Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2005:AU7504

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
23-12-2005
Datum publicatie
23-12-2005
Zaaknummer
C05/216HR
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2005:AU7504
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Verstekverlening; dagvaarding in cassatie van rechtsopvolger na een juridische fusie, gevolgen van een onjuiste partijaanduiding, betekening aan procureur uit vorige instantie.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 407
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 111
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2005, 765
RvdW 2006, 32
JWB 2005/453
JBPr 2006/6 met annotatie van mw. mr. K. Teuben
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Rolnr C05/216HR

mr. Spier

Zitting 7 oktober 2005

Conclusie op verstek

inzake

[eiseres]

tegen

Rodamco Winkels Nederland BV

(hierna: Rodamco)

1. Niet wordt aangegeven dat [eiseres] domicilie heeft gekozen bij een advocaat bij de Hoge Raad; noch ook dat mr Duijsens haar in het geding in cassatie als zodanig zal vertegenwoordigen. Aldus is gehandeld in strijd met art. 407 lid 3 Rv. in samenhang met art. 111 lid 2 onder h Rv. Hetgeen daarin is bepaald, is voorgeschreven op straffe van nietigheid. Deze tekortkoming leent zich evenwel voor herstel.

2. Volgens de cassatiedagvaarding is Rodamco de rechtsopvolgster onder algemene titel van de geïntimeerde in appèl. Met het oog op de ontvankelijkheid dient [eiseres] stukken over te leggen waaruit deze rechtsopvolging blijkt.(1)

3. Halverwege het exploit komt de mededeling voor dat de Hoge Raad - kort gezegd - de vordering toewijst ingeval van verstekverlening. Deze niet op de wet berustende en volstrekt onjuiste mededeling - klaarblijkelijk afkomstig van mr Duijsens - begint in zwang te raken. Sprake is van een volstrekt verkeerde gewoonte. M.i. ware in het herstelexploit aan te geven dat dit rechtsgevolg niet aan verstekverlening is verbonden.

Conclusie

Deze conclusie strekt tot:

* dagbepaling voor het uitbrengen van een herstelexploit als vermeld onder 1 onder toevoeging van een correctie als vermeld onder 3;

* overlegging van stukken als bedoeld onder 2.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

Advocaat-Generaal

1 Vgl. HR 11 maart 2005, RvdW 2005, 40.