Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2005:AS1867

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
15-02-2005
Datum publicatie
19-07-2007
Zaaknummer
02641/04 H
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2005:AS1867
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

Herziening

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 02641/04 H

Mr. Fokkens

Zitting: 4 januari 2005

Conclusie inzake:

[Aanvrager]

1. Aanvrager van herziening is door de Politierechter in de Rechtbank te Leeuwarden wegens "diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels" veroordeeld tot 60 uur werkstraf subsidiair 30 dagen hechtenis.

2. De herzieningsaanvraag is namens verzoeker ingediend door mr. W.J. Ausma, advocaat te Nieuwegein.

3. De aanvrage berust op de stelling dat sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 457 lid 1 aanhef en onder 2° Sv, te weten een persoonsverwisseling.

4. In de toelichting op de aanvrage is aangevoerd dat de broer van verzoeker bij diens aanhouding verzoekers naam heeft opgegeven. De aannemelijkheid van dit verhaal blijkt uit een zich bij de stukken bevindend aanvullend proces-verbaal bevattende de uitslag van een dactyloscopisch onderzoek. Dit proces-verbaal houdt in:

"Ik, [verbalisant 1], agent van politie, dienstdoende bij Team Zwette-Aldlan, verklaar naar aanleiding van het volgende:

Op 16 augustus 2002 ontving verbalisant een schrijven van het Korps Landelijke Politiediensten afdeling Dactyloscopie. Dit schrijven werd verstuurd na verzoek tot vaststelling van de identiteit van een verdachte welke opgaf te zijn:

[Aanvrager], geboren op [geboortedatum] 1971 te [geboorteplaats].

Uitslag van het dactyloscopisch onderzoek gaf als resultaat dat de verdachte een valse naam op gaf. Naar de verdachte werd een onderzoek ingesteld nadat hij was aangehouden in een auto welke bij navraag gestolen was in Leeuwarden. (zaaknr. 2002048590) Verdachte blijkt na onderzoek van identieke vingerafdrukken voor te komen als:

[Betrokkene 1], geboren op [geboortedatum] 1961 te [geboorteplaats]."

5. Uit een op dit proces-verbaal geplaatst stempel blijkt dat dit op 26 augustus 2002 -de dag waarop de bestreden uitspraak is gewezen- bij het 'Arrondissementsparket te Leeuwarden' is ingekomen. Deze omstandigheid levert het ernstig vermoeden op dat de politierechter als hij hiermee bekend was geweest, de aanvrager van het tenlastegelegde zou hebben vrijgesproken.

6. Deze conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad de aanvrage gegrond zal verklaren, de opschorting van de tenuitvoerlegging van het gewijsde zal bevelen en de zaak zal verwijzen naar het Gerechtshof te Leeuwarden, opdat de zaak op de voet van art. 467 Sv opnieuw zal worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden,