Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2009:BH2357

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
05-02-2009
Datum publicatie
09-02-2009
Zaaknummer
H-7/2009
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Verdachte is immigratieambtenaar, zij heeft eraan meegewerkt dat 3 vrouwen op een onrechtmatige wijze het land binnenkwamen en hier in de illegaliteit verbleven. Zij heeft zich zo samen met anderen schuldig gemaakt aan een drietal gevallen van mensensmokkel. Verdachte is first offender en krijgt 1 jaar. Was ook 18 maanden, waarvan 3 vw en proeftijd 3 jaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

H-nummer: 7/2009

Parketnummer: 900.963/06

Uitspraak: 5 februari 2009

Tegenspraak

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

S T R A F V O N N I S

gewezen in het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, van 24 september 2008

in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren op [datum] 1971 in Curaçao,

wonende in Curaçao aan de [adres].

<u>Het onderzoek ter terechtzitting</u>

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg van 23 april 2008, 25 juni 2008 en 3 september 2008, zoals daarvan telkens blijkt uit de processen-verbaal van de terechtzitting, alsmede van dat in hoger beroep van 15 januari 2009 op Curaçao.

Het Hof heeft kennis genomen van de vordering van de (waarnemend) procureur-generaal, mr. A.C. van der Schans, en van hetgeen door de verdachte en haar raadsman mr. S.A. Carmelia naar voren is gebracht.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep wordt vernietigd en, opnieuw rechtdoende, aan verdachte terzake van feit 1 een gevangenisstraf wordt opgelegd voor de duur van 18 maanden, met aftrek van voorarrest.

In eerste aanleg is de verdachte terzake van feit 1 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, met aftrek van voorarrest.

<u>Omvang hoger beroep</u>

Alleen de verdachte heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis. Dit beroep is niet gericht tegen de vrijspraak van feit 2. In zoverre is derhalve het vonnis van 24 september 2008 niet aan beoordeling in hoger beroep onderworpen.

<u>De telastelegging</u>

Aan de verdachte is, voor zover in hoger beroep aan de orde, tenlastegelegd:……..

<u>Het vonnis waarvan beroep</u>

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het Hof zich daarmee niet verenigt.

<u>Bewezenverklaring </u>

Wettig en overtuigend wordt bewezen geacht hetgeen de verdachte is tenlastegelegd onder 1, met dien verstande:

dat zij in de periode van 1 september 2006 tot en met 22 november 2006 te Curaçao, meermalen tezamen en in vereniging met anderen, (telkens) uit winstbejag behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en het verblijven in de Nederlandse Antillen van [getuige 1] en [getuige 2] en [getuige 4], waarbij zij en haar mededaders wisten dat de toegang tot dat verblijf in de Nederlandse Antillen van deze personen wederrechtelijk was, immers hebben zij, verdachte, en haar mededaders de reis vanuit de Dominicaanse Republiek naar Curaçao voor deze personen (mede) georganiseerd en die I. [getuige 1] en die [getuige 2] en die [getuige 3] bij de immigatiecontrole doorgelaten terwijl zij niet over een visum beschikten en vervolgens die [getuige 1, 2 en 3] laten werken, al dan niet als prostituee, waarbij een deel van de inkomsten moest worden afgedragen;

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd is niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd (cursief). Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

<u>Bewijsoverweging</u>

Uit de bewijsmiddelen komt naar voren dat verdachte telkens de vrouwen uit de Dominicaanse Republiek die voor medeverdachte [medeverdachte 1] zouden gaan werken heeft doorgelaten. De vrouwen waren al in de Dominicaanse Republiek geïnformeerd over de gang van zaken: nadat ze met door tussenpersonen gekochte tickets naar Curaçao waren gevlogen, moesten ze zich melden bij de immigratieambtenaar met een signalement waaraan verdachte voldoet, zodat ze naar buiten zouden worden geleid, waarna ze opgewacht zouden worden door “[M.]” (medeverdachte [medeverdachte 1]), dan wel zich met een taxi naar “La Casa Rosada”, de club van [medeverdachte 1], moesten begeven. Dit is ook telkens zo geschied. Uit deze gang van zaken leidt het Hof af dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte nauw en bewust heeft samengewerkt met onder meer de haar sinds lang bekende [medeverdachte 1] teneinde Dominicaanse vrouwen illegaal Curaçao binnen te laten om in [medeverdachte 1] club te werken, met de kennelijke bedoeling dat hij, [medeverdachte 1], daardoor verrijkt zou worden.

