Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2006:AZ1660

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
19-12-2006
Datum publicatie
19-12-2006
Zaaknummer
00404/06
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2006:AZ1660
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Detentie t.t.v. appelzitting. Ter terechtzitting van 20-4-05 heeft de AG medegedeeld dat uit VIPS is gebleken dat verdachte thans niet is gedetineerd. Het hof heeft vervolgens verstek verleend tegen verdachte. Uit de inhoud van de stukken die in cassatie zijn overgelegd - aan de herkomst en betrouwbaarheid waarvan in redelijkheid niet kan worden getwijfeld - moet echter worden afgeleid dat verdachte t..t.v. de behandeling van zijn zaak in appel u.a.h. (sinds 18-4-05) was gedetineerd, zodat de mededeling van de AG, achteraf bezien, onjuist was. In aanmerking genomen het grote belang van verdachte om bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te zijn, brengt het vorenoverwogene mee dat verdachte de mogelijkheid dient te hebben om zijn zaak alsnog in appel in zijn tegenwoordigheid te doen behandelen. Dit leidt tot vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2006, 809
RvdW 2007, 56
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Griffienr. 00404/06

Mr. Wortel

Zitting:31 oktober 2006 (bij vervroeging)

Conclusie inzake:

[Verzoeker = verdachte]

1. Dit cassatieberoep betreft een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch waarbij verzoeker wegens (1A) "medeplegen van poging tot doodslag", (1C) "poging tot doodslag" en (2A subsidiair alsmede 2B subsidiair telkens) "medeplegen van poging tot zware mishandeling" is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

Voorts heeft het Hof de vorderingen van benadeelde partijen toegewezen, en verzoeker op de voet van art. 36f Sr, ten behoeve van de benadeelde partijen en tot dezelfde bedragen, betalingsverplichtingen jegens de Staat opgelegd, met bepaling van vervangende hechtenis en met bepaling dat elk van de opgelegde betalingsverplichtingen zal komen te vervallen indien en voor zover verzoeker aan de andere, jegens of ten behoeve van dezelfde benadeelde partij opgelegde, betalingsverplichting zal hebben voldaan.

2. Namens verzoeker heeft mr L.P.H. Hameleers, advocaat te Roermond, een schriftuur houdende een cassatiemiddel ingediend.

3. Het middel bevat de klacht dat ten onrechte verstek tegen verzoeker is verleend, aangezien verzoeker - anders dan het Hof veronderstelde - ten tijde van de terechtzitting in hoger beroep in Nederland gedetineerd was.

4. De dagvaarding voor de terechtzitting in hoger beroep van 20 april 2005 is aan de griffier van de Rechtbank betekend op 1 maart 2005, zijnde verzoeker zonder bekende woon- of verblijfplaats. Bij de stukken van deze betekening is gevoegd een GBA-overzicht gedateerd 1 maart 2005, waarin is te vinden dat verzoeker vanaf 27 oktober 2004 niet meer is ingeschreven wegens "vertrokken naar Land onbekend".

Het proces-verbaal van de zojuist genoemde terechtzitting vermeldt dat de advocaat-generaal aldaar heeft medegedeeld dat controle in VIPS (Verwijs Index Personen Systeem) had uitgewezen dat verzoeker op dat moment niet was gedetineerd.

5. Aan de cassatieschriftuur is onder meer gehecht een kopie van een bevel, gegeven door de Rechtbank te Breda, tot gevangenhouding van de met verzoekers personalia aangeduide persoon. Dit bevel is gegeven op 27 april 2005, en verwijst naar een op 18 april 2005 gegeven bevel tot bewaring van de verdachte.

6. Aan de Wet op de Traagheid ontkomen zelfs de meest ambitieuze registratiesystemen niet. In dit geval was VIPS kennelijk niet in staat om de advocaat-generaal te Den Bosch op 20 april 2005 te informeren dat verzoeker op 18 april 2005 in Breda in voorlopige hechtenis was genomen.

7. Achteraf moet derhalve worden vastgesteld dat verzoekers detentie in de andere zaak hem in deze zaak heeft belet zijn aanwezigheidsrecht te benutten, zodat, achteraf bezien, ten onrechte verstek is verleend.

Het middel is terecht voorgesteld. Teneinde te bevorderen dat deze zaak -waarin zich benadeelde partijen hebben gevoegd - zo spoedig mogelijk kan worden afgedaan wordt deze conclusie bij vervroeging genomen.

8. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, en terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden,