Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2009:BI8560

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
15-09-2009
Datum publicatie
15-09-2009
Zaaknummer
08/01000 B
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2009:BI8560
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Beklag tegen beslag. UOS bij procedure in raadkamer. Art. 359.2 Sv heeft niet het oog op een ter gelegenheid van de behandeling van een klaagschrift a.b.i. art 552a Sv in raadkamer ingenomen standpunt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 1069
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 08/01000 B

Mr. Bleichrodt

Zitting 9 juni 2009

Conclusie inzake:

[Klaagster]

1. De Rechtbank te Zwolle-Lelystad heeft bij beschikking van 13 februari 2008 een namens klaagster ingediend klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv ongegrond verklaard.

2. Namens klaagster heeft mr. S.M. Milani, advocaat te Lelystad, tijdig beroep in cassatie ingesteld. Mr. N.C. Milani, advocaat te Lelystad, heeft een schriftuur ingezonden, houdende een middel van cassatie.(1)

3. Aan een bespreking van het middel kom ik niet toe gelet op het volgende.

4. Bij de aan de Hoge Raad toegezonden stukken bevindt zich niet het proces-verbaal van de op 30 januari 2008 in deze zaak gehouden raadkamerzitting. Voorts ontbreekt in het dossier ook het klaagschrift, waarvan in de beschikking van de Rechtbank(2) melding wordt gemaakt en dat op 5 december 2007 ter griffie zou zijn ingekomen. Mijn medewerkster heeft diverse malen telefonisch en via een emailbericht de griffie van de Rechtbank verzocht om deze ontbrekende stukken toe te zenden, doch tevergeefs. Bij deze stand van zaken moet worden aangenomen dat genoemd proces-verbaal niet is opgemaakt en dat bedoelde stukken niet meer ten behoeve van de behandeling in cassatie beschikbaar zullen komen. Door het gemis van het proces-verbaal van de behandeling van het klaagschrift in raadkamer kan in cassatie niet worden nagegaan of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen in acht zijn genomen en evenmin welke verweren zijn gevoerd. Het verzuim een proces-verbaal op te maken strijdt zozeer met een behoorlijke procesorde dat het nietigheid van het onderzoek in raadkamer en de naar aanleiding daarvan gewezen beschikking meebrengt.

5. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot terugwijzing van de zaak naar de Rechtbank Zwolle-Lelystad opdat de zaak op het klaagschrift opnieuw wordt berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

1 Deze zaak hangt samen met de onder nr. 08/00999B aanhangige zaak, in welke zaak ik vandaag eveneens concludeer.

2 Ik merk hierbij op dat ik in het dossier slechts een gefaxte versie heb aangetroffen van de beschikking van de Rechtbank van 13 februari 2008.