verdachte cassatieberoep ingesteld.

3. Namens verdachte heeft mr. J.Y. Teakema, advocaat te 's-Gravenhage, een middel van cassatie voorgesteld.

4. Het middel

4.1. Het middel klaagt dat niet bewezen kan worden dat verdachte [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht.

4.2. Aan verdachte is, voor zover van belang, tenlastegelegd dat:

"hij op of omstreeks 10 februari 2010 te Rotterdam [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer] dreigend de woorden toegevoegd: "dan sla ik jou eerst en maak ik je af. Wacht straks buiten maar, dan kom ik terug met meer mensen" en/of "ik pop je en ik haal mijn broer en mijn pipa", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking."

4.3. Hiervan is bewezenverklaard dat:

"hij op 10 februari 2010 te Rotterdam [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer] dreigend de woorden toegevoegd: "ik haal mijn broer en mijn pipa".

4.4. Deze bewezenverklaring berust onder meer op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Het proces-verbaal van aangifte d.d. 11 februari 2010 van de politie Rotterdam - Rijnmond, nr. 2010048198-1, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven:

als de op 11 februari 2010 tegenover deze opsporingsambtenaar afgelegde verklaring van [slachtoffer]:

Ik doe aangifte van bedreiging. Op 9 februari 2010 was ik werkzaam bij de Albert Heijn te Rotterdam. Ik zag 2 jongens staan. De jongen die de volle beertender had ingeleverd zal ik in het vervolg dader 1 noemen. De jongen die bij hem stond was vermoedelijk van Noord- Afrikaanse afkomst, 16 jaar oud, 1,70 meter groot. Hij had twee helmen in zijn handen. Ik zal deze jongen dader 2 noemen. Ik sprak dader 1 aan, maar die rende direct richting de uitgang van de winkel. Ik vroeg aan dader 2 of hij dader 1 kende. Ik weet dat dader 2 toen nog gesproken heeft met mijn teamleider.

Op woensdag 10 februari 2010 was ik opnieuw werkzaam bij de Albert Heijn te Rotterdam. Ik was buiten. Ik was op dat moment samen met [betrokkene] (het hof begrijpt: [betrokkene]). Ik zag plotseling dader 2 staan. Hij was in het gezelschap van een andere jongen. Ik hoorde dat dader 2 tegen mij zei: "Dan sla ik jou eerst en maak ik je af. Wacht straks buiten maar, dan kom ik terug met meer mensen", of woorden van gelijke strekking. Ik schrok erg van deze woorden en voelde me bedreigd.

2. Het proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 12 februari 2010 van de politie Rotterdam - Rijnmond, nr. 2010048198- 15, opgemaakt in de wettelijke vorm door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven:

als de op 12 februari 2010 tegenover deze opsporingsambtenaar afgelegde verklaring van [betrokkene]:

Op 10 februari 2010 was ik werkzaam bij de Albert Heijn te Rotterdam. Ik was mijn collega [slachtoffer] (het hof begrijpt: [slachtoffer]) aan het helpen aan de achterkant van de Albert Heijn. Ik zag dat er twee jongens bij [slachtoffer] stonden. Een van hen zei tegen hem: " Ik haal mijn broer en mijn pipa".

(...)"

4.5. De als bewijsmiddel 2 opgenomen verklaring van getuige [betrokkene] houdt in dat verdachte tegen [slachtoffer] heeft gezegd: "ik haal mijn broer en mijn pipa".(1) Het Hof heeft deze uitlatingen bewezenverklaard. De als bewijsmiddel 1 opgenomen verklaring van de aangever [slachtoffer] houdt in dat verdachte tegen [slachtoffer] zei: "Dan sla ik jou eerst en maak ik je af. Wacht straks buiten maar, dan kom ik terug met meer mensen", "of woorden van gelijke strekking". Gelet op deze vaststelling is het verwonderlijk dat het Hof deze woorden, die eveneens waren opgenomen in de tenlastelegging, uit de tenlastelegging heeft weggestreept en derhalve niet bewezen heeft geacht.(2) Ik ga er vanuit dat hier sprake is van een kennelijke misslag en dat het Hof slechts heeft bedoeld verdachte vrij te spreken van de tenlastegelegde bewoordingen "ik pop je". De Hoge Raad kan de bewezenverklaring lezen met herstel van deze misslag.(3) Nu het middel ervan uitgaat dat het Hof verdachte heeft vrijgesproken van de hiervoor bedoelde woorden en de bewezenverklaarde bedreiging in die opvatting slechts bestaat uit het [slachtoffer] toevoegen van de woorden: "ik haal mijn broer en mijn pipa", mist het middel feitelijke grondslag.

5. Het middel faalt en kan worden afgedaan met de aan art. 81 RO ontleende motivering.

6. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden uitspraak ambtshalve te

vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

7. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden,

AG

1 In welke betekenis het woord "pipa" hier is gebezigd en of [slachtoffer] die betekenis kende, blijkt niet direct uit het arrest. Googlen op de zoektermen "pipa" en "straattaal" leert dat "pipa" straattaal is voor "pistool".

2 Blijkens het vonnis van de Rechtbank heeft de Rechtbank verdachte wel veroordeeld voor het uiten van de bewoordingen "dan sla ik jou eerst en maak ik je af. Wacht straks buiten maar, dan kom ik terug met meer mensen."

3 Zie bijvoorbeeld HR 20 september 2011, LJN BQ4313, NJ 2011/436 waarin de Hoge Raad bij wege van kennelijke misslag de bewezenverklaring verbeterd leest.