Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2009:BK6957

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
17-11-2009
Datum publicatie
17-12-2009
Zaaknummer
KG-3670/08-H-97/09
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. De rechter die beslagverlof heeft verleend had volgens het Hof geen gerechtelijke bewaring mogen verlenen, er worden immers geen bijzondere omstandigheden vermeld en deze zijn ook niet uit het feitenrelaas te halen. Dit gebrek laat zich niet herstellen in deze procedure, zodat het vonnis waarvan beroep dient te worden bevestigd, met veroordeling van KH in de aan de zijde van geïntimeerden gerezen proceskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

UITSPRAAK: 17 november 2009 (bij vervroeging)

ZAAKNR.: KG-3670/08-H-97/09

HET GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN DE

NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Vonnis in kort geding in de zaak van:

de naamloze vennootschap KH SUPERCENTER N.V. (hierna KH),

kantoorhoudend in Aruba,

voorheen gedaagde, thans appellante,

gemachtigde: mr. M.O. Lopez,

tegen

[M.L.],

[A.K.],

[V.T.],

allen wonend in Aruba,

voorheen eisers, thans geïntimeerden,

gemachtigde voor allen: mr. D.G. Kock.

1. Het verloop van de procedure

Voor hetgeen in kort geding in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, voor de procesgang aldaar en voor de overwegingen en beslissingen van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (verder: het GEA), wordt verwezen naar het tussen partijen in deze zaak gewezen vonnis van 7 november 2008 en de op 19 november 2008 afzonderlijk geminuteerde overwegingen. De inhoud van beiden geldt als hier ingevoegd.

KH is in hoger beroep gekomen van gemeld vonnis door indiening op 13 november 2008 van een daartoe strekkende akte ter griffie van het GEA. Bij op 9 december 2008 ter griffie ingediende memorie van grieven heeft zij drie grieven aangevoerd en toegelicht en geconcludeerd als in die memorie vermeld.

Geïntimeerden hebben een memorie van antwoord genomen en daarin geconcludeerd tot bevestiging van het beroepen vonnis met veroordeling van KH in de kosten van het geding.

Op de voor pleidooi bepaalde dag hebben partijen pleitnotities overgelegd en is vonnis gevraagd, waarvan de uitspraak bij vervroeging is bepaald op heden.

2. De ontvankelijkheid

KH is tijdig en op de juiste wijze in beroep gekomen van het door haar bestreden vonnis, zodat zij daarin kan worden ontvangen. Nu de overwegingen van het bestreden vonnis pas aan partijen zijn verstrekt op of na 19 november 2008 en grieven zich tegen die overwegingen behoren te richten, heeft de op 9 december 2008, dus binnen drie weken na 19 november 2008, ter griffie ingediende memorie van grieven te gelden als tijdig te zijn ingediend.

3. De grieven

Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

4. De beoordeling

4.1 De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het Hof voor en zullen daarom niet afzonderlijk worden beoordeeld.

4.2 De stelling van geïntimeerden dat, kort gezegd, de door de rechter die het beslagverlof heeft gegeven tevens gegeven gerechtelijke bewaring niet op de wet berust, wordt verworpen omdat de betreffende bewaring haar grondslag vindt in art. 709 Rv.

4.3.1 Art. 709 lid 3 Rv bepaalt dat de rechter een verzoek tot gerechtelijke bewaring niet kan toewijzen dan nadat de beslagene de gelegenheid heeft gehad om te worden gehoord, tenzij bijzonder omstandigheden eisen dat het bevel terstond wordt gegeven. KH heeft niet gegriefd tegen de overweging van het GEA dat (thans) geïntimeerden niet door de rechter in de gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord, zodat het Hof daarvan uitgaat.

4.3.2 Dit betekent dat ten tijde van het gegeven verlof bijzondere omstandigheden geëist moeten hebben dat het bevel terstond moest worden gegeven. In het bij het inleidend verzoekschrift overgelegde beslagrekest zijn dergelijke bijzondere omstandigheden niet vermeld en ook niet uit het feitenrelaas te halen. Dat geïntimeerden worden beschuldigd van diefstal en/of verduistering op grote schaal is op zich zelf genomen geen bijzondere omstandigheid. Aldus heeft de rechter die het beslagverlof verleende, geen gerechtelijke bewaring mogen verlenen. Dit gebrek laat zich niet herstellen in deze procedure, zodat het vonnis waarvan beroep dient te worden bevestigd met veroordeling van KH in de aan de zijde van geïntimeerden gerezen proceskosten.

BESLISSING:

Het Hof:

bevestigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt KH in de kosten van dit hoger beroep, gerezen aan de zijde van geïntimeer-den en tot op heden begroot op Afl. 188,- betekeningskosten memorie van antwoord en Afl. 5.100,- voor salaris gemachtigde.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J.R. Sijmonsma, H.L. Wattel en F.J.P. Lock, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Aruba uitgesproken op 17 november 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.