Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2003:AL8512

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
19-12-2003
Datum publicatie
19-12-2003
Zaaknummer
R03/003HR
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2003:AL8512
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

19 december 2003 Eerste Kamer Rek.nr. R03/003HR JMH/AS Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. A.L.C.M. Oomen, t e g e n GEMEENTE TILBURG, gevestigd te Tilburg, VERWEERSTER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Wetsverwijzingen
Algemene bijstandswet 92
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2003, 670
JWB 2003/483
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Rek.nr. R03/003HR

Mr L. Strikwerda

Parket, 10 okt. 2003

conclusie inzake

[De man]

tegen

de gemeente Tilburg

Edelhoogachtbaar College,

1. Thans verweerster in cassatie, hierna: de Gemeente, verstrekt met toepassing van de Algemene bijstandswet (Abw) sedert 1 maart 1995 aan [betrokkene 1], mede ten behoeve van de minderjarige kinderen [betrokkene 2], geboren op [geboortedatum] 1991, en [betrokkene 3], geboren op [geboortedatum] 1993, een bijstandsuitkering. Thans verzoeker van cassatie, hierna: [de man], is alimentatieplichtig jegens [betrokkene 1] en de genoemde minderjarigen.

2. De Gemeente heeft op 16 januari 1998 bij de Rechtbank te Breda een verzoekschrift ingediend dat ertoe strekt dat de Rechtbank op grond van het bepaalde van art. 92 Abw ten laste van [de man] een verhaalsbedrag zal vaststellen van f 1.785,- per maand met ingang van 12 november 1997 en [de man] zal veroordelen de ontstane betalingsachterstand van f 4.700,50 met betrekking tot de periode van 12 november 1997 tot en met 31 januari 1998 te voldoen door betaling ineens van laatstgenoemd bedrag.

3. [De man] diende geen verweerschrift in.

4. Bij beschikking van 19 maart 1998 heeft de Rechtbank het verzoek van de gemeente toegewezen.

5. [De man] is bij een op 11 juni 2002 te griffie van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ingekomen beroepschrift van de beschikking van de Rechtbank in hoger beroep gegaan. Hij stelde dat hij niet de draagkracht heeft om aan de hem opgelegde verhaalsbijdragen te voldoen.

6. De Gemeente heeft bij verweerschrift het Hof (onder meer) verzocht het hoger beroep van [de man] te verwerpen.

7. Nadat op 19 september 2002 de mondelinge behandeling had plaatsgevonden, heeft het Hof bij beschikking 8 oktober 2002 de beschikking van de Rechtbank bekrachtigd. Daartoe overwoog het Hof onder meer (r.o. 4.5):

"De man heeft gesteld dat hij niet de draagkracht heeft om de aan hem opgelegde verhaalsbijdragen te voldoen.

De man heeft, behoudens een overzicht van de belastingdienst d.d. 19 juni 2002 met betrekking tot de bruto-loonopgaven over de jaren 1997 t/m 2001, geen gegevens met betrekking tot zijn financiële situatie overgelegd.

Het hof acht de door de man verstrekte gegevens onvoldoende om inzicht te krijgen in zijn financiële situatie en aldus te kunnen oordelen over zijn draagkracht.

Nu de man onvoldoende heeft aangetoond dat hij niet in staat is aan de door de rechtbank vastgestelde bijdrage te voldoen zal het hof de beschikking waarvan beroep bekrachtigen."

8. [de man] is tegen de beschikking van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met één middel. De Gemeente heeft geen verweerschrift in cassatie ingediend.

9. Het middel komt met een motiveringsklacht op tegen de zojuist aangehaalde rechtsoverweging van het Hof. Het acht die overweging onbegrijpelijk, nu [de man] heeft aangevoerd dat hij sinds 1 oktober 2001 een bijstandsuitkering ontvangt en daarvan een bewijsstuk - als productie 3 bij het beroepschrift - heeft overgelegd.

10. Het middel treft doel. [De man] heeft zowel in zijn beroepschrift (blz. 2, 2e alinea) als tijdens de mondelinge behandeling (proces-verbaal mondelinge behandeling op 19 september 2002, blz. 2) aangevoerd dat hij (sedert oktober 2001) is aangewezen op een Abw-uitkering. Ten bewijze daarvan heeft [de man] bij zijn beroepschrift als productie 3 overgelegd een door de Gemeente Tilburg verstrekte "Uitkeringsspecificatie" met betrekking tot de maand mei 2002 van een sinds "0110" aan [de man] verstrekte uitkering "ABW-42". In r.o. 2.3 van zijn beschikking heeft het Hof aangegeven dat het heeft kennisgenomen van de producties, behorende bij het beroepschrift en het verweerschrift. In het licht van dit een en ander is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk 's Hofs oordeel dat [de man], behoudens een overzicht van de belastingdienst d.d. 19 juni 2002 met betrekking tot de bruto-loonopgaven over de jaren 1997 t/m/ 2001, geen gegevens met betrekking tot zijn financiële situatie heeft overgelegd, alsmede 's Hofs daarop voortbouwende oordeel dat de door [de man] verstrekte gegevens onvoldoende zijn om te kunnen oordelen over zijn draagkracht.

De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden,