Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:ORBBNAA:2007:BT2878

Instantie
Raad van Beroep voor Belastingzaken (Nederlandse Antillen en Aruba)
Datum uitspraak
03-05-2007
Datum publicatie
28-09-2011
Zaaknummer
2006-0357
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Inkomstenbelasting / Artikel 9 en 9c LIB / 2003 / Curaçao

Bij werken in avond- en nachtdiensten kunnen kosten van elektriciteit in aftrek gebracht worden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP van 3 mei 2007, nr. 2006-0357

1. Het procesverloop.

1.1. Aan appellant is op 27 december 2004 een aanslag in de inkomstenbelasting voor het jaar 2003 opgelegd naar een belastbaar inkomen van Naf. 57.962. De Inspecteur heeft de aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van 23 juni 2006 verminderd tot een met een belastbaar inkomen van Naf 57.462.

1.2. Op 15 augustus 2006 heeft appellant tegen de uitspraak van de Inspecteur beroep ingesteld. De Inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend. Belanghebbende heeft gerepliceerd bij verweerschrift van 10 april 2007.

1.3. Ter zitting van 24 april 2007 te Willemstad is de Inspecteur verschenen, die een pleitnota heeft ingebracht.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Op grond van de stukken van het geding en het verhandelde ter zitting zijn, als tussen partijen niet in geschil, dan wel door één van hen gesteld en door de ander niet of niet voldoende weersproken, de volgende feiten vast komen te staan.

2.2. Appellant is werkzaam als loods bij C NV en geniet uit dien hoofde inkomsten uit arbeid.

2.3. Appellant werkt avond- en nachtdiensten, hetgeen hogere kosten met zich meebrengt dan bij het werken van dagdiensten het geval zou zijn. In zijn aangifte voor het jaar 2003 heeft appellante de volgende bedragen als aftrekbare beroepskosten opgevoerd:

Aftrekbare beroepskosten

2.4.De Inspecteur heeft aanvankelijk geen van deze kosten als aftrekbare beroepskosten geaccepteerd. Bij de uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur evenwel de autokosten en de kosten van vakliteratuur als aftrekbare beroepskosten geaccepteerd en het belastbare inkomen verminderd met Naf (1500 minus de wettelijke drempel van 1000 =) 500 (Red: kennelijk heeft de inspecteur bij het vaststellen van de aanslag dan zelfs de forfaitaire aftrek niet toegepast!).

3.Geschil en standpunten van partijen

3.1.In geschil is het antwoord op de vraag of de na de uitspraak op bezwaar nog resterende kosten in mindering kunnen komen op de opbrengst uit arbeid.

3.2. Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken, alsmede op hetgeen zij ter zitting hebben bijgebracht. De Inspecteur heeft verklaard dat de door belanghebbende opgevoerde hypotheekkosten boven Naf. 27.500,- in aftrek toegelaten dienen te worden. De daaruit resulterende aftrek van Naf 2.500 is derhalve niet langer in geschil.

4. Beoordeling van het geschil

4.1. Ingevolge artikel 9c van de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 komen op de opbrengst uit arbeid niet in mindering de beroepskosten die verband houden met - onder meer – telefoonabonnementen op naam van de belastingplichtige in privé, alsmede voedsel, drank en genotsmiddelen. De Raad is van oordeel dat de door appellant opgevoerde telefoonkosten en extra voedingskosten niet-aftrekbare beroepskosten in vorenbedoelde zin vormen. De omstandigheid dat het werken van avond- en nachtdiensten hogere kosten met zich brengt, kan de uitdrukkelijke wens van de wetgever om bepaalde beroepskosten niet in mindering op de opbrengst uit arbeid toe te laten, niet opzij zetten.

4.2. Ten aanzien van de elektriciteitskosten heeft de Inspecteur bevestigd dat appellant vanwege zijn avond- en nachtdiensten extra kosten heeft moeten maken, die in mindering op de opbrengst uit arbeid kunnen komen. De Inspecteur bestrijdt evenwel de hoogte van de door appellant opgevoerde elektriciteitskosten (Naf 981, subsidiair 783). Naar haar opvatting bedragen de extra elektriciteitskosten Naf 500. De Raad is van oordeel dat belanghebbende geen hogere kosten aannemelijk heeft gemaakt dan het bedrag dat de Inspecteur heeft genoemd.

4.3. Het belastbare inkomen van belanghebbende, dat bij uitspraak door de Inspecteur is vastgesteld op Naf 57.462, moet alsnog worden verminderd met Naf 2.500 (zie 3.2) en Naf 500 (zie 4.2) tot Naf 54.462.

5. Beslissing

De Raad:

- verklaart het beroep gegrond,

- vernietigt de uitspraak op bezwaar;

- vermindert de aanslag tot een aanslag naar een belastbaar inkomen van Naf.54.462.

mrs. J.Th. Drop, C.W.M..van Ballegooijen en G.J. van Muijen