<u>De bewijsmiddelen</u>

Het Hof grondt zijn overtuiging dat verdachte het hierbovenomschreven feit heeft begaan op de inhoud van de navolgende bewijsmiddelen.

1.

Een proces-verbaal met nummer 101120061510/G, in wettelijke vorm gesloten en op 10 november 2006 opgemaakt en op ambtseed ondertekend door A.J. Plaate en W.C. Damiana, tijdelijk ingedeeld bij het Recherche Samenwerkings Team van de Nederlandse Antillen, voor zover inhoudende de verklaring van [getuige 4] dd. 10 november 2006 - zakelijk weergegeven -:

Ik beschik over informatie over een groep vreemdelingen, in dit geval Dominicanen, die zonder visum Curaçao zouden binnenkomen met behulp van een corrupte immigratieambtenaar, werkzaam bij de luchthaven Hato.

Ik heb een relatie met een vrouw van Dominicaanse afkomst, die [B.] heet.

Hedenochtend omstreeks 10.00 uur werd ik door [B.] gebeld. Zij vertelde mij dat met de vlucht van de luchtvaartmaatschappij Aeropostal een aantal Dominicaanse vrouwen zouden aankomen, die niet in het bezit zijn van het vereiste visum. Zij zouden op het eiland komen werken als prostituees. Ik hoorde van [B.] dat de groep vrouwen bij hun aankomst op Curaçao in de aankomsthal in de rij moesten zijn waar de immigratieambtenaar genaamd [verdachte] achter de balie zit. Met behulp van [verdachte] zouden zij Curaçao binnenkomen zonder visum. De vrouwen zouden bij de luchthaven opgehaald worden door de man [medeverdachte 1]. Hij is eigenaar van Hotel Carlos. Tevens is hij exploitant van de bordelen La Tasca en Casa Rosada. De vrouwen zouden voor [medeverdachte 1] als prostituee gaan werken. Hij rijdt in een groene personenauto van het merk Ford, type Explorer. De vrouw van [medeverdachte 1] is van Dominicaanse afkomst. Ik verneem van [B.] dat de vrouw van [medeverdachte 1] met behulp van anderen zich bezighoudt met het ronselen van Dominicaanse vrouwen om hier op Curaçao als prostituee te werken.

2.

Een proces-verbaal van observatie met nummer 101120061530PV.OT, in wettelijke vorm gesloten en op 23 november 2006 opgemaakt en op ambtseed ondertekend door A.T. Candelaria, Inspecteur van Politie bij het Korps Politie Curaçao Zakelijk weergegeven:

Met toestemming van de Officier van Justitie mr. M.W. Hemelaar zijn op 10 november 2006 door politieobservanten onder mijn leiding observatiewerkzaamheden verricht ten behoeve van een politieonderzoek contra de verdachten [verdachte] en [medeverdachte 1]. Omstreeks 15.30 uur zag ik de mij bekende [verdachte] in de eerste balie in het voorste hokje, aangeduid als balie voor ingezetenen. Omstreeks 17.45 uur zag ik minimaal 8 vrouwen met een blauw paspoort in de hand en zonder bagage lopen in de richting van de immigratiebalies in de aankomsthal. Zij waren afkomstig van Aeropostal vlucht VH 801 uit Sto Domingo. Ik zag dat [verdachte] ter hoogte van de witte deur met opschrift Restricted Area deze vrouwen begeleidde naar witte stoelen achter de immigratiebalies.

