Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:ORBBNAA:2005:BT5891

Instantie
Raad van Beroep voor Belastingzaken (Nederlandse Antillen en Aruba)
Datum uitspraak
25-04-2005
Datum publicatie
29-09-2011
Zaaknummer
2004-0244
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

winstbelasting / 1998 / Curacao

De boete wegens niet tijdig doen van de aangifte is terecht opgelegd, omdat zij bedoeld is om de belastingplichtige in te scherpen dat zij haar administratieve verplichtingen volledig behoort na te komen. Niet van belang dat de Belastingdienst geen schade heeft geleden. Dat de boete als verrassing kwam, kan de Raad niet volgen. De boete is tijdig opgelegd indien deze binnen de naheffingstermijn van vijf jaar wordt opgelegd. Dat het boeteregime door de invoering van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen is gewijzigd is niet relevant.De boete staat niet in wanverhouding tot de ernst van het verzuim.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP van 25 april 2005, nr. 2004-0244

1. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag in de winstbelasting opgelegd wegens het te laat indienen van haar aangifte winstbelasting 1998 ten bedrage van Naf 500. Zij heeft daartegen tijdig bezwaar gemaakt. Bij beschikking van 19 januari 2004 heeft de Inspecteur uitspraak op bezwaar gedaan en de boete gehandhaafd.

2. Belanghebbende is tegen de beschikking op 18 maart 2004, dus tijdig, in beroep gekomen bij de Raad.

3. De mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgehad ter zitting van de Raad op 21 april 2005. Beide partijen zijn verschenen. Belanghebbende en de Inspecteur hebben ieder een pleitnota ingebracht.

4. Belanghebbende stelt dat de boete tot een te hoog bedrag is opgelegd of zou moeten worden kwijtgescholden, omdat de Inspecteur zelf vier en een half jaar nodig heeft gehad om deze op te leggen, omdat de Belastingdienst niet is benadeeld (de verschuldigde winstbelasting beloopt nihil), omdat de boete als een complete verrassing kwam en omdat de boete niet in verhouding staat tot het gepleegde verzuim. De Inspecteur verdedigt dat de boete moet worden gehandhaafd.

5. De Raad is van oordeel dat de boete terecht is opgelegd, omdat zij bedoeld is om de belastingplichtige, die te laat aangifte heeft gedaan, zoals belanghebbende, in te scherpen dat zij haar administratieve verplichtingen volledig behoort na te komen. Daarom is niet van belang dat de Belastingdienst geen schade heeft geleden. De stelling van belanghebbende dat de boete als verrassing kwam en daarom moet worden kwijtgescholden, kan de Raad niet volgen. Op het aanslagbiljet staat immers aangekondigd dat de aanslag is opgelegd omdat het aangifteformulier niet of niet tijdig is ingediend. De stelling van belanghebbende dat de boete laat is opgelegd, vier en half jaar van het verzuim, kan er evenmin toe leiden dat zij moet worden kwijtgescholden. De wetgever heeft de Inspecteur immers de gelegenheid gegeven om vijf jaar na het verzuim een boete op te leggen. Dat dit boeteregime inmiddels is gewijzigd in de Algemene Landsverordening Landsbelastingen heeft voor een verzuim begaan in 1998 geen betekenis, gelet op het overgangsrecht van artikel 78 lid 5. Dit overgangsrecht brengt mee dat oude verzuimen blijven vallen onder het oude regime. Tot slot oordeelt de Raad dat de boete niet in wanverhouding staat tot de ernst van het verzuim. Daarbij houdt de Raad er rekening mee dat dit verzuim niet het eerste aangifteverzuim van belanghebbende was in korte tijd.

6. De Raad verklaart het beroep ongegrond en handhaaft de uitspraak op bezwaar.

mrs. J.Th. Drop, C.W.M. van Ballegooijen en G.J. van Muijen