Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2011:BP4639

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
08-02-2011
Datum publicatie
25-05-2011
Zaaknummer
09/04873 B
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BP4639
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag, art. 552a Sv. 1. Verwijzingsopdracht. Vervolg op HR LJN BC6294. De klacht die berust op de opvatting dat het Hof de door de HR vernietigde beschikking van de Rb heeft bevestigd mist feitelijke grondslag. 2. De middelen voor het overige zijn geen cassatiemiddelen in de zin der wet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2011, 1187
RvdW 2011/703
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 09/04873 B

Mr. Silvis

Zitting 8 februari 2011

Conclusie inzake:

[Klager]

1. Na verwijzing van de zaak door de Hoge Raad bij beschikking van 11 maart 2008, heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij beschikking van 8 december 2008 het beklag van verzoeker, strekkende tot opheffing van het beslag en teruggave van een auto aan verzoeker, ongegrond verklaard.

2. Namens verzoeker hebben mr. B.P. de Boer en mr. M. van Delft, advocaten te Amsterdam, twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het eerste middel behelst de klacht dat het hof de beslissing en/of de verwijzingsopdracht van de Hoge Raad heeft miskend.

4. De Hoge Raad heeft de beschikking van de rechtbank te Breda d.d. 14 april 2006, waartegen verzoeker op 27 april 2006 beroep in cassatie heeft ingesteld, bij beschikking van 11 maart 2008 geheel vernietigd. Het dictum van 's Hogen Raads beschikking luidt als volgt:

"3. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking;

verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch teneinde opnieuw te worden behandeld en afgedaan."

5. Het beklag van verzoeker is door het hof opnieuw behandeld in de raadkamer van 10 november 2008. De thans bestreden beschikking d.d. 8 december 2008 houdt als beslissing en motivering van het hof in:

"Beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking van de rechtbank Breda van 14 april 2006, met dien verstande dat de redengeving waarop deze berust wordt aangevuld met onderstaande overweging.

De door de klager aan de rechtbank en ter terechtzitting van het hof d.d. 10 november 2008 overgelegde schriftelijke verklaringen van [betrokkene 1], [betrokkene 2] en [betrokkene 3] zijn naar het oordeel van het hof te weinig specifiek om tot bewijs van de stelling van klager dat hij rechthebbende is op de auto bij te dragen.

BESLISSING :

Het hof:

Verklaart het beklag ongegrond."

6. Bij de beoordeling van het middel dient voorop te worden gesteld dat de rechter naar wie de Hoge Raad na vernietiging van een uitspraak de zaak heeft verwezen, gebonden is aan de door de Hoge Raad gegeven beslissing (vlg. HR 17 oktober 2006, LJN AY7773).

7. 's Hofs beslissing kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan dat het hof de door de Hoge Raad vernietigde beschikking van de rechtbank geheel heeft bevestigd, met aanvulling van gronden (art. 423, eerste lid, Sv). Derhalve heeft het hof de beslissing van de Hoge Raad miskend.

8. Het eerste middel is terecht voorgesteld. Gelet hierop behoeven de overige, in dit middel besloten liggende klachten, alsook het tweede middel geen bespreking.

9. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en terugwijzing van de zaak naar het hof, teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG