Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2009:BN0530

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
18-12-2009
Datum publicatie
07-07-2010
Zaaknummer
HLAR 017/09
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Betreft verzoek om verblijfsvergunning. Het beroep is gegrond, de minister heeft het bezwaarschrift ten onrechte niet in handen gesteld van bezwaaradviescommissie. Ingevolge art. 7 lid 3 Ltu draagt de minister zorg dat de periode waarin een persoon met een andere dan de Nederlandse nationaliteit, die in loondienst op grond van een vergunning tot tijdelijk verblijf werkzaam is, aaneengesloten tot Aruba toegelaten is, ten hoogste drie jaar bedraagt. Nu de vreemdeling ten tijde van het geven van de beschikking op bezwaar inmiddels drie jaar voor dat doel in Aruba verbleven had, ziet het Hof aanleiding de rechtsgevolgen van de vernietigde beschikking in stand te laten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HLAR 017/09

Datum uitspraak: 18 december 2009

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Uitspraak op het hoger beroep van:

[…],

appellant,

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba van 17 december 2008 in zaak nr. 89 van 2008 in het geding tussen:

appellant

en

de minister van Vreemdelingenzaken.

1. Procesverloop

Bij beschikking van 14 mei 2007 heeft de minister van Vreemdelingenzaken (hierna: de minister) een verzoek van appellant (hierna: de vreemdeling) om hem een vergunning tot tijdelijk verblijf te verlenen afgewezen.

Bij beschikking van 28 november 2007 heeft de minister het daartegen door de vreemdeling gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 17 december 2008 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling bij brief, bij het Hof ingekomen op 28 januari 2009, hoger beroep ingesteld.

De minister heeft een verweerschrift ingediend.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 november 2009, waar de minister, vertegenwoordigd door mr. A.A. Henriquez, werkzaam in dienst van het land, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De vreemdeling betoogt dat het Gerecht, door het door hem ingestelde beroep niet-ontvankelijk te verklaren, heeft miskend dat hij daarbij belang heeft.

2.1.1. De vreemdeling kon tegen de beschikking van 28 november 2007 beroep instellen bij het Gerecht. Dat de vreemdeling, zoals het Gerecht heeft overwogen, drie jaren krachtens een vergunning tot tijdelijk verblijf hier te lande heeft verbleven, brengt niet met zich dat de vreemdeling geen belang had bij het door hem ingestelde beroep. Nu ook anderszins geen grond bestond om daartoe te concluderen, heeft het Gerecht het beroep ten onrechte niet ontvankelijk verklaard. Het betoog slaagt.

2.2. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Het Hof zal de zaak evenwel niet naar het Gerecht terugverwijzen, nu het bij het Gerecht door de vreemdeling ingestelde beroep kennelijk gegrond is. Daartoe wordt als volgt overwogen.

2.3. In beroep heeft de vreemdeling betoogd dat de minister het bezwaarschrift ten onrechte niet in handen heeft gesteld van de bezwaaradviescommissie.

2.3.1. Niet gebleken is dat de minister het bezwaarschrift in handen heeft gesteld van de bezwaaradviescommissie. Nu de minister het bezwaarschrift niet niet-ontvankelijk heeft verklaard, is dat in strijd met artikel 15 van de Landsverordening administratieve rechtspraak.

2.4. Het beroep is gegrond. De beschikking van 28 november 2007 komt voor vernietiging in aanmerking.

2.5. Ingevolge artikel 7, lid 3, van de Ltu draagt de minister zorg dat de periode waarin een persoon met een andere dan de Nederlandse nationaliteit, die in loondienst op grond van een vergunning tot tijdelijk verblijf werkzaam is, aaneengesloten tot Aruba toegelaten is, ten hoogste drie jaar bedraagt.

2.5.1. Niet in geschil is dat de minister bij beschikking van 22 maart 2004 aan de vreemdeling een vergunning tot tijdelijk verblijf heeft verleend en de vreemdeling van 29 oktober 2003 tot 29 oktober 2006 krachtens zodanige vergunning hier te lande heeft verbleven voor het verrichten van arbeid in loondienst. Nu de vreemdeling ten tijde van het geven van de beschikking op bezwaar drie jaar voor dat doel in Aruba had verbleven, ziet het Hof aanleiding de rechtsgevolgen van de vernietigde beschikking in stand te laten.

2.6. De minister dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden verwezen. Het Hof ziet daarbij aanleiding om daarbij een wegingsfactor van 0,25 toe te passen.

3. Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba van 17 december 2008 in zaak nr. 89 van 2008;

III. verklaart het bij het Gerecht in die zaak tegen de beschikking van de minister van Vreemdelingenzaken van 28 november 2007, kenmerk DIMAS 2392/2007, ingestelde beroep gegrond;

IV. vernietigt die beschikking;

V. bepaalt dat de rechtsgevolgen van die beschikking geheel in stand blijven;

VI. veroordeelt de minister van Vreemdelingenzaken tot vergoeding van de bij [appellant] opgekomen proceskosten tot een bedrag van Afl. 350,00 (zegge: driehonderd vijftig gulden) geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de minister van Vreemdelingenzaken aan [appellant] te worden betaald;

VII. gelast dat het land Aruba aan [appellant] het door hem voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van Afl. 100,00 (zegge: honderd gulden) teruggeeft.

Aldus vastgesteld door mr. H.L. Wattel, voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb en mr. A.W.M. Bijloos, leden, in tegenwoordigheid van mr. N.M. Martinez, griffier.

w.g. Wattel

Voorzitter

w.g. Martinez

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 18 december 2009

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

voor deze,