Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2011:BR6601

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
25-10-2011
Datum publicatie
25-10-2011
Zaaknummer
09/03490
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BR6601
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

HR: 81 RO. Ambtshalve: de redelijke termijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/1332
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 09/03490

Mr. Vellinga

Zitting: 30 augustus 2011

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Verdachte is door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch wegens 1. "Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod" en 2. "Diefstal" veroordeeld tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis.

2. Er bestaat samenhang tussen de zaken met de nummers 09/03490, 09/03491P en 09/03107. In al deze zaken zal ik vandaag concluderen.

3. Namens verdachte heeft mr. A.C.J. Lina, advocaat te Venlo, één middel van cassatie voorgesteld.

4. Het middel klaagt over de verwerping van het beroep op onrechtmatig verkregen bewijs.

5. Het bestreden arrest houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel relevant, in:

"Het hof stelt vast dat verdachte ten tijde van de in de bewezenverklaring bedoelde periode niet in de woning aan de [a-straat 1] te [plaats] woonde noch verbleef. De wettelijke bepalingen ten aanzien van het doorzoeken van een woning bevatten waarborgen voor de bewoner van de woning waarin de huiszoeking plaatsvindt in verband met de inbreuk op diens persoonlijke levenssfeer. Nu de verdachte niet de bewoner van deze woning was, heeft hij, nu van bijzonder feiten of omstandigheden die tot een ander oordeel leiden niet is gebleken, geen rechtens te respecteren belang ter zake van eventuele gebreken ten aanzien van de doorzoeking. De verdachte kan zich dan ook niet op de niet of niet juiste naleving van de wettelijke bepalingen - voor zover daar al sprake van zou zijn - ten aanzien van het doorzoeken van een woning ter inbeslagneming beroepen. Het hof is dan ook van oordeel dat het tijdens deze zoeking verkregen bewijs jegens verdachte niet onrechtmatig is verkregen en derhalve mag worden gebruikt voor het bewijs.

Het hof is gezien vorenstaande van oordeel dat in het midden kan blijven welke betekenis kan worden toegekend aan het proces-verbaal van bevindingen dat is opgemaakt met betrekking tot de anonieme melding en de piekmeting door Essent, nu dit verdachte niet regardeert.

Het verweer wordt dan ook verworpen."

6. In de toelichting op het middel wordt geklaagd dat het Hof er aan is voorbijgegaan dat ook de verdachte als gebruiker van de woning - hij had in de woning een hennepkwekerij - een rechtens te respecteren belang heeft bij het naleven van de binnentredingsbepalingen.

7. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat bedoelde bepalingen waarborgen bevatten voor de bewoner van de woning waarin de huiszoeking plaatsvindt in verband met de inbreuk op diens persoonlijke levenssfeer, en niet zijn gegeven met het oog op de bescherming van de belangen van de gebruiker van de woning, die niet tevens in die woning woont dan wel daarin verblijf houdt.

8. Het Hof heeft het verweer dus terecht en op goede gronden verworpen.

9. Het middel faalt en kan worden afgedaan met de in art. 81 RO bedoelde motivering.

10. Ambtshalve vraag ik aandacht voor het volgende. Namens verdachte is op 5 augustus 2009 beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad zal uitspraak doen nadat sedertdien meer dan vierentwintig maanden zijn verstreken. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Dat moet leiden tot strafvermindering.

11. Overigens heb ik ambtshalve geen gronden aangetroffen waarop het bestreden arrest zou dienen te worden vernietigd.

12. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest voor wat betreft de opgelegde straf. De Hoge Raad kan de hoogte daarvan verminderen naar de gebruikelijke maatstaf. Voor het overige dient het beroep te worden verworpen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG