Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2007:BA7263

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
18-09-2007
Datum publicatie
18-09-2007
Zaaknummer
02596/06 B
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2007:BA7263
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Beklag. De Rb heeft bij beschikking van 22-8-2006 het klaagschrift van klaagster strekkende tot teruggave aan haar van een onder een ander inbeslaggenomen geldbedrag ongegrond verklaard. Uit door de AG ingewonnen inlichtingen blijkt dat het geldbedrag inmiddels is teruggegeven aan de beslagene. Dit betekent dat klaagster in het cassatieberoep n-o moet worden verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2007, 581
RvdW 2007, 802
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 02596/06 B

Mr. Knigge

Zitting: 5 juni 2007

Conclusie inzake:

[klaagster]

1. De Rechtbank te Almelo heeft bij beschikking van 22 augustus 2006 het door klaagster ingediende beklag, strekkende tot teruggave aan haar van een onder [betrokkene 1] inbeslaggenomen geldbedrag, ongegrond verklaard.

2. Namens de verdachte heeft mr. M.C. Vermeul, advocaat te Utrecht, drie middelen van cassatie voorgesteld.

3. Bij brief van 15 januari 2007 heeft de advocaat van klaagster aan de Hoge Raad de volgende stukken doen toekomen:

- een aantekening mondeling vonnis van de Politierechter in de Rechtbank te Almelo van 16 november 2006, gewezen in de strafzaak tegen [betrokkene 1], onder andere inhoudende de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen goederen, met uitzondering van het geld;

- een beslissing ex art. 36e Wetboek van Strafrecht van de Politierechter in de Rechtbak te Almelo van 16 november 2006, inhoudende dat de Politierechter de ontnemingsvordering van de officier van justitie in de strafzaak tegen [betrokkene 1] afwijst.

4. Deze stukken brachten mij ertoe de Rechtbank te Almelo te bellen om te informeren wat er gebeurd was met het in de strafzaak tegen [betrokkene 1] inbeslaggenomen geld. De griffie aldaar wist mij te vertellen dat het conservatoire beslag dat op het geld lag is opgeheven en dat het geld op 5 maart 2007 is teruggegeven aan [betrokkene 1].

Deze teruggave werd schriftelijk bevestigd door het Bureau Ontnemingswetgeving OM te Leeuwarden, dat mij een schrijven deed toekomen van 16 februari 2007 met daarin de opdracht het geld over te maken op de bankrekening van [betrokkene 1] alsmede de bevestiging d.d. 7 maart 2007 dat het geld naar die bankrekening is overgemaakt.

Als gevolg daarvan kan klaagster niet in haar cassatieberoep worden ontvangen.(1)

5. Deze conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van klaagster in haar beroep in cassatie.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

1 Vgl. HR 15 april 2003, NJ 2003, 363 en HR 27 maart 2001, LJN: ZD2489, griffienummer 02165/00 B.