Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2009:BJ7441

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
09-10-2009
Datum publicatie
09-10-2009
Zaaknummer
08/05181
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2009:BJ7441
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Procesrecht. Faillissement eisers tot cassatie. Schorsing geding ex art. 27 lid 1 F, opgeroepen curatoren niet verschenen. Ontslag van instantie op de voet van art. 27 lid 2 F.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 27
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1165
JWB 2009/367
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Rolnummer: 08/05181

Mr Rank-Berenschot

Rolzitting: 4 september 2009

Conclusie ter zake verzoek tot ontslag van instantie ex art. 27 Fw

inzake:

1. Groen Invest Nederland (GIN) B.V.,

2. GIN Grondexploitatiemaatschappij B.V.,

3. GIN Bomenexploitatiemaatschappij B.V.,

eiseressen tot cassatie,

adv. mr R.S. Meijer,

tegen

1. Alterra B.V.,

2. [verweerder 2],

verweerders in cassatie,

adv. mr M.W. Scheltema.

1. Procesverloop

1.1 Bij cassatiedagvaarding van 26 november 2008 zijn eiseressen tot cassatie in cassatie gekomen van een door het hof Arnhem op 26 augustus 2008 uitgesproken arrest waarbij het hof de vonnissen van de rechtbank Arnhem van 24 mei 2006 en 3 januari 2007 heeft bekrachtigd, gewezen tussen thans eiseressen tot cassatie als eiseressen in eerste aanleg en thans verweerders in cassatie als gedaagden. Verweerders hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

1.2 Bij brief van 19 mei 2009 aan de Hoge Raad heeft mr Scheltema laten weten vernomen te hebben dat eiseressen onder 1, 2 en 3 bij vonnis van 11 mei 2009 van de rechtbank 's-Hertogen-bosch in staat van faillissement zijn verklaard en heeft hij aangekondigd om schorsing op de voet van art. 27 lid 1 Fw te zullen vragen teneinde de curatoren op te roepen tot overneming van het geding.

1.3 Ter rolle van 29 mei 2009 is op verzoek van verweerders in cassatie de procedure tegen eiseressen tot cassatie onder 2 en 3 geschorst op de voet van art. 27 lid 1 Fw. De zaak tegen eiseres onder 1 is aangehouden.

1.4 Bij exploten van 9 juni 2009 hebben verweerders mr G. te Biesebeek en mr S.H.F. Hoppenbrouwers in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van eiseressen onder 1, 2 en 3 opgeroepen om te verschijnen ter zitting van 26 juni 2009, teneinde (i) ter rolle te verklaren of zij in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van eiseressen sub 2 en 3 de procedure ten aanzien van eiseressen sub 2 en 3 overnemen en (ii) ter rolle te bevestigen dat eiseres sub 1 (eveneens) bij vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 11 mei 2009 in staat van faillissement is verklaard, alsmede - omwille van de proceseconomie - ter rolle te verklaren of zij in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement de cassatieprocedure ten aanzien van eiseres sub 1 overnemen.

1.5 Bij brief van 15 juni 2009 aan mr Scheltema(1) heeft mr G. te Biesebeek mede namens mr Hoppenbrouwers laten weten dat zij, gedagvaard als curatoren van eiseres sub 1 en een tweetal dochtermaatschappijen tegen de zitting van 26 juni 2009, niet in rechte zouden verschijnen.

1.6 De curatoren zijn niet ter zitting van 26 juni 2009 verschenen. Mr Scheltema heeft daarop ten aanzien van alle eiseressen ontslag van instantie gevraagd op de voet van art. 27 lid 2 Fw.

2. Beoordeling van het verzoek

Eiseressen onder 1, 2 en 3 zijn bij vonnis van 11 mei 2009 van de rechtbank 's-Hertogenbosch in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr G. te Biesebeek en mr S.H.F. Hoppenbrouwers tot curatoren. De curatoren hebben, opgeroepen tot overneming van het geding ten aanzien van eiseressen onder 1, 2 en 3, aan die oproeping geen gevolg gegeven. Derhalve hebben verweerders het recht ontslag van instantie te vragen als bedoeld in art. 27 lid 2 Fw. Hieraan doet naar mijn mening niet af dat de procedure ten aanzien van eiseres onder 1 niet geschorst is geweest. Van bezwaren tegen toewijzing van het verzoek is niet gebleken.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot verlening van ontslag van instantie.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

A-G

1 In afschrift gevoegd bij de brief van 16 juni 2009 van mr Scheltema aan de Hoge Raad.