Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2009:BJ5814

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
16-06-2009
Datum publicatie
24-08-2009
Zaaknummer
KG 776/07 - H 368/07
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Het beroep sterkt ertoe het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde, tot opheffing van het beslag strekkende vonnis te vernietigen. Het doel is kennelijk het gelegde beslag op de onroerende zaken te laten herleven. Deze zaken zijn inmiddels geleverd aan kopers, en het beslag herleeft op deze zaken niet indien het besteden vonnis zou worden vernietigd. Beroep kan dus niet tot het nagestreefde doel leiden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Registratienummer: KG 776/07 - H 368/07

Uitspraak: 16 juni 2009

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Vonnis in kort geding in de zaak van:

[appellant],

wonend in Aruba,

oorspronkelijk gedaagde, thans appellant,

zonder gemachtigde (voorheen: mr. Ch.L. van Esch),

- tegen -

[geintimeerde],

wonend in Aruba,

oorspronkelijk eiseres, thans geïntimeerde,

gemachtigde: mr. R. Marchena.

Partijen worden hierna [appellant] en [geintimeerde] genoemd.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Op 4 april 2007 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna te noemen “GEA”) tussen partijen in kort geding vonnis gewezen. Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd, de procesgang aldaar en de overwegingen en beslissingen van het GEA wordt verwezen naar dat vonnis.

1.2 [appellant] is in hoger beroep gekomen van het vonnis door op 20 april 2007 een akte van hoger beroep in te dienen. Bij afzonderlijke memorie van grieven, ingediend op 11 mei 2007, heeft [appellant] twee grieven geformuleerd en toegelicht. Zijn conclusie strekt ertoe dat het bestreden vonnis wordt vernietigd en dat de vordering van [geintimeerde] alsnog wordt afgewezen, met veroordeling van [geintimeerde] in de proceskosten van beide instanties.

1.3 Bij memorie van antwoord heeft [geintimeerde] het hoger beroep bestreden en geconcludeerd dat het Hof het bestreden vonnis handhaaft, met veroordeling van [appellant] in de proceskosten.

1.4 Op de nader daarvoor bepaalde dag heeft de gemachtigde van [geintimeerde] pleitaantekeningen overgelegd. Jegens [appellant] is akte van niet dienen verleend.

1.5 Vonnis is gevraagd en bepaald op heden.

2. De ontvankelijkheid

2.1 Het hoger beroep strekt ertoe het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde, tot opheffing van het beslag strekkende vonnis te vernietigen, kennelijk met het doel het gelegde beslag op de onroerende zaken te laten herleven. [appellant] heeft niet weersproken (hoewel hem vele malen de gelegenheid tot schriftelijk pleidooi is geboden) dat deze zaken inmiddels aan de kopers zijn geleverd. Zelfs indien het bestreden vonnis zou worden vernietigd, kan deze vervreemding worden tegengeworpen aan [appellant] en herleeft het beslag op deze zaken niet (vgl. HR 5 september 2008, NJ 2009, 154). Het hoger beroep kan dus niet tot het door [appellant] nagestreefde doel leiden. Het Hof is voorts van oordeel dat de enkele proceskostenveroordeling van [appellant] onvoldoende belang oplevert voor het hoger beroep (art. 281b Rv).

2.2 Gelet op het voorgaande dient [appellant] bij gebrek aan belang niet-ontvankelijk te worden verklaard in het hoger beroep. Hij zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

BESLISSING:

Het Hof,

verklaart [appellant] niet-ontvankelijk in het hoger beroep;

veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep aan de zijde van [geintimeerde] gevallen en tot op heden begroot op Afl. 197,00 aan verschotten en Afl. 5.100,00 aan gemachtigdensalaris.

Dit vonnis is gewezen door mrs. Van Unen, Wattel en Lock, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Aruba uitgesproken op 16 juni 2009.