Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:PHR:1999:AA3876

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
17-12-1999
Datum publicatie
23-07-2001
Zaaknummer
C98/139HR
Formele relaties
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:1999:AA3876
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOL 1999, 250
NJ 2000, 140
RvdW 2000, 7
JOR 2000/69
Verrijkte uitspraak

Conclusie

Mr. Hartkamp

Conclusie inzake

nr. C 98/139

[Eiser]

Zitting 1 oktober 1999

Tegen

Makelaardij [verweerster] B.V.

Edelhoogachtbaar College,

Voor de in cassatie relevante feiten verwijs ik naar

r.o. 4.1 van 's hofs (tijdig) in cassatie bestreden

arrest van 22 januari 1998. Het procesverloop wordt

aldaar kort beschreven in de r.o. 4.2 en 4.3.

In r.o. 4.5, laatste zin, heeft het hof overwogen:

"De omstandigheid dat de voorwaarden niet aan

[eiser] zijn toegezonden en dat de orderbevesti-

ging niet aangeeft op welke wijze [eiser] van de

inhoud van de voorwaarden kennis kan nemen, is

eveneens irrelevant, nu [eiser] geen vernieti-

ging van enig beding in de voorwaarden vordert."

Het uit drie klachten bestaande, schriftelijk toegelichte1

cassatiemiddel wordt m.i. terecht voorgesteld.

Zou het hof hebben bedoeld dat [eiser] zich niet op

de vernietigingsgrond van art. 6:233 onder b in verbin-

ding met art. 6:234 heeft beroepen, dan zou zulks in het

licht van de in de tweede klacht aangegeven passages in

de gedingstukken (zie ook memorie van antwoord in inci-

denteel appèl onder 8 en 9) onbegrijpelijk zijn.

Zou het hof hebben gemeend dat voor een dergelijk

beroep een (reconventionele) vordering nodig is, dan zou

dat, zoals de eerste klacht terecht aanvoert, blijk geven

van een onjuiste rechtsopvatting; vgl. art. 3:51 lid 3 BW

en Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 472. Zoals uit die be-

paling blijkt, kan een beroep in rechte op een vernieti-

gingsgrond te allen tijde worden gedaan ter afwering van

een op de rechtshandeling steunende vordering; wanneer de

rechter dat beroep aanvaardt, wordt daardoor de rechts-

handeling (in dit geval: de algemene voorwaarden) vernie-

tigd. Vgl. ook HR 5 febr. 1999, RvdW 1999, 27 (r.o. 3.4).

Zou het hof hebben gemeend dat een beroep op de voormelde vernietigingsgrond alleen één of meer specifieke bedingen

in algemene voorwaarden kan betreffen, en niet het gehele

stel algemene voorwaarden, dan zou ook dat B zoals de

derde klacht terecht aanvoert - blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting; zie Parl. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1583 en 1584/5, Jongeneel, in Praktijkhandleiding algemene voorwaarden

(1995), p. 25 e.v., Mon. NBW B-55 (Hijma), nr. 44 (p. 62),

Asser-Hartkamp 4-II (1997), nr. 353a.

Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Advocaat-Generaal)

1Tegen de verweerster in cassatie is verstek verleend.