Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2009:BG8968

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
17-02-2009
Datum publicatie
17-02-2009
Zaaknummer
07/13241 B
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2009:BG8968
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Beklag. De Rb heeft bij beschikking van 12-12-2006 het klaagschrift van klager strekkende tot teruggave van twee onder klager inbeslaggenomen honden, ongegrond verklaard. Bij de stukken bevindt zich een vonnis van 24-7-2007 van de Pr in de Rb te ’s-Gravenhage in de strafzaak tegen klager. De Pr heeft bij dat vonnis de in het klaagschrift bedoelde honden onttrokken aan het verkeer. Dat vonnis is blijkens de door de Rb aan de HR verstrekte inlichtingen inmiddels onherroepelijk geworden. Dat brengt mee dat klager bij gebrek aan belang in het cassatieberoep niet kan worden ontvangen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2009, 345
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 07/13241B

Mr. Schipper

Zitting: 23 december 2008

Conclusie inzake:

[Klager]

1. Het cassatieberoep richt zich tegen de beschikking van de Rechtbank te 's-Gravenhage van 12 december 2006 waarbij het beklag strekkende tot teruggave van twee inbeslaggenomen honden aan klager ongegrond is verklaard.

2. Namens de verdachte heeft mr. R.Th.R.F. Carli, advocaat te 's-Gravenhage, cassatie ingesteld en tevens een schriftuur ingezonden houdende twee middelen van cassatie.

3. De middelen komen voor wat betreft bedoelde twee honden op tegen de motivering van de ongegrondverklaring van het beklag en tegen het feit dat de Rechtbank de Regeling Agressieve Dieren ten onrechte verbindend zou hebben geacht. De middelen kunnen echter om de volgende reden buiten bespreking blijven.

4. Klager in deze zaak is [klager]. Het gaat om zijn twee honden van het pittbull-terriër-type, die inbeslaggenomen zijn in de strafzaak tegen klagers moeder, [betrokkene 1]. Laatstgenoemde is vervolgd voor het bezitten van verboden honden van het pittbull-terriër-type. Bij de stukken bevindt zich een onherroepelijk veroordelend vonnis van 24 juli 2007 tegen [betrokkene 1]. De Politierechter te 's-Gravenhage heeft daarin ten aanzien van de inbeslaggenomen honden beslist dat zij moeten worden onttrokken aan het verkeer. Vervolgens heeft de officier van justitie bij brief van 26 juli 2007 de Dienst Regelingen verzocht uitvoering te geven aan zijn beslissing inhoudende dat de inbeslaggenomen honden dienen te worden vernietigd en daartoe is een machtiging ex art. 117 Sv verleend. Hieraan is gevolg gegeven. Blijkens een bericht van de Dienst Regelingen aan de officier van justitie van 12 september 2007 heeft men op 2 augustus 2007 de honden laten inslapen. De Dienst Regelingen heeft bij telefonische navraag bevestigd dat de honden sinds voornoemde datum niet meer leven.

5. Dit betekent dat klager geen belang meer heeft bij zijn cassatieberoep tegen de beschikking van de Rechtbank, zodat hij daarin niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

6. Deze conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van klager in zijn cassatieberoep.(1)

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Vgl. bijv. HR 1 april 2008, LJN BC8157.