Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2010:BP1162

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
16-11-2010
Datum publicatie
18-01-2011
Zaaknummer
AR 744/07; H-227/09 en H-228/09
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Vervolg op tussenvonnis van 6 april. Dornaika werd in gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren. Standard Oversea biedt nader aanvullend bewijs aan indien bewijs in eerste aanleg niet voldoende mocht zijn. Dergelijke voorwaardelijk bewijsaanbod kent de wet niet. Hof stelt Standaard Overseas in gelegenheid nader bewijs kenbaar te maken ter gelegenheid van de contra-enquete zijdens Dornaika.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

UITSPRAAK: 16 november 2010

ZAAKNRS: AR 744/07; H-227/09 en H-228/09

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Vonnis

in de zaak (H-227/09) van:

[appellant],

wonende in Curaçao,

eerst gedaagde, thans appellant,

gemachtigde: mr. E.A. Knoppel,

tegen

de besloten vennootschap naar Nederlands recht

Standard Overseas Exporters & Importers “Stovexim” B.V.,

gevestigd in Nederland,

eerst eiseres, thans geïntimeerde,

gemachtigde: mr. S.M. Saleh,

en in de zaak (H-228/09) van:

de naamloze vennootschap

Furniture Depot N.V.,

gevestigd in Curaçao,

eerst gedaagde, thans appellant,

gemachtigde: mr. A.I. Martis,

tegen

de besloten vennootschap naar Nederlands recht

Standard Overseas Exporters & Importers “Stovexim” B.V.,

gevestigd in Nederland,

eerst eiseres, thans geïntimeerde,

gemachtigde: mr. S.M. Saleh.

Partijen in de zaak H-227/09 worden hierna aangeduid als [appellant] en Standard Overseas.

1. Het verdere verloop van de procedure

1.1 Voor de procedure tot dan toe verwijst het Hof naar het tussenvonnis in deze zaken van 6 april 2010. Bij dat vonnis is [appellant] in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren. Abusievelijk is daarbij vermeld dat deze bewijsopdracht in de zaak onder nummer H-228/09 is gegeven nu het hoger beroep van [appellant] immers is geregistreerd onder nummer H-227/09.

1.2 Op 19 april 2010 zijn zijdens [appellant] twee getuigen gehoord.

1.3 [appellant] heeft vervolgens een akte inbreng bewijsstukken en conclusie na enquête genomen. Daarop heeft Standard Overseas een conclusie na enquête genomen.

1.4 Vonnis is bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1 Standard Overseas heeft bij conclusie na enquête nader aanvullend bewijs aangeboden, onder meer door het horen van getuigen. Zij heeft dit gedaan voor zover het bewijs in eerste aanleg niet voldoende mocht zijn, maar een dergelijk voorwaardelijk bewijsaanbod kent de wet niet en strookt ook niet met het uitgangspunt dat het Hof al het geleverde bewijs dient te waarderen en op basis daarvan tot een eindbeslissing terzake komt. Aan die voorwaarde gaat het Hof daarom voorbij.

2.2 Hoewel het de voorkeur had verdiend indien Standard Overseas de wens tot nadere bewijslevering reeds had kenbaar gemaakt ter gelegenheid van de contra-enquête zijdens [appellant], zal het Hof Standard Overseas, mede gelet op HR 13 september 1996, NJ 1996, 731, tot die bewijslevering in de gelegenheid stellen.

2.3 Standard Overseas heeft mede bewijs aangeboden door het overleggen van stukken. Het Hof zal Standard Overseas eerst de gelegenheid bieden die stukken bij akte in het geding te brengen zodat [appellant] zich kan beraden of deze stukken hem wellicht aanleiding geven om ook nog nader (tegen)bewijs te willen leveren, al dan niet door het horen van getuigen, welke wens hij dan ter gelegenheid van de eventuele getuigenverhoren aan de zijde van Standard Overseas kenbaar dient te maken. Omdat het stukken betreft die Standard Overseas ook reeds eerder in het geding had kunnen brengen, en om de procedure niet verder onnodig te vertragen, zal Standard Overseas voor die akte tot overlegging van stukken geen mogelijkheid tot uitstel worden geboden.

2.4 Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

BESLISSING

Het Hof:

in H-227/09:

laat Standard Overseas toe tot het leveren van (nader) bewijs ter zake van de haar bij vonnis van het GEA van 19 mei 2008 gegeven bewijsopdracht;

verwijst de zaak naar de rol van 7 december 2010 voor akte tot overlegging van stukken aan de zijde van Standard Overseas, P3;

bepaalt, voor het geval Standard Overseas dat bewijs wil leveren door het horen van getuigen, dat het getuigenverhoor zal plaatsvinden op dinsdag 14 december 2010 om 09.00 uur voor mr. F.J.P. Lock, in een van de zalen van het Stadhuis aan het Wilheminaplein 4 alhier;

bepaalt dat Standard Overseas uiterlijk drie dagen van tevoren opgave doet van de personalia van de te horen getuigen aan het Hof en aan de wederpartij;

in H-227/09 en H-228/09

houdt iedere (verdere) beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mrs. Lock, De Haan en Van Kooten, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken op 16 november 2010.