Omstreeks 17.50 uur zag ik dat de paspoorten van deze vrouwen aan [verdachte] werden overhandigd waarna zij heel kort het immigratiekantoor binnenliep. Toen zij kort hierna weer naar buiten kwam, had zij nog steeds een stapel paspoorten in haar linkerhand. Ik zag dat zij vervolgens genoemde passagiers begeleidde door de witte deur met opschrift Restricted Area, die uitkomt bij de kantoren van de diverse vliegtuigmaatschappijen. Bi j controle van de kantoorruimtes bleek dat de passagiers niet meer aanwezig waren.

Omstreeks 18.00 uur zagen wij dat de ons bekende [medeverdachte 1] ter hoogte van de toiletten naast de incheckbalies stond. Wij zagen dat hij naar de pizzazaak “sbarro” liep en daar ongeveer tien pizza broodjes bestelde.

3.

Een proces-verbaal, in wettelijke vorm gesloten en op 22 november 2006 (abusievelijk is in het proces-verbaal vermeld: 22 november 2005, Hof) opgemaakt en op ambtseed ondertekend door M.E. Bak, inspecteur bij het Korps Politie Curaçao, voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 1], geboren en wonende in de Dominicaanse Republiek - zakelijk weergegeven -:

Mijn vriendin belde mij eind september 2006 vanuit Spanje met de vraag of ik op Curaçao wilde werken. Daarmee bedoelde zij de prostitutie. Ik zei dat ik dat wel wilde Via een man genaamd [C.] is mijn ticket geregeld. Op 16 oktober 2006 moest ik mij op de luchthaven melden. Daar kreeg ik van [C.] een ticket van Aeropostal met bestemming Colombia met een tussenlanding op Curaçao. Hij legde mij uit dat op Curaçao een vrouwelijke ambtenaar van de Immigratie mijn paspoort zou aannemen. Hij legde mij uit dat zij kort van gestalte is, met een lichte huidskleur en kort geknipt zwart haar. Bij aankomst op het vliegveld werd ik benaderd door een man, die naar mijn paspoort vroeg. Hij ging naar de vrouwelijke immigratieambtenaar en overhandigde haar mijn paspoort. Ik volgde hem. De vrouwelijke immigratieambtenaar begeleidde mij naar buiten. Ik verblijf in Casa Rosada. Ik bedrijf daar de prostitutie. Iedere keer dat ik met een klant sexuele gemeenschap ga bedrijven moet ik NAF. 40,- aan de barman [barman] afdragen. Dat bedrag houdt in NAF. 20,- voor de kamer en NAF. 20,- winst voor mijn bewezen diensten voor de bordeelhouder. De bordeelhouder wordt [medeverdachte 1] genoemd.

4.

Een proces-verbaal, in wettelijke vorm gesloten en op 21 november 2006 opgemaakt en op ambtseed ondertekend door P.R. Schoobaar en M.E. Bak, beiden inspecteur bij het Korps Politie Curaçao, voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 1], geboren en wonende in de Dominicaanse Republiek - zakelijk weergegeven -:

De dame die jullie zojuist in het bureau aan het verhoren waren is dezelfde persoon van de immigratie die mij bij het gebouw van het vliegveld op 16 oktober 2006 heeft afgehandeld (opmerking verbalisant: de getuige bedoelt de verdachte [verdachte]).

Ik had geen visum om te worden toegelaten op Curaçao. De vrouw heeft mij via een gang naar buiten begeleid. Ik kwam uit alwaar de taxi’s parkeren. Hierna heeft de dame mij mijn paspoort teruggegeven. Ik heb een taxi genomen naar La Casa Rosada.

5.

