Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:ORBANAA:2008:BK1321

Instantie
Raad van Beroep in Ambtenarenzaken (Nederlandse Antillen en Aruba)
Datum uitspraak
17-01-2008
Datum publicatie
28-10-2009
Zaaknummer
RvBAz 2006/62
Rechtsgebieden
Ambtenarenrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Betreft verzoek om herziening. Verzoek wordt afgewezen. Correspondentie van voor de datum van de uitspraak waarvan herziening is gevraagd kan niet leiden tot herziening aangezien niet aannemelijk is gemaakt dat die niet eerder in de procedure had kunnen worden overlegd. Het betoog dat twee onderdelen van die uitspraak onjuist zijn en dat die ook verschillende misslagen bevat, houdt geen nieuwe feiten of omstandigheden in.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak: 17 januari 2008

Zaaknr. RvBAz 2006/62

RAAD VAN BEROEP IN AMBTENARENZAKEN

Uitspraak op het verzoek om herziening

van de uitspraak van de Raad in de zaak van:

[ambtenaar]

wonende in Aruba,

gemachtigde mr. P.D.O. Denz,

tegen:

DE MINISTER VAN FINANCIËN

zetelend te Aruba,

gemachtigde mr. A.J. Swaen.

Partijen zullen in het onderstaande ook worden aangeduid als verzoeker respectievelijk verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

1.1 De Raad heeft op 22 augustus 2006 een uitspraak gedaan in het geschil tussen partijen.

1.2 Bij schrijven van 20 november 2006 heeft verzoeker de Raad verzocht deze uitspraak te herzien op de in dat verzoek vermelde gronden. Verweerder heeft verweer gevoerd.

1.3 Het verzoek is behandeld ter zitting van de Raad van 3 december 2007, waar verzoeker is verschenen in persoon. Verweerder is verschenen bij gemachtigde. Partijen hebben volstaan met het overleggen van hun pleitnota en afgezien van een nadere mondelinge behandeling.

2. Beoordeling.

2.1 Ingevolge artikel 135, eerste lid van de Landsverordening ambtenarenrechtspraak kan een ieder die partij was in een geding de herziening van een onherroepelijke of onherroepelijk geworden uitspraak verzoeken. Ingevolge het tweede lid van dit artikel wordt de herziening verzocht op grond dat gebleken is van enige omstandigheid die bij de behandeling van het beroep aan de raad niet bekend was en die op zich zelf of in verband met andere feiten of omstandigheden ernstige twijfel doet ontstaan aan de juistheid van de uitspraak van de Raad.

2.2 Volgens vaste jurisprudentie van de Raad is het onvoldoende om in het kader van het herzieningsverzoek slechts nieuwe feiten of omstandigheden aan te voeren. Tevens moet aannemelijk worden gemaakt dat die feiten of omstandigheden in de eerdere procedure niet konden worden aangevoerd.

2.3 Verzoeker heeft in de eerste plaats gewezen op de inhoud van bij het herzieningsverzoek overgelegde correspondentie met betrekking tot zijn overgang naar de Aruba Ports Authority (APA). Niet is aannemelijk gemaakt dat die correspondentie, die in de periode voorafgaand aan de uitspraak van 22 augustus 2006 is gevoerd tussen zijn gemachtigde en de minister, niet eerder in de procedure had kunnen worden overgelegd.

2.4 In de tweede plaats stelt verzoeker in zijn herzieningsverzoek dat twee onderdelen van de uitspraak onjuist, zijn terwijl in de pleitnota wordt aangevoerd dat die uitspraak een aantal misslagen bevat. Die stellingen, wat daar verder ook van zij, kunnen niet leiden tot toewijzing van zijn verzoek. Verzoeker voert immers niet, zoals vereist, nieuwe feiten of omstandigheden aan ter onderbouwing daarvan. Het rechtsmiddel van herziening is er niet voor bedoeld om een in laatste en hoogste ressort gegeven rechterlijke beslissing langs een omweg aan te tasten, zodat deze stelling om die reden niet kan leiden tot de door hem gevraagde herziening.

2.5 Het vorenstaande leidt de Raad tot het oordeel dat het verzoek om herziening moet worden afgewezen.

3. Beslissing

De Raad van Beroep:

- wijst af het verzoek om herziening.

Aldus gegeven door mr. J.Th. Drop, voorzitter, mr. E.M.D Angela en mr. L.J. de Kerpel-van de Poel, leden, en uitgesproken in het openbaar op 17 januari 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.