Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2011:BP0455

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
29-03-2011
Datum publicatie
29-03-2011
Zaaknummer
09/04277 B
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BP0455
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Beslag, beklag. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat geen toepassing is gegeven aan art. 116.3 Sv. HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR NJ 1996/526 en voegt daaraan toe dat de omstandigheid dat de betreffende passen inmiddels zijn vernietigd het daarin bepaalde niet anders maakt, zodat de klager kan worden ontvangen in zijn beroep. HR wijst tussenbeschikking om AG, die concludeerde tot niet-ontvankelijkverklaring, alsnog in de gelegenheid te stellen zich over de middelen uit te laten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/480
NJ 2011/161
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 09/04277 B

Mr. Aben

Zitting 4 januari 2011

Conclusie inzake:

[Klager]

1. Het cassatieberoep richt zich tegen de beschikking van de rechtbank te Haarlem van 3 september 2009 waarbij het beklag strekkende tot teruggave aan klager van een inbeslaggenomen Schipholpas ongegrond is verklaard en waarbij klager voorts niet-ontvankelijk is verklaard in zijn klaagschrift voor zover dat betrekking heeft op een KLM-pas.

2. Namens klager hebben mrs. J. Kuijper en M. Mulder, beiden advocaat te Amsterdam, een schriftuur ingezonden houdende twee middelen van cassatie.

3.1. Aan een bespreking van de middelen kom ik niet toe gelet op het volgende.

3.2. Het gaat in deze zaak om een KLM-pas en een Schipholpas, die op 27 januari 2009 wegens verdenking ter zake van het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met art. 2, onder A, van de Opiumwet op of omstreeks 27 november 2008, onder klager in beslag zouden zijn genomen. Buiten kijf staat dat klager zelf geen eigenaar is van voornoemde passen, maar dat zij eigendom zijn van respectievelijk de KLM en Amsterdam Airport Security (AAS; pasuitgiftebureau). Op 30 juni 2009 is een klaagschrift als bedoeld in art. 552a lid 1 Sv binnengekomen bij de rechtbank, strekkende tot teruggave van de twee inbeslaggenomen passen aan klager. Dat klaagschrift is op 20 augustus 2009 door de rechtbank behandeld, waarna de rechtbank op 3 september 2009 de bestreden beschikking heeft gegeven waarbij het beklag ten aanzien van de KLM-pas niet-ontvankelijk is verklaard, omdat niet is gebleken dat deze onder klager in beslag is genomen, en ten aanzien van de Schipholpas ongegrond is verklaard.

3.3. Telefonische navraag bij het openbaar ministerie, afdeling Zwacri KMar Schiphol, heeft het volgende opgeleverd. Bevestigd wordt dat destijds bij de doorzoeking in de woning van de klager naast een Schipholpas ook een KLM-pas in beslag is genomen, zoals door klager is betoogd. Reeds op 29 januari 2009 is de KLM-pas teruggegeven aan de KLM en op 19 februari 2009 is de Schipholpas teruggegeven aan Amsterdam Airport Security(1). Voorts is medegedeeld dat beide passen inmiddels zijn vernietigd(2) en dat aan klager op 15 juni 2010 door de KLM een nieuwe KLM-pas is verstrekt.(3)

3.4. In cassatie moet er derhalve van worden uitgegaan dat beide passen waarover de klager zich thans wenst te beklagen na teruggave aan de desbetreffende eigenaren zijn vernietigd. Dit betekent dat klager geen belang meer heeft bij zijn cassatieberoep tegen de beschikking van de rechtbank, zodat hij daarin niet-ontvankelijk moet worden verklaard.(4)

4. Deze conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van klager in zijn cassatieberoep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

1 Zie ook het, door mij opgevraagde, "overdrachtsformulier goederen" van 19 februari 2009, opgemaakt door [verbalisant], opperwachtmeester der Koninklijke Mareschaussee Schiphol, binnen gekomen per email op 15 december 2010.

2 De precieze data waarop de passen zijn vernietigd zijn mij onbekend gebleven.

3 Zie ook het emailbericht d.d. 16 december 2010 van een medewerker van Zwacri KMar Schiphol, waarin e.e.a. schriftelijk is bevestigd betreffende de gang van zaken omtrent de inbeslaggenomen passen.

4 Vgl. bijv. HR 2 november 2010, LJN BN7047.