Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2009:BJ6965

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
03-11-2009
Datum publicatie
04-11-2009
Zaaknummer
08/03477 E
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2009:BJ6965
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Verbeurdverklaring. Zonder nadere motivering is niet begrijpelijk waarom de inbeslaggenomen camera vatbaar is voor verbeurdverklaring.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1327
NJB 2009, 2099
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 08/03477 E

Mr. Vellinga

Zitting: 1 september 2009 (bij vervroeging)

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Verdachte is door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij verstek wegens 1. en 2. telkens "overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 10.16 van de Telecommunicatiewet, opzettelijk begaan" veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Voorts bevat het arrest enige bijkomende beslissingen, waaronder de verbeurdverklaring van onder meer een draadloze camera, een en ander als in het arrest vermeld.

2. Namens verdachte heeft mr. Th.J. Kelder, advocaat te 's-Gravenhage, één middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel klaagt dat het Hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, een aan verdachte toebehorende draadloze camera verbeurd heeft verklaard.

4. Het bestreden arrest houdt onder meer in als beslissing van het Hof dat diverse inbeslaggenomen voorwerpen, waaronder een draadloze camera, merk Damen Electro, model SV-CAM-01E, verbeurd worden verklaard. Het arrest houdt voorts in, voor zover hier van belang:

"Beslag

(...)

De overige na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen zijn met betrekking tot welke het onder 2 ten laste gelegde en bewezen verklaarde is begaan dan wel met behulp van welke het feit is begaan. (...)"

5. In aanmerking genomen dat verdachte onder 2 kort gezegd is veroordeeld voor het zonder vergunning aanwezig hebben en gebruiken van een (zelfbouw)radiozendapparaat bestemd voor het uitzenden van radiocommunicatiesignalen, is 's Hofs oordeel dat (onder meer) met betrekking tot de bedoelde draadloze camera het onder 2 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan dan wel dat met behulp van die camera dat feit is begaan, zonder nadere motivering die ontbreekt, niet begrijpelijk.

6. Het middel slaagt.

7. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen waarop het bestreden arrest zou dienen te worden vernietigd.

8. Doelmatigheidshalve sta ik voor dat de draadloze camera(1) wordt teruggegeven aan de verdachte.

9. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest voor wat betreft de verbeurdverklaring van bedoelde camera en tot teruggave van de camera aan de verdachte, met verwerping van het beroep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Een blik achter de papieren muurt leert dat het hier om een beveiligingscamera gaat. Zie voorts www.safescan.com/nl. Ook wanneer deze is gebruikt om de ruimte te beveiligen van waaruit de uitzendingen plaatsvonden dan kan nog niet gezegd worden dat met betrekking tot deze camera of met behulp van deze camera de bewezenverklaarde feiten zijn begaan.