Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2011:BU3463

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
29-11-2011
Datum publicatie
29-11-2011
Zaaknummer
10/01329
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BU3463
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Uittrekselarrest. HR herhaalt HR LJN AT2980.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/1521
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 10/01329

Mr. Machielse

Zitting 1 november 2011

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft bij arrest van 11 juli 2003 verdachte ter zake van "valsheid in geschrift" veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes weken.

2. Mr. F.E. van der Zee, advocaat te Amsterdam, heeft beroep in cassatie ingesteld. Mr. M.L.M. van der Voet, advocaat te Amsterdam, heeft een schriftuur ingediend, houdende één middel van cassatie.

3.1 Het middel houdt de klacht in dat het hof zijn op 11 juli 2003 gegeven beslissingen niet heeft neergelegd in een verkort arrest, maar in een "uittreksel", waarin in strijd met de wettelijke voorschriften niet zijn opgenomen de tenlastelegging, de bewezenverklaring en de strafmotivering.

3.2 In de strafzaak tegen de verdachte zijn de gegeven beslissingen niet vastgelegd in een zogenoemd verkort arrest, doch in een "uittreksel" en een "extract arrest" waarin slechts zijn opgenomen de kwalificatie van het bewezenverklaarde feit, de datum waarop en de plaats waar het feit is begaan, het toepasselijke wetsartikel alsmede het dictum. 's Hofs verzuim een arrest op te maken dat voldoet aan de hier ingevolge art. 415 Sv toepasselijke wettelijke eisen, in het bijzonder die van art. 365a (oud) in verbinding met art. 138b (oud) Sv, heeft betrekking op een wezenlijke vorm van het strafproces zodat het nietigheid van de bestreden uitspraak oplevert, ook al is deze niet met zoveel woorden in de wet bedreigd.(1) Het middel is dus terecht voorgesteld.

4. Het voorgestelde middel slaagt. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van de bevoegdheid de bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

5. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam, teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

1 Vgl. bijv. HR 24 mei 2005, NJ 2006, 433 m.nt. P.A.M. Mevis; HR 6 december 2005, LJN AT5754; HR 28 maart 2006, LJN AV1620; HR 18 december 2007, LJN BB7404 en HR 2 maart 2010, LJN BK9051.