Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:2001:AB1599

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
15-05-2001
Datum publicatie
19-02-2002
Zaaknummer
00317/00 B
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2001:AB1599
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafvordering 552a
Wetboek van Strafvordering 552b
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 2001, 332
NJ 2001, 553
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Nr. 00317/00/B

Mr Machielse

Conclusie inzake:

[Verzoeker=klager]

Edelhoogachtbaar College,

1. Op 19 januari 2000 heeft de rechtbank te Almelo het klaagschrift van verzoeker strekkende tot teruggave aan hem, verzoeker, van dat geldbedrag ongegrond verklaard.

2. Mr. H.M. Jongebreur, advocaat te Almelo, heeft cassatie ingesteld. Middelen van cassatie zijn niet voorgesteld.

3. De rechtbank heeft haar beslissing als volgt gemotiveerd:

Bij het onderzoek in raadkamer en uit de overgelegde stukken is gebleken dat er een bedrag van f. 1 10.000,-- in beslag is genomen bij bovengenoemde [betrokkene A] omdat dit bedrag afkomstig zou zijn uit de drugshandel.

Klager stelt dat van dat bedrag f. 30.000,-- van hem afkomstig is. Hij stelt dit bedrag aan [betrokkene A] te hebben geleend ten behoeve van de autohandel.

De officier heeft ter zitting verzocht het verzoek van klager af te wijzen.

De bovengenoemde f. 110.000,-- is bij vonnis van de rechtbank te Almelo d.d. 16 november 1999 verbeurd verklaard. Dit vonnis is per 1 december 1999 onherroepelijk geworden. Teruggave van het door klager verzochte bedrag is dus niet meer mogelijk.

De rechtbank zal het verzoek daarom afwijzen.

4. Ambtshalve vraag ik de aandacht voor het volgende. Het feit dat een voorwerp dat is inbeslaggenomen inmiddels onherroepelijk door de rechtbank in de strafzaak van een ander dan klager is verbeurdverklaard staat er niet aan in de weg dat een belanghebbende binnen drie maanden nadat die beslissing uitvoerbaar is geworden zich op de voet van art.552b Sv kan beklagen bij het gerecht dat die beslissing heeft genomen. Dat kan dan immers volgens het vierde lid van art. 552b Sv die verbeurdverklaring herroepen.

In deze zaak is de verbeurdverklaring op 1 december 1999 onherroepelijk geworden. Het klaagschrift is op 23 december 1999 ter griffie van de rechtbank ontvangen. Weliswaar haalt de steller van het klaagschrift art. 552a Sv aan, maar dat is een kennelijke vergissing.(1) De rechtbank had het klaagschrift dienen op te vatten als te zijn gericht tegen de verbeurdverklaring. Uit de wettelijke regeling in art. 552b Sv blijkt dat teruggave wel degelijk mogelijk is na een onherroepelijke verbeurdverklaring.

Daarom is de beslissing van de rechtbank naar mijn oordeel ontoereikend gemotiveerd.

5. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot terugwijzing van de zaak naar de rechtbank,

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

1 HR NJ 1994,263.