Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2010:BM3674

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
27-04-2010
Datum publicatie
07-05-2010
Zaaknummer
KG 285/08 - H 45/09
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie

Vervolg op vonnis van 12-01-2010 (<i>LJN</i> BL0346). Hof herhaalt de regel dat indien er voor de eisende partij een administratieve rechtsgang openstaat dan wel heeft opengestaan die voldoende rechtsbescherming biedt, de burgerlijke rechter haar niet-ontvankelijk dient te verklaren. Deze regel is van openbare orde en dient het Hof ambtshalve toe te passen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Registratienummer: KG 285/08 - H 45/09

Uitspraak: 27 april 2010

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

KORT GEDING

Vonnis in de zaak van:

de naamloze vennootschap

SUNNY ADVENTURE TOURS N.V.,

gevestigd op Curaçao,

oorspronkelijk eiseres, thans appellante,

gemachtigde: mr. H.W. Braam,

- tegen -

de openbare rechtspersoon

HET EILANDGEBIED CURAÇAO,

zetelend op Curaçao,

oorspronkelijk gedaagde, thans geïntimeerde,

gemachtigde: mr. S.R. Cijntje.

Partijen worden hierna wederom Sunny en het Eilandgebied genoemd.

1. Het verdere verloop van de procedure

Bij vonnis van 12 januari 2010 heeft het Hof de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van akten. Beide partijen hebben op 9 maart 2010 een akte genomen. Sunny heeft bij brief van 5 maart 2010 een productie aan het Hof gezonden met een copie conform aan het Eilandgebied. Sunny heeft deze productie aan haar akte gehecht. Het Eilandgebied heeft als productie aan zijn akte gehecht de brief van Sunny van 5 maart 2010 en de daarbij toegezonden productie. Vonnis is bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1 Het Hof blijft bij de in voormeld vonnis van 12 januari 2010 gegeven oordelen en overweegt in aanvulling op hetgeen in dat vonnis daartoe is overwogen naar aanleiding van hetgeen partijen in hun akten naar voren hebben gebracht nog het volgende.

2.2 Sunny heeft betoogd dat, nu het Eilandgebied de vraag of Sunny ontvankelijk is in haar vordering niet aan de orde had gesteld, het het Hof niet vrij stond om deze vraag aan de orde te stellen (en op de voorhand ook te beantwoorden). Het Hof kan Sunny niet volgen in dit betoog. De regel dat indien er voor de eisende partij een administratieve rechtsgang openstaat dan wel heeft opengestaan die voldoende rechtsbescherming biedt, de burgerlijke rechter haar niet-ontvankelijk dient te verklaren in haar vordering, is immers van openbare orde. Deze regel dient het Hof ambtshalve toe te passen. Daarbij heeft het Hof het geraden geacht om de in het vonnis van 12 januari 2010 gegeven oordelen te geven en partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte over deze voorlopige oordelen uit te laten.

2.3 Voorts overweegt het Hof dat Sunny haar stelling dat zij werd en wordt belet door de STP dan wel de politie om reizigers/passagiers van vliegveld naar hotel en vice versa te vervoeren onvoldoende feitelijk heeft onderbouwd tegenover de gemotiveerde betwisting van deze stelling door het Eilandgebied. Ook indien, zoals Sunny stelt, de directeur van Sunny door twee politieambtenaren is onderhouden, kan dit zonder nadere toelichting – die evenwel ontbreekt – niet worden gekwalificeerd als de toepassing van bestuursdwang.

2.4 Tot slot merkt het Hof op dat het van verhoogd belang is in een samenleving als de Curaçaose, waar een tekort aan overheidspersoneel en geldelijke middelen is voor de handhaving van bestuursrechtelijke wetten, dat de regels voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen strikt in acht worden genomen. Dit geldt te meer indien het betrokkene bekend is of moest zijn dat volgens het betrokken bestuursorgaan voor de activiteit in kwestie een vergunning of ontheffing vereist is.

2.5 Gelet op de uitkomst van deze procedure behoeven de grieven geen bespreking.

2.6 Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. Sunny zal niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering. Zij dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep, waarbij onder verwijzing naar rov. 3.11 van het vonnis van 12 januari 2010 geen salaris gemachtigde zal worden geliquideerd.

BESLISSING

Het Hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

verklaart Sunny niet-ontvankelijk in haar vordering;

veroordeelt Sunny in de kosten van het geding aan de zijde van het Eilandgebied gevallen en tot op heden begroot op:

- in eerste aanleg: nihil;

- in hoger beroep: nihil.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J.R. Sijmonsma, F.J.P. Lock en J.P. de Haan, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, en in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof op Curaçao uitgesproken op 27 april 2010.