Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2011:BP0068

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
15-02-2011
Datum publicatie
15-02-2011
Zaaknummer
09/01084
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2011:BP0068
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Gegronde bewijsklacht medeplegen. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet volgen dat de verdachte zo bewust en nauw met een ander heeft samengewerkt dat sprake is van medeplegen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2011/302
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 09/01084

Mr. Vellinga

Zitting: 21 december 2010

Conclusie inzake:

[verdachte]

1. Verdachte is door het Gerechtshof te 's-Gravenhage wegens 1 "Feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd", 2 "Poging tot een ander door enige feitelijkheid, gericht tegen die ander, wederrechtelijk dwingen iets te doen, meermalen gepleegd", 3 "Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod" en 4 "Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod" veroordeeld tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van 160 uren, subsidiair 80 dagen hechtenis en een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren.

2. Namens verdachte heeft mr. B. Kizilocak, advocaat te Rotterdam, drie middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het eerste middel klaagt dat uit de gebezigde bewijsmiddelen het onder 3 en 4 bewezenverklaarde medeplegen niet kan worden afgeleid.

4. Het Hof heeft onder 3 en 4 ten laste van verdachte bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 1 februari 2007 tot en met 8 maart 2007 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk heeft geteeld in een pand aan de Drinkwaterweg een groot aantal hennepplanten zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II"

en

"hij op 09 maart 2007 te Rotterdam tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk aanwezig heeft gehad 490 hennepplanten zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II"

5. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"Ten aanzien van de feiten 3 en 4

8. Het proces-verbaal van de politie Rotterdam-Rijnmond, nr. 2007084517-6, d.d. 9 maart 2007, opgemaakt in de wettelijke vorm door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] en twee andere bevoegde opsporingsambtenaren. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -:

als relaas van deze opsporingsambtenaren dan wel één of meer van hen:

Op 9 maart 2007 verscheen een personeelslid van [A] aan het politiebureau. Deze persoon had naar aanleiding van een warmtemeting de avond tevoren een onderzoek ingesteld in de meterkast van de woning aan de [a-straat 1] te Rotterdam. De warmtemeting had plaatsgevonden na een melding via Meld Misdrijf Anoniem. De melding betrof een ernstig vermoeden dat er zich een hennepkwekerij in de woning bevond. Voornoemd personeelslid had bij onderzoek een stroomaftappunt aangetroffen, welke buiten de meter om aangesloten was. Wij, verbalisanten, zijn ter plaatse gegaan. Ik, verbalisant [verbalisant 1], liep samen met een man van de Dienst Stedelijke Volkshuisvesting (DSV) naar de achterzijde van de woning. Ik zag dat de achterdeur van genoemde woning wagenwijd open stond. Ik zag dat de ramen beslagen waren en dat hier meer dan normale vochtafzetting op zat. Nadat ik de woning via de geopende achterdeur had betreden, kwam er in de keuken een manspersoon op mij af lopen. Ik legitimeerde mij als politieagent en vroeg hem de voordeur voor mijn collega's te openen. Vervolgens betraden wij, verbalisanten [verbalisant 2 en 3], de woning via de geopende voordeur. Wij, verbalisanten, vertelden de man de reden van ons bezoek en toonden hem een machtiging tot binnentreden. In de hal van deze woning zagen wij, verbalisanten, een zelfgemaakte deur open staan. Vanuit de opening van deze deur zagen wij fel licht komen. Ook voelden wij hieruit een meer dan normale vochtige warme lucht komen. Wij hoorden het eentonige gezoem, vermoedelijk afkomstig van zogenaamde aanjagers. Wij zagen op de vloer vanuit de openstaande deur een dikke zwarte flexibele luchtslang liggen. De man die de voordeur open had gedaan verklaarde ons de bewoner te zijn en te zijn genaamd: [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats]. Vervolgens werd door ons, verbalisanten [verbalisant 2 en 3], een onderzoek in het benedengedeelte van de woning ingesteld. Hier- troffen wij een in werking zijnde hennepplantage aan. In de twee beneden gelegen kamers bevonden zich kweekbakken met daarin hennepplanten. Boven deze planten brandden felle lampen. In de badkamer zagen wij een groot waterreservoir met daarin een dompelpomp. Daarnaast stonden twee jerrycans met daarop etiketten met de tekst van groeimiddel voor hennepplanten. Wij zagen een kalender liggen met daarop een bewateringsschema en een aangekruiste begindatum.

9. Een geschrift, zijnde een fax, inhoudende een op 16 september 2008 door [verbalisant 4], inspecteur bij de Dienst Stedelijke Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam, opgemaakt rapport "Onderzoek vermoedelijke hennepkwekerij". Dit geschrift houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -:

Op 9 maart 2007 heb ik een onderzoek ingesteld in verband met de vermoedelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij in het pand aan de [a-straat 1] te Rotterdam. Daarbij waren [verbalisant 1], [verbalisant 2] en [verbalisant 3] (het hof leest: [verbalisant 3]) van de politie Rotterdam-Rijnmond aanwezig. Ter plaatse gekomen roken wij bij het betreden van het portiek de voor ons bekende geur van hennep.

10. Een geschrift, zijnde een rapportage diefstal energie, d.d. 12 maart 2007, opgemaakt en ondertekend door [betrokkene 1], technisch specialist fraude bij [A] BV. Dit geschrift houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -:

Op 9 maart 2007 was ik tezamen met politieambtenaren van de politie Rotterdam-Rijnmond in de woning aan de [a-straat 1] te Rotterdam. In de in die woning aanwezige hennepkwekerij zag ik een kladblok liggen met notities. In die notities stond vermeld dat de hennepkwekerij op 1 februari 2007 in werking is gegaan. De in de hennepkwekerij aanwezige planten waren ongeveer 36 dagen oud.

11. Een geschrift, zijnde een "Checklist ontmanteling hennepplantages", als bijlage gevoegd bij de rapportage "Ontmanteling hennepkwekerij [a-straat 1] d.d. 9 maart 2007", opgemaakt door [betrokkene 3] en ondertekend door [betrokkene 4] en [betrokkene 5]. Dit geschrift houdt onder meer in:

Uitvoeringsdatum: 9 maart 2007

Adres : [a-straat 1] te Rotterdam

Artikelen Totaal aantal

Hennepplanten 490

Oppervlakte Plantenbakken 16,5 m²

Armaturen 23

Assimilatielampen 22

Transformatoren 22

Afzuigers 1

Koolstoffilters 2

Dompelpompen 1

Bevloeiingsinstallatie 1

Digitale PH-meter 1

Digitale EC-meter 1

Thermo-Hygrometer 2

Relaiskast 1

Fan-controller 1

Kachels/heaters 2

(tafel)ventilator 5

Ontvochtiger 1

Buisventilator 1

12. De eigen waarneming van het hof, vastgelegd in het procesverbaal van de terechtzitting van 30 september 2008, inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Het hof neemt waar dat de planten, afgebeeld op de foto's die als bijlage zijn gevoegd bij de rapportage "Ontmanteling hennepkwekerij [a-straat 1] d.d. 9 maart 2007", de - het hof ambtshalve bekende - uiterlijke verschijningsvorm van hennepplanten hebben.

13. Het proces-verbaal van de politie Rotterdam-Rijnmond, nr. 2007084517-8, d.d. 9 maart 2007, opgemaakt in de wettelijke vorm door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 5] en een andere bevoegde opsporingsambtenaar. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -:

als de op 9 maart 2007 tegenover deze opsporingsambtenaren afgelegde verklaring van de verdachte:

Ik ben de huurder van de woning aan de [a-straat 1] te Rotterdam. Ik woon daar al sinds 2001. Momenteel woon ik daar samen met [betrokkene 2]. Hij huurt van mij de benedenverdieping en betaalt mij daarvoor elke maand de helft van de huur. Ik heb een reservesleutel van de deur die toegang tot de benedenverdieping geeft.

De geschriften zijn slechts gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

De ten aanzien van de feiten 1 en 2 enerzijds en ten aanzien van de feiten 3 en 4 anderzijds opgenomen bewijsmiddelen zijn telkens - ook in hun onderdelen - slechts gebruikt ten aanzien van het feit of de feiten waarop zij blijkens hun inhoud in het bijzonder betrekking hebben."

6. Het bestreden arrest houdt voorts, onder het kopje "Nadere bewijsoverweging ten aanzien van het onder 3 en 4 bewezenverklaarde", voor zover voor de beoordeling van het middel relevant, in:

"(...)

