Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2010:BK5598

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
26-01-2010
Datum publicatie
26-01-2010
Zaaknummer
08/03141
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2010:BK5598
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Bewijsklacht slaagt. Pleegplaats en –tijd worden niet door de inhoud van enig bewijsmiddel geschraagd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. S 08/03141

Mr Vegter

Zitting 1 december 2009

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft verdachte op 20 juni 2008 ter zake van "1) in het bezit zijn van een reisdocument waarvan hij weet dat het vals of vervalst is; en 2) opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift, als bedoeld in artikel 225, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst" veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden met aftrek als bedoeld in art. 27 Sv. Voorts heeft het Hof de onttrekking aan het verkeer respectievelijk de teruggave bevolen van de onder de verdachte inbeslaggenomen voorwerpen, een en ander als in het arrest vermeld.

2. Namens verdachte heeft Mr E. Boskma, advocaat te Alkmaar, cassatie ingesteld. Mr B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam, heeft een schriftuur ingezonden houdende één middel van cassatie.

3. Het middel klaagt over de motivering van de bewezenverklaring van beide feiten.

4. Het Hof heeft ten laste van verdachte bewezenverklaard dat:

"1. hij op 25 april 2007 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in het bezit was van een reisdocument, te weten een nationaal paspoort van Tsjechië, genummerd [001], op naam van [verdachte], geboren [geboortedatum] 1977, waarvan hij wist dat het reisdocument vervalst was.

2. hij op 25 april 2007 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk voorhanden heeft gehad een vals Tsjechisch rijbewijs genummerd [002], op naam gesteld van [verdachte] - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - terwijl hij wist dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst, bestaande de valsheid hierin dat het rijbewijs qua kleur, detaillering, gebruikt basismateriaal en toegepaste productie- en beveiligingstechnieken, niet overeenkomt met een origineel exemplaar."

5. Daartoe heeft het Hof de volgende bewijsmiddelen gebezigd:

"2. Een proces-verbaal met nummer PL27RP/07-030132 van 25 april 2007 van de aanhouding van de verdachte [verdachte], in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant 2] respectievelijk 1e en 2e verbalisant.

Dit proces-verbaal houdt in, voorzover van belang en zakelijk weergegeven, als relaas van verbalisanten (bijlage 4):

Wij kregen de opdracht een observatie te verrichten op de locatie alwaar de huurauto's ingeleverd moeten worden. Wij kregen de opdracht van de groepscommandant een Citroën Picasso met kenteken [AA-00-BB] veilig te stellen en de inzittenden aan te houden. Wij hebben de bestuurder aangehouden, [verdachte].

3. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL27RF/07-030223 van 27 april 2007, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 3].

Dit proces-verbaal houdt in, voorzover van belang en zakelijk weergegeven, als relaas van verbalisant (bijlage 5):

Onderzocht document: nationaal paspoort Tsjechië, nummer [001] ten name van [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1977. Conclusie: het paspoort is vervalst.

Onderzocht document: nationaal rijbewijs Tsjechië met nummer [002] ten name van [verdachte]. Kenmerken: het rijbewijs komt qua kleur, detaillering, gebruikt basismateriaal en toegepaste productie- en beveiligingstechnieken, niet overeen met een origineel exemplaar. Conclusie: het betreft een vals rijbewijs.

4. Een door de verdachte op de gehouden terechtzitting van 22 juni 2007 van de politierechter in de rechtbank Haarlem afgelegde verklaring.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik had een paspoort en een rijbewijs van een ander. Ik was Nederland binnengekomen met mijn eigen paspoort en heb in Nederland een paspoort gekocht. Het rijbewijs heb ik gelijk met het paspoort ontvangen als één set."

6. In het arrest ontbreekt een bewijsmiddel waaruit kan worden afgeleid dat verdachte op 25 april 2007 te Schiphol de in de bewezenverklaring genoemde stukken in zijn bezit danwel voorhanden heeft gehad.

7. Het voorgestelde middel slaagt.

8. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugverwijzing van de zaak naar het gerechtshof te Amsterdam teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG