Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:ORBBACM:2014:32

Instantie
Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
01-09-2014
Datum publicatie
16-09-2019
Zaaknummer
2011/49779
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

tijdige betaling omzetbelasting, naheffinfsaanslag

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking d.d. 1 september 2014, nr. 2011/49779

DE RAAD VAN BEROEP VOOR BELASTINGZAKEN
zitting houdende in CuraƧao

inzake: [belanghebbende],

tegen

[de Inspecteur]

1 Het procesverloop

1.1

Aan belanghebbende is op 19 april 2010 een naheffingsaanslag omzetbelasting voor het tijdvak 2009 opgelegd ad Naf. 500. Daarbij is een verzuimboete van Naf. 50 opgelegd.

1.2

Belanghebbende is op 11 mei 2010 tijdig in bezwaar gekomen tegen de aanslag. Bij uitspraak van 11 mei 2011 heeft de Inspecteur de aanslag gehandhaafd.

1.3

Belanghebbende is op 27 juni 2011 tijdig tegen deze uitspraak in beroep gekomen.

1.4

De Inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend.

1.5

Ter zitting van 27 mei 2014 te Willemstad is verschenen de Inspecteur, mw. [A].

2 De tussen partijen vaststaande feiten

Aan belanghebbende is de onderhavige naheffingsaanslag, verhoogd met een boete, opgelegd omdat de inspecteur meende dat betaling van het conform de aangifte over februari 2009 verschuldigde bedrag aan omzetbelasting was uitgebleven.

3 Geschil

In geschil is of belanghebbende de over februari 2009 verschuldigde omzetbelasting ad Naf. 500 (tijdig) heeft betaald.

4 Beoordeling van het geschil

Partijen doen hun standpunten steunen op de gronden welke daartoe door hen zijn aangevoerd in de van hen afkomstige stukken.

5 Beoordeling van bet geschil

5.1.

Belanghebbende heeft gesteld dat de naheffingsaanslag ten onrechte is opgelegd omdat het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting ad Naf. 500 wel was betaald. Zulks blijkt uit de door de Ontvanger voor ontvangst afgestempelde kwitantie van 12 maart 2009 waarvan

belanghebbende een kopie heeft overgelegd, alsmede uit de (op de door belanghebbende overgelegde kopie van haar bankafschrift voorkomende) opname, van dat bedrag op, blijkens het bankafschrift, 12 maart 2009. Op het afschrift is als 'ref.' vermeld: [nummer] en als omschrijving [nummer]. Op de even genoemde kwitantie van de ontvanger is als betaalkenmerk het laatstgenoemde nummer vermeld, alsmede 'OB/2009 Bedrag 500,-'.

De Inspecteur heeft ter zitting verklaard dat het op de kopie van het bankafschrift vermelde nummer het rekeningnummer van de Ontvanger is. Zij heeft tevens verklaard dat belanghebbende gewoonlijk de verschuldigde omzetbelasting juist en tijdig voldeed.

5.3.

Op grond van de door belanghebbende overlegde bewijsstukken en onder de hiervoor omschreven feiten en omstandigheden acht de Raad aannemelijk dat belanghebbende, zoals zij heeft gesteld, de verschuldigde omzetbelasting over februari 2009 ad Naf. 500 tijdig heeft betaald. De naheffingsaanslag is mitsdien ten onrechte opgelegd. Deze dient, inclusief de daarbij genomen boetebeschikking, te worden vernietigd.

5.4.

Uit het hiervoor overwogene volgt dat het beroep gegrond is en de uitspraak niet in stand kan blijven.

6 Beslissing

De Raad verklaart het beroep gegrond en vernietigt de beschikking waarvan beroep alsmede de naheffingsaanslag en de tegelijkertijd opgelegde boete.

Aldus gedaan in raadkamer door mrs. M.T. Boerlage, voorzitter, G.J. van Muijen en E.F. Faase, leden, in tegenwoordigheid van de secretaris mr. B. Jussen en uitgesproken in het openbaar op 1 september 2014. Deze uitspraak is ondertekend door, mr. S. Verheijen, huidige voorzitter van de Raad van Beroep in Belastingzaken tevens lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, nu de voorzitter en de leden die over deze zaak hebben gezeten daartoe buiten staat zijn.