Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2009:BI5351

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
11-05-2009
Datum publicatie
29-05-2009
Zaaknummer
HLAR 007/09 VV
Rechtsgebieden
Socialezekerheidsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

De SVB heeft bij beschikking een verzoek van echtgenoot om tegemoetkoming in de ziektekosten en verpleging van wijlen zijn echtgenote afgewezen. Het Gerecht heeft het daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard en bepaald dat de SVB opnieuw op het verzoek moet beslissen. De SVB wenst hangende het hoger beroep geen nieuwe beschikking te geven op het verzoek van de echtgenoot. Het Hof bepaalt dat de SVB geen nieuwe beschikking op het verzoek hoeft te geven totdat het Hof in hoger beroep uitspraak zal hebben gedaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HLAR 007/09 VV

Datum uitspraak: 11 mei 2009

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Uitspraak van de voorzitter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 85 van de Landsverordening administratieve rechtspraak), hangende het hoger beroep van:

de Sociale Verzekeringsbank,

verzoekster,

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, van 18 december 2008 in zaak nr. 2006/142 in het geding tussen:

[de echtgenoot]

en

verzoekster.

1. Procesverloop

Bij beschikking van 29 november 2007 heeft verzoekster (hierna: de SVB) een verzoek van [de echtgenoot] [hierna: de echtgenoot] om tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige behandeling en verpleging van wijlen zijn echtgenote afgewezen.

Bij uitspraak van 18 december 2008 heeft het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao (hierna: het Gerecht), het door [de echtgenoot] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, die beschikking vernietigd en bepaald dat de SVB opnieuw op het verzoek beslist, thans met inachtneming van hetgeen in die uitspraak is overwogen.

Tegen deze uitspraak heeft de SVB bij brief, bij het Hof ingekomen op 29 januari 2009, hoger beroep ingesteld. Voorts heeft zij de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 20 april 2009, waar de SVB, vertegenwoordigd door mr. M. Bonafasia, werkzaam in haar dienst, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De SVB wenst hangende het hoger beroep geen nieuwe beschikking op het verzoek van [de echtgenoot] om kostenvergoeding, waarbij zij er van uit gaat dat de echtgenote van [de echtgenoot] ten tijde van haar geneeskundige behandeling en verpleging een verzekerde in de zin van de Landsverordening Ongevallenverzekering was, te geven, omdat daarvan ongewenste precedentwerking zal uitgaan en de financiële gevolgen van de te geven beschikking niet wel zijn te redresseren, indien het door haar ingestelde hoger beroep slaagt.

2.2. De aldus aan het verzoek ten grondslag gelegde omstandigheden zijn aannemelijk. Nu voorts niet op voorhand valt uit te sluiten dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans het verzoek om tegemoetkoming wel mocht worden afgewezen, bestaat bij afweging van de betrokken belangen aanleiding om na te melden voorziening te treffen. Daarbij is mede van belang dat het in de bodemprocedure gaat op de toekenning van louter een geldbedrag.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba:

bepaalt bij wijze van voorlopige voorziening dat de Sociale Verzekeringsbank geen nieuwe beschikking op het verzoek van [de echtgenoot] hoeft te geven, totdat het Hof in hoger beroep uitspraak zal hebben gedaan.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. N.M. Martinez, griffier.

w.g. Loeb

Voorzitter

w.g. Martinez

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 11 mei 2009

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

voor deze,