Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2011:BT1663

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
22-11-2011
Datum publicatie
22-11-2011
Zaaknummer
10/00882
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BT1663
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Art. 437 Sv. Verdachte niet-ontvankelijk in het cassatieberoep nu geen schriftuur houdende middelen is ingediend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/1479
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 10/00882

Mr. Machielse

Zitting 6 september 2011

Conclusie inzake:

[Verdachte](1)

1 Het Gerechtshof te Arnhem heeft verdachte bij arrest van 27 januari 2010 voor 1. "Als leider deelnemen aan een organisatie die het oogmerk heeft het plegen van misdrijven", 2. "Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd", 3. "Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod" en 5. "In strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting opzettelijk nalaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, terwijl het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, en terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van de hoogte of de duur van zijn of eens anders recht op een verstrekking of een tegemoetkoming" veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren. Voorts heeft het hof beslist over inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.

2 Mr. J.P.W. Nijboer, advocaat te Utrecht, heeft namens verdachte beroep in cassatie ingesteld.

3 De aanzegging van art. 435, eerste lid, 1 Sv is op 8 maart 2011 betekend. Binnen de in art. 437, tweede lid, Sv genoemde termijn van twee maanden is geen schriftuur in de zaak van verdachte ontvangen.

Het cassatieberoep is daarom niet ontvankelijk.

4 Deze conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

1 Deze zaak hangt samen met de zaken 11/00461 ([medeverdachte 1]) en 11/00478 ([medeverdachte 2]), waarin ik vandaag ook concludeer.