Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2012:BY7675

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
14-12-2012
Datum publicatie
03-01-2013
Zaaknummer
HLAR 55149/11
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. In geschil is medische behandeling in Colombia. Het Uitvoeringsorgaan heeft aan de afwijzende beschikking ten grondslag gelegd dat de medische behandeling in Curaçao ook had kunnen plaatsvinden. Hof oordeelt dat hoger beroep ongegrond is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HLAR 55149/11

Datum uitspraak: 14 december 2012

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN ARUBA, CURAÇAO, SINT MAARTEN

EN VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

Uitspraak op het hoger beroep van:

[Appellant}, wonend in Aruba, (hierna: […])

appellant

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba van 29 juni 2011 in zaak nr. LAR 230 van 2011 in het geding tussen:

appellant

en

het Uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (hierna: het Uitvoeringsorgaan)

1. Procesverloop

Bij beschikking van 18 juni 2010 heeft het Uitvoeringsorgaan geweigerd [appellant] te doen behandelen in een medische instelling in Colombia.

Bij beschikking van 22 december 2010 heeft het Uitvoeringsorgaan het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 29 juni 2011 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) het door [appellant] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, die beschikking vernietigd, doch de rechtsgevolgen ervan in stand gelaten.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij het Gerecht ingekomen op 9 augustus 2011, hoger beroep ingesteld.

Het Uitvoeringsorgaan heeft een verweerschrift ingediend.

[Appellant] heeft nadere stukken ingediend.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 19 oktober 2012, waar [appellant] in persoon, bijgestaan door mr. A.J. Swaen, advocaat, en het Uitvoeringsorgaan, vertegenwoordigd door mr. S.E. van Spall, werkzaam in zijn dienst, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 11 van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (hierna: LvAZV), voor zover thans van belang, heeft een verzekerde aanspraak op door een medisch specialist te verlenen, voor hem noodzakelijke, genees- en heelkundige hulp, wat betreft de omvang en de vorm bepaald door hetgeen in de kring van de beroepsgenoten gebruikelijk is, een en ander voor zover de zorg wordt verleend op verwijzing door de huisarts, op wiens naam betrokkene bij het uitvoeringsorgaan is ingeschreven.

Ingevolge artikel 25, eerste lid, doet het Uitvoeringsorgaan, indien het heeft vastgesteld dat aanspraak van de verzekerde op een behandeling niet in Aruba verwezenlijkt kan worden, de verzekerde behandelen in een instelling op het eiland Curaçao of in één van de landen Nederland, de Nederlandse Antillen, de Verenigde Staten van Noord Amerika, Colombia of Venezuela, waar dat voor het Fonds de minste kosten met zich brengt. Het regelt vervolgens al de organisatorische en financiële aspecten van de reis, het verblijf en de behandeling in de door het Uitvoeringsorgaan aangewezen instelling.

2.2. [Appellant] betoogt - samengevat weergegeven - dat het Gerecht, door de rechtsgevolgen van de door hem vernietigde beschikking in stand te laten, heeft miskend dat artikel 25, eerste lid, van de LvAZV niet eist dat het Uitvoeringsorgaan, voorafgaand aan de behandeling, daarvoor toestemming verleent. Voorts heeft het volgens hem miskend dat hij de beslissing op het door hem tegen de beschikking van 18 juni 2010 gemaakte bezwaar niet kon afwachten, omdat hij op 30 juni 2010 een afspraak met de medische instelling in Colombia had en hij die afspraak niet wilde afzeggen, omdat het niet gemakkelijk is om een nieuwe te maken en hij de reis daarheen al had geboekt.

2.3. [Appellant] betoogt terecht dat in artikel 25, eerste lid, van de LvAZV niet het vereiste van aan de medische behandeling voorafgaande toestemming van het Uitvoeringsorgaan is gesteld. Het betoog kan hem evenwel niet baten. Ingevolge die bepaling laat het Uitvoeringsorgaan, indien het heeft vastgesteld dat de medische behandeling niet in Aruba kan worden verwezenlijkt, de verzekerde behandelen in een medische instelling in één van de landen Curaçao, Nederland, de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Colombia of Venezuela, waar dat voor het Fonds de minste kosten met zich brengt. Aldus is het aan het Uitvoeringsorgaan om, voorafgaand aan de medische behandeling, te bepalen in welk land de medische behandeling kan plaatsvinden tegen de minste kosten voor het Fonds en die vervolgens daar te laten plaatsvinden.

Aan de beschikking van 18 juni 2010 heeft het Uitvoeringsorgaan ten grondslag gelegd dat de medische behandeling van [appellant] weliswaar niet in Aruba kan plaatsvinden, maar wel in Curaçao. [Appellant] heeft tegen die beschikking weliswaar bezwaar gemaakt, maar de beschikking daarop niet afgewacht en is op 29 juni 2010 naar Colombia afgereisd om zich daar te laten behandelen.

Het Gerecht heeft onder die omstandigheden in de stelling van [appellant] dat hij al een afspraak had gemaakt bij de medische instelling in Colombia, die hij niet wilde afzeggen, en hij de reis daarheen had geboekt, terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel dat het Uitvoeringsorgaan niet mocht weigeren hem in Colombia te laten behandelen. Het betoog faalt.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. J.Th. Drop, voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb, en mr. A.W.M. Bijloos, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Isenia, griffier.

w.g. Drop

voorzitter w.g. Isenia

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 14 december 2012

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

voor deze,