Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2009:BN6821

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
18-12-2009
Datum publicatie
14-09-2010
Zaaknummer
HLAR 067/09
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Het Gerecht heeft het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Het bezwaarschrift is niet binnen de gestelde termijn ingediend. Appellanten zijn door het bestuurscollege niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Hof oordeelt dat -nog daargelaten of de termijnoverschrijding het gevolg is van niet toe te rekenen bijzondere omstandigheden- appellanten het bezwaar niet, al dan niet op nader aan te vullen gronden, zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden, hebben ingediend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HLAR 067/09

Datum uitspraak: 18 december 2009

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Uitspraak op het hoger beroep van:

1. de naamloze vennootschap Samush Enterprise N.V., gevestigd op Sint Maarten,

2. [...], wonend te San Juan (Dominicaanse Republiek),

appellanten,

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, van 19 mei 2009 in zaak nr. 2009/024 in het geding tussen:

appellanten

en

het bestuurscollege van het Eilandgebied Sint Maarten.

1. Procesverloop

Bij beschikking van 17 juli 2008 heeft het bestuurscollege van het Eilandgebied Sint Maarten geweigerd de naamloze vennootschap Samush Enterprise N.V. (hierna: Samush Enterprise) vergunning te verlenen om […] (hierna: de vreemdeling) te werk te stellen.

Bij beschikking van 29 januari 2009 heeft het bestuurscollege het daartegen door Samush Enterprise en de vreemdeling gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraak van 19 mei 2009 heeft het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, (hierna: het Gerecht) het daartegen door Samush Enterprise en de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak hebben Samush Enterprise en de vreemdeling bij brief, bij het Hof ingekomen op 22 juni 2009, hoger beroep ingesteld.

Het bestuurscollege heeft een verweerschrift ingediend.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 oktober 2009, waar de vreemdeling, bijgestaan door mr. C.H.J. Merx, vergezeld door […], en het bestuurscollege, vertegenwoordigd door mr. A.O. Muller, advocaat, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Landsverordening arbeid vreemdelingen (hierna: de Lav) kan degene die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een beschikking ter zake van een tewerkstellingsvergunning hiertegen binnen vier weken na de dag waarop deze is gegeven een bezwaarschrift indienen bij het bestuurscollege van het desbetreffende eilandgebied.

Ingevolge artikel 56, tweede lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna: de Lar) geldt de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt, als de dag waarop deze is gegeven.

Ingevolge het derde lid blijft, wanneer het bezwaarschrift na afloop van de daarvoor gestelde termijn is ingediend, niet ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege, indien de bezwaarde aantoont dat de termijnoverschrijding het gevolg is van hem niet toe te rekenen bijzondere omstandigheden en hij het bezwaarschrift heeft ingediend, zo spoedig als dit redelijkerwijs kon worden verlangd.

2.2. Het bestuurscollege heeft aan de beschikking van 29 januari 2009 ten grondslag gelegd dat, voor zover thans van belang, het bezwaarschrift niet binnen de daarvoor gestelde termijn is ingediend en Samush Enterprise en de vreemdeling niet aannemelijk hebben gemaakt dat de termijnoverschrijding het gevolg is van hun niet toe te rekenen bijzondere omstandigheden en zij het bezwaarschrift hebben ingediend, zo spoedig als dit redelijkerwijs kon worden verlangd.

2.3. Samush Enterprise en de vreemdeling betogen dat het Gerecht, door te overwegen dat het bestuurscollege dat terecht heeft gedaan, heeft miskend dat zij van de beschikking van 17 juli 2008 buiten hun schuld eerst na afloop van de voor het maken van bezwaar gestelde termijn kennis hebben genomen en vervolgens binnen vier weken alsnog bezwaar hebben gemaakt.

2.3.1. Niet in geschil is dat het bezwaarschrift niet binnen de in artikel 12, eerste lid, van de Lav, gelezen in verbinding met artikel 56, tweede lid, van de Lar, gestelde termijn is ingediend. Dat Samush Enterprise en de vreemdeling, naar zij hebben gesteld, geen kennisgeving van de aanwezigheid van het aangetekend verzonden poststuk, waarbij de beschikking aan hen is verzonden, in het postkantoor hebben gekregen en zij deze eerst op 2 september 2008 in ontvangst hebben genomen, nadat zij op die dag in het postkantoor navraag hadden gedaan, maakt de termijnoverschrijding niet verschoonbaar, reeds omdat - nog daargelaten of de termijnoverschrijding het gevolg is van Samush Enterprise en de vreemdeling niet toe te rekenen bijzondere omstandigheden - het bezwaarschrift eerst op 25 september 2008, dat wil zeggen niet binnen twee weken na de gestelde ontvangst van de beschikking, bij het bestuurscollege is ingekomen, zodat Samush Enterprise en de vreemdeling het in elk geval niet, al dan niet op nader aan te vullen gronden, zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden hebben ingediend.

Het betoog faalt.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. H.L. Wattel, voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb en mr. A.W.M. Bijloos, leden, in tegenwoordigheid van mr. N.M. Martinez, griffier.

w.g. Wattel

voorzitter

w.g. Martinez

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 18 december 2009

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

voor deze,