Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2009:BJ5850

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
19-06-2009
Datum publicatie
24-08-2009
Zaaknummer
KG 82/09 - HAR 34/09
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Betreft verzoek van Caba om haar appel als spoedappel te behandelen. Dit wordt afgewezen. In het onderhavige geval is geen sprake van een zo grote spoed dat een afweging van belangen leidt tot verdere verkorting van de termijnen dan reeds in de wet voorzien. Het enkele (bedrijfseconomische) belang om zaak nog niet te behoeven ontruimen is daartoe onvoldoende.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Registratienummer: KG 82/09 - HAR 34/09

Uitspraak: 19 juni 2009

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Beschikking in de zaak van:

de naamloze vennootschap CABA ENTERPRISES N.V.,

gevestigd op Sint Maarten,

oorspronkelijk gedaagde,

thans appellante en verzoekster,

gemachtigde: mr. J. Bloem,

- tegen -

[verweerders],

beiden wonend op Sint Maarten,

oorspronkelijk eisers,

thans geïntimeerden en verweerders,

gemachtigden: mr. E.R. de Vries en F.T. Hiemstra.

Partijen worden hierna Caba en [verweerders] genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Op 5 juni 2009 heeft het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, (verder: GEA) tussen partijen vonnis in kort geding gewezen. Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, de procesgang aldaar en de overwegingen en beslissingen van het GEA wordt verwezen naar dat vonnis. Het vonnis is op 17 juni 2009 aan Caba betekend.

1.2 Caba is in hoger beroep gekomen van voornoemd vonnis door op 15 juni 2009 een akte van appel in te dienen. Op 16 juni 2009 heeft zij een memorie van grieven ingediend.

1.3 Bij e-mailbericht van 16 juni 2009, heeft de gemachtigde van Caba verzocht om het appel als een spoedappel te behandelen. Dit verzoek is behandeld ten overstaan van de fungerend president op 18 juni 2009 op Sint Maarten, waar partijen, bijgestaan door hun gemachtigden, zijn gehoord.

2. De beoordeling

2.1 De enkele omstandigheid dat de zaak spoedeisend is en dat daarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, zoals bedoeld in art. 226 Rv, is onvoldoende voor verdere verkorting van de termijnen dan overeenkomstig de eerste volzin van art. 235 Rv. Daarvoor is nodig dat sprake is van grote spoed. In gevallen van grote spoed is de president niet verplicht de termijnen verder te verkorten. Het betreft een discretionaire bevoegdheid.

2.2 In het onderhavige geval is geen sprake van een zo grote spoed dat een afweging van belangen leidt tot verdere verkorting van de termijnen dan reeds in de wet voorzien. Het enkele (bedrijfseconomische) belang van Caba haar meubelzaak (nog) niet te behoeven ontruimen, is daartoe onvoldoende.

BESLISSING

De fungerend president:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.P. Lock, lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en uitgesproken op 19 juni 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.