Een proces-verbaal, in wettelijke vorm gesloten en op 22 november 2006 opgemaakt en op ambtseed ondertekend door G.M. Ambrosina en C.T. Celestina, werkzaam bij het Korps Politie Curaçao, voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 2] zakelijk weergegeven -:

In de maand oktober zei [L.] mij dat vrouwen uit Sto. Domingo aangeworven werden om naar Curaçao gestuurd te worden. Via haar kwam ik in contact met een vrouw die vrouwen zocht. Zij heet [C.]. Ik heb [C.] benaderd omdat ik het financieel erg moeilijk had. Zij heeft tegen mij gezegd dat ik NAF. 20,- per dag voor een kamer moest betalen. Zij zei dat ik in een bar zou gaan werken. Eind oktober, volgens mij 29 oktober zei [C.] tegen mij dat ik op 1 november 2006 moest reizen. Zij heeft mij ook gezegd dat ik op het vliegveld bij een man genaamd “[L.]” moest zijn. De volgende dag kreeg ik van [C.] te horen dat ik niet op 1, maar op 2 november naar Curaçao moest afreizen. Ik ging naar het vliegveld en daar trof ik [L.], die een ticket voor mij kocht met geld dat ik aan hem gaf. Hij zei verder tegen mij dat ik na het uitstappen op Curaçao mijn paspoort aan een vrouw van lichte huidskleur moest geven met kort geknipt krullend haar. Die vrouw stond in de eerste balie. Zij bekeek mijn paspoort en zei “pasa” (doorlopen, vrije vertaling verbalisanten). Ik volgde de andere passagiers naar buiten. Ik heb geen douane-ambtenaren gezien. Buiten kwam een man naar mij toe en die vroeg of ik [J.] heet. Hij zei tegen mij om hem te volgen. Ik volgde hem en wij liepen naar een auto op de parkeerplaats. Deze auto was groen van kleur en heeft de vorm van een Jeep. De man zei tegen mij dat hij [medeverdachte 1] heet. In Sto. Domingo had [L.] ook tegen mij gezegd dat ik door een zekere [medeverdachte 1] opgehaald zou worden. Door hem werd ik naar La Casa Rosada gebracht. Ik heb gewerkt als serveerster en schoonmaakster. Ook heb ik met mannen geslapen. Ik moest elke keer als ik met een man sliep NAF. 20,- extra aan de barbediende betalen. De immigratieambtenaar over wie ik het net had heb ik gisteren in het gebouw waar wij werden opgehouden gezien (opmerking verbalisant: bedoeld wordt het kantoor van de O-Toleransia). Zij kwam met enkele agenten het gebouw binnen met een bak eten in een plastic zak. Ik hoorde haar tegen de andere vrouwen zeggen dat zij aan de politie moesten verklaren dat zij per boot op Curaçao zijn aangekomen. De foto’s nummers 7 en 4 lijken op die vrouw.

Verbalisanten: tijdens het verhoor werd door ons met de getuige een fotokeuze confrontatie gehouden waarbij aan haar twee lijsten gekenmerkt A en B elk met 10 foto’s getoond. Op lijst A heeft zij foto nummer 7 omcirkeld en op lijst B foto nummer 4. Beide betreffen foto’s van de verdachte [verdachte].

6.

Een proces-verbaal, in wettelijke vorm gesloten en op 28 november 2006 opgemaakt en op ambtseed ondertekend door G.M. Ambrosina en C.T. Celestina, werkzaam bij het Korps Politie Curaçao, voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 3], - zakelijk weergegeven -:

