Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2012:BT8932

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
10-01-2012
Datum publicatie
10-01-2012
Zaaknummer
10/04253 B
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2012:BT8932
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag. Art. 552a Sv. Aan het klaagschrift ligt ten grondslag dat klagers partner als rechthebbende moet worden aangemerkt van de onder klager inbeslaggenomen auto. Deze stelling kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als verzoek tot teruggave van de auto aan de partner. De wet kent niet de mogelijkheid dat op verzoek van een belanghebbende teruggave van het inbeslaggenomene aan een ander wordt gelast. De Rechtbank had klager niet-ontvankelijk moeten verklaren. De Hoge Raad vernietigt de beschikking en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2012/132
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 10/04253 B

Mr. Knigge

11 oktober 2011

Conclusie inzake:

[Klager]

1. De Rechtbank Amsterdam heeft bij beschikking van 23 september 2010 het klaagschrift van klager ex. art. 552a Sv, strekkende tot teruggave van een inbeslaggenomen Porsche, ongegrond verklaard.

2. Tegen deze beschikking is namens klager cassatieberoep ingesteld.

3. Namens klager heeft mr. D. van den Broek, advocaat te Amsterdam, een middel van cassatie voorgesteld.(1)

4. Aan de bespreking van dit middel kom ik niet toe. In het klaagschrift wordt gesteld dat de desbetreffende auto in eigendom toebehoort aan de partner van klager en dat klager wenst dat de auto aan hem wordt teruggegeven zodat hij deze aan zijn partner kan doen toekomen. Blijkens het proces-verbaal van de behandeling in raadkamer heeft de klager aldaar verklaard: "Ik wil graag dat mijn partner, [mede-klaagster], de auto terug krijgt".

5. In aanmerking genomen dat teruggave aan de beslagene niet aangewezen is als blijkt dat een andere rechthebbende is(2), kan het gedane beklag bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een verzoek om teruggave aan een ander. Voor een dergelijk verzoek biedt art. 552a Sv geen basis. Derhalve had de Rechtbank klager niet-ontvankelijk behoren te verklaren in zijn beklag.(3)

6. Deze conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad de bestreden beschikking zal vernietigen en de klager niet-ontvankelijk zal verklaren in zijn beklag.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden,

AG

1 Deze zaak hangt samen met 10/04254B ([mede-klaagster]) in welke zaak ik vandaag ook zal concluderen.

2 Vgl. HR 29 oktober 2002, LJN AE5650, NJ 2003/19.

3 Zie o.m. HR 7september 2004, LJN AP1533, NJ 2004/593.