Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2011:BP9352

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
07-06-2011
Datum publicatie
07-06-2011
Zaaknummer
09/04049
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BP9352
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Motivering strafoplegging. Het behoort tot de taak van de rechter die heeft te beslissen omtrent de in de art. 348 en 350 Sv vermelde vragen, daarbij slechts te oordelen op de grondslag van hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in diens zaak. Het Hof heeft dan ook ten onrechte bij zijn oordeel omtrent de strafoplegging betrokken dat “het (…) het Hof ambtshalve bekend (is), uit eerdere strafzaken van verdachte in hoger beroep, dat verdachte één en andermaal heeft verklaard niet voornemens te zijn Nederland te verlaten of daartoe pogingen te ondernemen.”

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2011, 1297
NJ 2011/279
RvdW 2011/755
NBSTRAF 2011/204
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 09/04049

Mr. Vellinga

Zitting: 15 maart 2011

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Verdachte is door het Gerechtshof te 's-Gravenhage wegens "Als vreemdeling in Nederland verblijven, terwijl hij weet dat hij op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenst vreemdeling is verklaard" veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden.

2. Namens verdachte heeft mr. A.B. Baumgarten, advocaat te 's-Gravenhage, één middel van cassatie voorgesteld.

3. Door bij de strafoplegging in aanmerking te nemen hetgeen het Hof uit eerdere strafzaken van de verdachte in hoger beroep ambtshalve bekend is, namelijk dat de verdachte één en andermaal heeft verklaard niet voornemens te zijn Nederland te verlaten of daartoe pogingen te ondernemen, en dit ter terechtzitting niet ter sprake te brengen heeft het Hof niet beslist "naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting" (art. 350 Sv). Daarover klaagt het middel terecht.(1)

4. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen waarop het bestreden arrest zou dienen te worden vernietigd.

5. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Hof dan wel verwijzing van de zaak naar een aangrenzend Hof teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Zie onder meer HR 25 januari 2011, LJN BO6751.