In een kapsalon in Sto. Domingo hoorde ik dat een vrouw genaamd [C.] vrouwen uit Sto. Domingo ronselt om op Curaçao te werken. Ik wilde ook naar Curaçao om er te gaan werken. Ik heb [C.] gebeld en haar mijn telefoonnummer gegeven. Een week voordat ik naar Curaçao vertrok belde [C.] mij op, zij was toen in Sto. Domingo. Zij zei dat ik gereed moest zijn voor de reis omdat ik een van deze dagen naar Curaçao moest vliegen. Op zondag 15 oktober belde [C.] mij en zei dat ik de volgende dag om 12.30 uur op het vliegveld moest zijn. Ik moest dan naar [R.] vragen. Op het vliegveld ontmoette ik [R.] en hij vroeg naar mijn paspoort. Ik gaf het aan hem en volgde hem. Ik moest op een bank zitten wachten, er zaten nog 5 andere vrouwen. Later gaf de man mij mijn paspoort terug met twee instapkaarten. Een was Sto Domingo/Colombia en de andere Sto Domingo/ Curaçao. Bij aankomst op Curaçao moest ik mijn paspoort aan een van de andere vrouwen die samen met mij naar Curaçao reisden afgeven, deze vrouw zou onze paspoorten aan een vrouwelijke beambte van de immigratie op de luchthaven afgeven om ons in te klaren. [R.] vertrouwde mij toe dat deze vrouw kort van gestalte was met kort krullend haar en een piercing in haar neus. Op Curaçao aangekomen gaf ik mijn paspoort aan de aangewezen dame van onze groep, een dikke vrouw van Dominicaanse nationaliteit. Zij liep er vervolgens mee naar een van de balies van de Immigratie. Ik zag dat een immigratie ambtenaar die voldeed aan het signalement dat [R.] had gegeven, enkele meters voor de balies van de Immigratie stond. De vrouw van onze groep gaf enkele paspoorten aan die immigratieambtenaar. Vervolgens liep de Dominicaanse vrouw door naar de toiletten en wij volgden haar. In de toiletruimte aangekomen kwam de vrouwelijke immigratieambtenaar naar ons toe en zei ons haar te volgen. Zij liep voor ons uit en bracht ons buiten het gebouw. Wij zijn niet langs de douane gegaan. Voordat wij het gebouw verlieten zag ik dat de immigratieambtenaar onze paspoorten aan de dikke Dominicaanse dame overhandigde. Buiten het gebouw gaf zij deze weer aan ons. Daar werd ik aangesproken door een man die vroeg of ik van [C.] was. Ik antwoordde bevestigend. Ik moet verklaren dat [C.] in Sto. Domingo tegen mij had gezegd dat ik opgehaald zou worden door haar echtgenoot. Zij had mij een signalement van hem opgegeven en deze man voldeed daaraan. Hij nam mij mee in een groene jeep.

7.

Een proces-verbaal, in wettelijke vorm gesloten en op 1 december 2006 opgemaakt en op ambtseed ondertekend door G.M. Ambrosina en C.T. Celestina, werkzaam bij het Korps Politie Curaçao, voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 3], - zakelijk weergegeven -:

De man die mij vanaf het vliegveld meenam bracht mij naar La Casa Rosada. Daar moest ik ervoor zorgen dat de mannelijke klanten zoveel mogelijk dronken. Voor mijn werkzaamheden werd ik om de twee weken door [medeverdachte 1] betaald. Het was ook toegestaan dat ik tegen betaling met mannen sliep. De klanten moesten minimaal NAF. 75,- betalen. Van deze NAF. 75,- moest ik NAF. 20,- extra voor het gebruik van de kamer betalen.

U toont mij een formulier met 10 foto’s van mannen. Ik herken de foto nummer 3 als de foto van de man die [medeverdachte 1] noem (Door ons verbalisanten wordt opgemerkt dat de foto nummer 3 de foto is van de verdachte [medeverdachte1]).

U toont mij een tweede formulier met foto’s van 10 vrouwen. De foto nummer 4 is de foto van de vrouwelijke immigratieambtenaar. (Door ons verbalisanten wordt hierbij opgemerkt dat de foto nummer 4 de foto is van de verdachte [verdachte]).

Als derde toont u mij een formulier met foto’s van 10 vrouwen. Ik herken de foto nummer 9 als de foto van de vrouw die ik in mijn verklaring [C.] noemde (door ons verbalisanten wordt opgemerkt dat de foto nummer 9 de foto is van de vrouw [medeverdachte 2], de echtgenote van [medeverdachte 1]).

8.

