Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2009:BJ6927

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
10-11-2009
Datum publicatie
11-11-2009
Zaaknummer
08/00534
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2009:BJ6927
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Strafmotivering. Overtreding art. 34 WAM. Begrip ‘verkeersveiligheid’. Gelet op art. 30.6 WAM heeft de wetgever bij overtreding van art. 34.1 WAM de veiligheid van het verkeer betrokken geacht. Het Hof heeft in zijn strafmotivering derhalve terecht het belang van de verkeersveiligheid in aanmerking genomen (vgl. HR LJN AD0076).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2009, 605
RvdW 2009, 1436
NJB 2009, 2161
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 08/00534

mr Jörg

Zitting 1 september 2009

Conclusie inzake:

[Verdachte = verzoekster]

1. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft verzoekster wegens overtreding van art. 34 WAM veroordeeld tot een taakstraf van 28 uur subsidiair 14 dagen hechtenis. Voorst is verzoekster veroordeeld tot een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 6 maanden.

2. Namens verzoeker heeft mr. J.C. Oudijk, advocaat te Venlo, bij schriftuur één middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel komt op tegen de strafmotivering.

4. Die houdt -voor zover voor het middel van belang- in:

"Daarbij is in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft gedurende het tijdvak 6 januari 2006 tot en met 2 juli 2006 de verplichting gehad haar motorrijtuig te verzekeren. Door haar motorrijtuig niet te verzekeren heeft verdachte de verkeersveiligheid in gevaar gebracht."

5. De steller van het middel acht het zonder nadere toelichting onbegrijpelijk dat de verkeersveiligheid negatief zou worden beïnvloed door het al dan niet voldoen aan de verzekeringsplicht.

6. Het begrip verkeersveiligheid moet niet te eng worden opgevat. Het omvat het geheel aan waarborgen en regels ten einde de situatie op de weg ordelijk en veilig te laten verlopen en een zeker vangnet te bieden wanneer er op de weg iets misgaat. Verzoekster heeft door niet te voldoen aan de verzekeringsplicht blijk gegeven van onverschilligheid ten opzichte van dat stelsel van waarborgen en regels. Bovendien kan de omstandigheid dat een kentekenhouder niet aan zijn verzekeringsplicht voldoet in het algemeen een stimulans zijn om het vluchtmisdrijf van art. 7 WVW 1992 te plegen indien hij betrokken raakt bij een aanrijding.

7. De onderhavige strafmotivering is niet ongebruikelijk bij onverzekerd rijden en is zijdelings aan de orde geweest in HR 18 mei 2004, AO5850 en HR 13 mei 2008 BC6804, waar zij niet tot ambtshalve ingrijpen aanleiding gaf. Dit zegt overigens op zichzelf nog niet zoveel.

8. Het oordeel van het hof is niet onbegrijpelijk.

9. Het middel faalt en leent zich voor afdoening met de in art. 81 RO bedoelde verkorte motivering. Ambtshalve gronden waarop

Uw Raad de aangevallen beslissing zou moeten vernietigen heb ik niet aangetroffen.

10. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

A-G