Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2001:AD3982

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
07-12-2001
Datum publicatie
07-12-2001
Zaaknummer
C01/230HR
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2001:AD3982
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen) 75
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2001, 743
JWB 2001/354
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Rolnr. C01/230HR

Mr L. Strikwerda

Zt. 21 sept. 2001 (concl. op verstek)

conclusie inzake

[Eiser]

tegen

SNS Automotive N.V.

Edelhoogachtbaar College,

1. In deze zaak heeft eiser tot cassatie, hierna: [eiser], SNS Automotive N.V., hierna: SNS, bij exploit van 19 juni 2001 gedagvaard om op 17 augustus 2001 te verschijnen ter terechtzitting van de Hoge Raad, met aanzegging dat hij beroep in cassatie instelt tegen het tussen partijen gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch d.d. 20 maart 2001.

2. Bij herstelexploit van 17 augustus 2001 heeft [eiser] SNS aangezegd dat, onder instandhouding van het reeds uitgebrachte exploit, het tijdstip waarop partijen moeten verschijnen is gewijzigd in 7 september 2001 en SNS opgeroepen op die dag ter terechtzitting te verschijnen.

3. Ter zitting van 7 september 2001 is de zaak uitgeroepen. Partijen bleken niet te zijn verschenen. De zaak is veertien dagen aangehouden tot de zitting van 21 september 2001 om [eiser] in de gelegenheid te stellen alsnog te verschijnen.

4. Ter zitting van 21 september 2001 is de zaak opnieuw uitgeroepen. [Eiser] is op deze zitting wederom niet verschenen. SNS is op deze zitting wel verschenen. Zij verzocht tegen [eiser] verstek te verlenen.

5. Ingevolge art. 75 Rv dient, nu [eiser], hoewel hem de gelegenheid is geboden zijn verzuim te herstellen, ter zitting van 21 september 2001 wederom niet is verschenen, tegen [eiser] verstek te worden verleend en zal SNS van de instantie moeten worden ontslagen, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten. Vgl. HR 5 november 1993, NJ 1994, 119.

De conclusie strekt ertoe dat tegen [eiser] verstek wordt verleend en dat SNS van de instantie wordt ontslagen, met veroordeling van [eiser] in de proceskosten.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden,