Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2010:BL8761

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
25-05-2010
Datum publicatie
26-05-2010
Zaaknummer
08/02838
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2010:BL8761
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Bewijsklacht. HR: art. 81 RO. HR merkt op dat niet wordt geklaagd dat het Hof ten onrechte heeft volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen a.b.i. art. 359.3 Sv. CAG: anders

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2010, 688
NJB 2010, 1234
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 08/02838

Mr Jörg

Zitting 16 maart 2010

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, heeft bij arrest van 29 mei 2008 verzoeker wegens drie feiten veroordeeld.

2. Deze zaak hangt samen met de strafzaak tegen verzoeker met griffienummer S 08/04263 waarin ik heden eveneens concludeer.

3. Namens verzoeker heeft mr. V.C. van der Velde, advocaat te Almere, bij schriftuur één middel van cassatie voorgesteld. Het klaagt over de begrijpelijkheid en afdoendheid van de bewijsmotivering ten aanzien van feit 5 subsidair.

4. Ambtshalve constateer ik dat het hof ten aanzien van de bewijsvoering heeft volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen.

5. Het krachtens art. 415, eerste lid, Sv ook voor de behandeling in hoger beroep toepasselijke art. 359, derde lid, Sv luidt:

"De beslissing dat het feit door de verdachte is begaan, moet steunen op de inhoud van in het vonnis opgenomen bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden. Voor zover de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend, kan een opgave van bewijsmiddelen volstaan, tenzij hij nadien anders heeft verklaard dan wel hij of zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit."

Het achtste lid luidt:

"Alles op straffe van nietigheid."

6. De aan het proces-verbaal van de appèlzitting van 15 mei 2008 gehechte pleitnota houdt in dat de raadsman ten aanzien van het - door het hof bewezenverklaarde - feit 5 subsidiair vrijspraak heeft bepleit. In strijd met de wet heeft het hof niet de inhoud van de drie tot bewijs gebezigde bewijsmiddelen voor dit feit weergegeven. Aangezien de juistheid van het cassatiemiddel niet kan worden beoordeeld omdat de bewijsmiddelen niet zijn uitgewerkt kan het arrest op dit punt ambtshalve dus geen stand houden, ook al klaagt het middel niet specifiek over het geconstateerde manco in het arrest.

7. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, ten einde op het bestaande beroep, maar dan enkel ten aanzien van feit 5 opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

A-G