Het bewijs dat de verdachte die hennepplanten tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk heeft geteeld en aanwezig gehad, ontleent het hof, naast verdachtes eigen verklaring, weergegeven in het onder 13 opgenomen bewijsmiddel, inhoudende dat hij een reservesleutel heeft van de deur die toegang tot de benedenverdieping van de door hem gehuurde woning geeft, aan het relaas, weergegeven in het onder 8 opgenomen bewijsmiddel, voor zover dit inhoudt dat de ramen van de woning - waar de verdachte volgens vorenbedoelde verklaring sedert 2001 woonachtig is en volgens bedoeld relaas ook op 9 maart 2007 aanwezig was - beslagen waren en een meer dan normale vochtafzetting vertoonden, dat de deur naar de benedenverdieping van die woning, alwaar de hennepkwekerij is aangetroffen, openstond en dat vanuit die deuropening een meer dan normale vochtige lucht kwam, een eentonig zoemend geluid hoorbaar was en een dikke flexibele luchtslang zichtbaar was, alsmede aan het gegeven dat blijkens het onder 9 opgenomen bewijsmiddel in het portiek een hennepgeur te ruiken was. Dat alles in aanmerking genomen heeft de verdachte naar het oordeel van het hof - minst genomen - willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat zich op de benedenverdieping van de door hem gehuurde woning een kwekerij bevond, waar hennepplanten aanwezig waren en werden geteeld."

7. De gebezigde bewijsmiddelen houden in dat in de door verdachte verhuurde benedenverdieping van de door hem gehuurde woning een hennepkwekerij aanwezig was en dat de verdachte in het bezit was van een reservesleutel waarmee hij toegang had tot de benedenverdieping. Ook al wordt ervan uitgegaan dat de verdachte minst genomen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zich op de benedenverdieping van bedoelde woning een hennepkwekerij bevond, dan is daarmee nog niet gezegd dat de verdachte zo bewust en nauw met een ander - in casu in de ogen van het Hof kennelijk de huurder van de benedenwoning - heeft samengewerkt dat van medeplegen van telen en aanwezig hebben van hennep kan worden gesproken. Van enige vorm van samenwerking, gericht op telen en aanwezig hebben van hennep, blijkt immers uit de gebezigde bewijsmiddelen niet, terwijl het Hof ook niet motiveert hoe het die samenwerking uit de gebezigde bewijsmiddelen heeft afgeleid. Uit de omstandigheden dat de deur van de benedenverdieping openstond en vanuit die deuropening een meer dan normale vochtige lucht kwam, dat ramen van de woning beslagen waren en een meer dan normale vochtafzetting vertoonden, en dat een eentonig zoemend geluid hoorbaar was, een dikke flexibele luchtslang zichtbaar was, en in het portiek een hennepgeur te ruiken was kan wel worden afgeleid dat de verdachte bereid was deze ongemakken (mogelijk met het oog op de huuropbrengst: de helft van de huur van de woning) te verdragen, maar deze verdraagzaamheid of dit dulden brengt niet (zonder meer) mee dat de verdachte met zijn huurder samenwerkte met het oog op het telen en aanwezig hebben van hennep.

8. Het middel slaagt.

9. Gelet op de hoogte van de opgelegde straffen heeft de verdachte bij bespreking van het tweede middel geen belang.

10. Het derde middel klaagt dat bewijsmiddel 9 meer omvat dan louter eigen waarneming en ondervinding van de relaterende verbalisant.

11. Het middel doelt op de zinsnede: "Ter plaatse gekomen roken wij bij het betreden van het portiek de voor ons bekende geur van hennep." Deze zinsnede dient aldus te worden verstaan dat de door de relaterend verbalisant in zijn verklaring genoemde verbalisanten hem hebben medegedeeld evenals hijzelf een henneplucht te ruiken. Aldus verstaan bevat bewijsmiddel 9 niet iets wat niet kan gelden als feiten en omstandigheden die de verbalisant zelf heeft waargenomen of ondervonden (art. 344 lid 1 onder 2o Sv).

12. Het tweede en het derde middel kunnen worden afgedaan met de in art. 81 RO bedoelde motivering.

13. Ambtshalve vraag ik aandacht voor het volgende. Verdachte heeft op 22 oktober 2008 beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad zal uitspraak doen nadat sedertdien meer dan vierentwintig maanden zijn verstreken. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Dat moet leiden tot strafvermindering. Dit punt kan echter onbesproken blijven indien de Hoge Raad met mij van oordeel is dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en dient te worden teruggewezen of verwezen.(1)

14. Ambtshalve heb ik geen andere gronden aangetroffen waarop het bestreden arrest zou dienen te worden vernietigd.

15. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest voor wat betreft het onder 3 en 4 bewezenverklaarde als mede voor wat betreft de opgelegde straffen, en in zoverre terugwijzing naar het Hof dan wel verwijzing naar een aangrenzend Hof teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 HR 17 juni 2008, LJN BD2578, NJ 2008, 358, rov. 3.5.3.