Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2010:BK5583

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
26-01-2010
Datum publicatie
26-01-2010
Zaaknummer
08/02247
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2010:BK5583
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Bewijsklacht slaagt. Gedraging van verdachte en pleegplaats en –tijd worden niet door de inhoud van enig bewijsmiddel geschraagd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. S 08/02247

Mr Vegter

Zitting 1 december 2009

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft verdachte op 28 februari 2008 zake van "overtreding van artikel 107, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994" veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) weken met ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 6 (zes) maanden.

2. Verdachte heeft op 10 maart 2008 cassatie ingesteld. Namens verdachte hebben wijlen Mr G.P. Hamer en Mr B.P. de Boer, advocaten te Amsterdam, een schriftuur ingezonden houdende twee middelen van cassatie.

3. Het eerste middel klaagt over de motivering van de bewezenverklaring.

4. Het Hof heeft ten laste van verdachte bewezenverklaard:

"dat hij op 23 februari 2006 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, als bestuurder van een motorrijtuig, personenauto, heeft gereden op de weg, de Schiphol Boulevard, zonder dat een hem door de daartoe bevoegde autoriteit, als bedoeld in artikel 116 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 een rijbewijs was afgegeven voor de categorie van motorrijtuigen, waartoe dat motorrijtuig behoorde."

5. Daartoe heeft het Hof de volgende bewijsmiddelen gebezigd:

"2. Een proces-verbaal met nummer 23.02.2006.1235.3623 van 4 mei 2006, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1], wachtmeester der eerste klasse, afdeling Politiedienst Schiphol.

Dit proces-verbaal houdt in, voorzover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van verbalisanten of één van hen:

Bij onderzoek bij het centraal register rijbewijzen is gebleken dat aan verdachte geen geldig rijbewijs was afgegeven. Voor het besturen van dit motorrijtuig was vereist een rijbewijs B. Wel is aan verdachte een bromfietscertificaat afgegeven.

3. Een geschrift, zijnde een bijlage bij het onder 2. genoemde proces-verbaal inhoudende, voorzover van belang en zakelijk weergegeven:

Een list bevragen CRB Keuzescherm.

4. Een geschrift, zijnde een brief van het RDW van 30 mei 2006 inhoudende, voorzover van belang en zakelijk weergegeven:

Een mededeling dat uit het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister (CRB) blijkt dat verdachte staat geregistreerd met een bromfietscertificaat afgegeven door het CBR te Rijswijk op 29 oktober 2001."

6. In het arrest ontbreekt een bewijsmiddel waaruit kan worden afgeleid dat verdachte op 23 februari 2006 als bestuurder van een personenauto op de Schiphol Boulevard te Schiphol heeft gereden en toen is geconstateerd dat hij niet beschikte over een daarvoor noodzakelijk rijbewijs. Ik wijs er nog op dat de zaak eerder door het Hof is aangehouden voor nader onderzoek aangezien verdachte ontkende toen aldaar te hebben gereden.

7. Aan de bespreking van het tweede middel kom ik niet toe en ik volsta met te constateren dat de strafmotivering niet aansluit bij het bewezen verklaarde rijden zonder rijbewijs, maar redenen vermeldt voor een straf ter zake van onverzekerd rijden.

8. Het eerste middel slaagt.

9. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugverwijzing van de zaak naar het gerechtshof te Amsterdam teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG