Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:ORBBACM:2015:10

Instantie
Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
17-02-2015
Datum publicatie
23-04-2015
Zaaknummer
2011-65789, 65756, 65802, 2012-65790 t/m 65793, 65797 t/m 65800, 65803, 2013-65801
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

De Raad geeft een integrale proceskostenvergoeding omdat de aanslagen zijn gehandhaafd terwijl bh al had meegedeeld aan de Inspecteur dat hij geen onderneming dreef. Bh heeft het beroep ingetrokken. De Raad veroordeelt de Inspecteur ook tot vergoeding van de schade: proceskosten tegen de invordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 17 februari 2015, nrs. 2011-65789, 65756, 65802, 2012-65790 t/m 65793, 65797

t/m 65800, 65803, 2013-65801.

DE RAAD VAN BEROEP VOOR BELASTINGZAKEN

zitting houdende in Sint Maarten

inzake:

X te Saba, belanghebbende,

gemachtigde Y,

tegen

de Inspecteur der Belastingen.

1 Het procesverloop

1.1

Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting, loonbelasting en Algemene Bestedingsbelasting opgelegd.

1.2

Belanghebbende is tijdig in bezwaar gekomen tegen de aanslagen. Bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de aanslagen gehandhaafd.

1.3

Belanghebbende is op tijdig in beroep gekomen tegen deze uitspraken op bezwaar. Naar aanleiding daarvan is de Inspecteur alsnog geheel tegemoet gekomen aan de bezwaren en zijn de aanslagen verminderd dan wel vernietigd, conform de aangiften.

1.4

De Inspecteur heeft geen vertoogschrift ingediend.

1.5

Ter zitting van november 2014 te Philipsburg is verschenen de gemachtigde. Namens de Inspecteur is niemand verschenen.

2 De tussen partijen vaststaande feiten

2.1

Het volgende is op grond van de schriftelijke stukken en hetgeen ter zitting is gezegd, komen vast te staan. Het is tussen partijen niet in geschil of door één van de partijen gesteld en door de andere partij niet of onvoldoende tegengesproken.

2.2

De aanslagen zijn opgelegd aan belanghebbende waarbij de Inspecteur er vanuit ging dat belanghebbende ondernemer was, wat niet het geval was. De aanslagen zijn opgelegd zonder enige motivering, in afwijking van de ingediende aangiften. In de uitspraken op bezwaar zijn de aanslagen zonder motivering gehandhaafd.

3 Geschil

Tussen partijen is uitsluitend nog in geschil of belanghebbende recht heeft op een vergoeding van de werkelijke kosten van juridische bijstand in de bezwaar- en beroepsfase en op een schadevergoeding.

4 De standpunten van partijen

4.1

Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken.

4.2

Belanghebbende heeft ter zitting een overzicht overgelegd van de gedeclareerde kosten, waarvan een kopie aan deze uitspraak is gehecht. De gemachtigde heeft bevestigd dat alles wat is gedeclareerd vóór 26 februari 2012 betrekking heeft op de bezwaarfase, en dat de kosten die zijn gedeclareerd op 28 oktober 2013 voor 50% betrekking hebben op de beroepsfase en voor 50% op kosten van het bestrijden van met de aanslagen samenhangende invorderingsmaatregelen

5 Beoordeling van het geschil

5.1

Artikel 8.95 Belastingwet BES (BB) bepaalt dat de kosten die een belastingplichtige in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, uitsluitend worden vergoed op verzoek van de belastingplichtige, voor zover de belastingaanslag wordt herroepen wegens aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid. Lid 2 van dit artikel bepaalt dat het verzoek moet worden gedaan voordat de inspecteur op het bezwaar heeft beslist.

5.2

Uit de stukken zitten blijkt niet dat een verzoek om vergoeding van kosten van de bezwaarfase is gedaan vóór de uitspraken op bezwaar. Daarop stuit het verzoek om vergoeding van deze kosten af.

5.3

Artikel 8.115a BB bepaalt dat de Raad bij uitsluiting bevoegd is een partij te veroordelen in de kosten die een andere partij in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. In Hoofdstuk 5 van het Uitvoeringsbesluit BB is de hoogte van de proceskostenvergoeding forfaitair bepaald. Artikel 5.2, derde lid, daarvan bepaalt dat in bijzondere omstandigheden van de forfaitaire bedragen kan worden afgeweken.

5.4

De Raad ziet in de omstandigheid dat de aanslagen zonder enige motivering zijn gehandhaafd hoewel belanghebbende aan de Inspecteur kenbaar had gemaakt dat hij geen ondernemer was, aanleiding om af te wijken van de forfaitaire bedragen voor de proceskostenvergoeding en de Inspecteur te veroordelen tot integrale vergoeding van de door belanghebbende gemaakte kosten voor rechtsbijstand. De raad stelt die kosten op hetgeen de gemachtigde aan belanghebbende heeft gedeclareerd voor de beroepsfase, te weten $ 1,296 of NAf 2.320, te specificeren als volgt:

datum

aandeel

omschrijving

28-10-2013

50%

beroepschrift

468

11-3-2014

100%

letter of objection

78

1-11-2014

100%

preparing courtcase

750

totaal

$ 1,296

5.5

Belanghebbende heeft tevens verzocht om schadeloosstelling. De Raad begrijpt dat het hierbij gaat om het bedrag van $ 468 dat is gedeclareerd voor “Verzet dwangschrift” in verband met de invordering van ten onrechte opgelegde aanslagen.

5.6

Artikel 115b BB bepaalt dat de Raad een partij kan veroordelen tot vergoeding van schade, indien hij het beroep gegrond verklaart. Naar het oordeel van de Raad kan daarmee gelijk worden gesteld de situatie dat het beroep is ingetrokken omdat de belanghebbende in het gelijk is gesteld, zoals hier is gebeurd. De Raad acht de door belanghebbende geclaimde schade aannemelijk en veroordeelt de Inspecteur tot vergoeding van $ 468 of NAf 1.074.

5.7

Uit het hiervoor overwogene volgt dat het beroep gegrond is.

6 Beslissing

De Raad verklaart het beroep gegrond en veroordeelt de Inspecteur tot vergoeding van NAf 2.320 voor door belanghebbende gemaakte proceskosten en NAf 1.074 voor door belanghebbende geleden schade.

Aldus gedaan in raadkamer door mrs. S. Verheijen, voorzitter, T. Groeneveld en A. Beukers-van Dooren, leden, in tegenwoordigheid van de secretaris mr. N. Martines en uitgesproken in het openbaar op 17 februari 2015.