Een proces-verbaal, in wettelijke vorm gesloten en op 1 december 2006 opgemaakt en op ambtseed ondertekend door M.E. Bak en L.M. Vicento, respectievelijk Inspecteur bij het Korps Politie Curaçao en Officier van Justitie bij het Parket Curaçao, werkzaam bij het Korps Politie Curaçao, voor zover inhoudende de verklaring van R.G. Bernardus, coördinator grensbewaking luchthaven en haven, - zakelijk weergegeven -:

Van passagiers afkomstig uit visumplichtige landen zoals de Dominicaanse Republiek en die op het eiland blijven als eindbestemming, moet het paspoort voorzien zijn van een visum, immigratiestempel en zij moeten zijn ingevoerd in het NAVE database registratiesysteem.

9.

Een proces-verbaal van onderzoek NAVE databank, in wettelijke vorm gesloten en op 7 december 2006 opgemaakt en op ambtseed ondertekend door M.E. Bak, Inspecteur bij het Korps Politie Curaçao, - zakelijk weergegeven -:

Samen met de getuige Bernardus heb ik in zijn kantoor een onderzoek ingesteld in de NAVE databank van de Immigratie. Nagegaan werd of de gegevens van de getuigen [getuigen 1, 2 en 3] in het systeem voorkwamen. Van hen werden geen relevante bijzonderheden in het NAVE databanksysteem aangetroffen. Dit betekent dat is aan te nemen dat deze getuigen nimmer bij de Immigratie op Curaçao zijn ingeklaard, met uitzondering van de getuige [getuige 1] die in 1999 werd ingeklaard bij de Immigratie.

10.

De verklaring van verdachte ter terechtzitting in hoger beroep, - zakelijk weergegeven -:

Ik werkte als immigratie-ambtenaar op de luchthaven. Ik ben de enige immigratie-ambtenaar met een neusringetje.

11.

Een proces-verbaal, in wettelijke vorm gesloten en op 18 december 2006 opgemaakt en op ambtseed ondertekend door G.M. Ambrosina en C.T. Celestina, werkzaam bij het Korps Politie Curaçao, voor zover inhoudende de verklaring van de verdachte, - zakelijk weergegeven -:

Ik ken [medeverdachte 1] al heel lang, sinds onze schoolperiode. Ik heb via hem ongeveer 5 jaar geleden ook met zijn vrouw kennis gemaakt.

<u>Kwalificatie en strafbaarheid van het feit</u>

Het bewezene levert op:

Medeplegen van een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot en verblijven in de Nederlandse Antillen, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 203a lid 1 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen.

Het bewezene is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

<u>Strafbaarheid van de verdachte</u>

Verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die haar strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

<u>De op te leggen straf</u>

Bij de bepaling van de straf heeft het Hof gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan een drietal gevallen van mensensmokkel. Dominicaanse vrouwen in financiële nood zijn de Nederlandse Antillen binnengeloodst teneinde ze in de club “La Casa Rosada” te laten werken.

Het Hof rekent verdachte zwaar aan dat zij als immigratieambtenaar, wiens taak het juist is erop toe te zien dat mensen slechts de Nederlandse Antillen binnenkomen wanneer zij de daarvoor vereiste documenten bezitten, eraan heeft meegewerkt dat deze vrouwen op een onrechtmatige wijze het land binnenkwamen en hier in de illegaliteit verbleven.

In het voordeel van de verdachte houdt het Hof rekening met het feit dat zij niet eerder veroordeeld is voor een strafbaar feit.

Gelet op het voorgaande acht het Hof een geheel onvoorwaardelijke vrijheidstraf van na te melden duur noodzakelijk.

<u>De toepasselijke wettelijke voorschriften<u>

De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 31 en 59 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen.

RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN

Het Hof:

Vernietigt het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, van 24 september 2008 voor zover aan hoger beroep onderworpen en,

in zoverre opnieuw recht doende:

Verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1 tenlastegelegde feit, zoals hiervoor bewezen geacht, heeft begaan.

Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Kwalificeert het bewezene als vorenomschreven.

Verklaart het bewezene strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ÉÉN JAAR.

Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mrs. L.J. de Kerpel-van de Poel, J.R. Sijmonsma en E.P. van Unen, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, en ter openbare terechtzitting van het Hof op Curaçao uitgesproken op 5 februari 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.