Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2008:BG2210

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
09-06-2008
Datum publicatie
31-10-2008
Zaaknummer
234 HLAR 05/08
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Betreft uitblijven van een beschikking op een ingediend bezwaarschrift. GEA achtte het beroep gegrond. De minister betoogt in hoger beroep dat het Gerecht heeft miskend dat bij beschikking van 5 september 2007 alsnog op dat bezwaar is beschikt. Dit betoog slaagt. Het mailbericht van 5 september waarin meegedeeld wordt de verzochte vergunningen niet te verlenen is een beschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

234 HLAR 05/08

Datum uitspraak: 9 juni 2008

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Uitspraak op het hoger beroep van:

de minister van Toerisme en Transport,

appellant,

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba van 5 december 2007 in het geding tussen:

de naamloze vennootschap "Farmers Jab's Tours N.V.", gevestigd in Aruba,

en

appellant.

1. Procesverloop

Bij brief van 5 september 2007 heeft de naamloze vennootschap "Farmer's Jab's Tours N.V." (hierna: Farmers Jab's Tours) bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) beroep ingesteld tegen het uitblijven van een beschikking op een door haar op 22 mei 2006 ingediend bezwaarschrift.

Bij uitspraak van 5 december 2007 heeft het Gerecht, voor zover thans van belang, het beroep gegrond verklaard en appellant (hierna: de minister) opgedragen alsnog een beschikking op het door Farmers Jab's Tours gemaakte bezwaar te geven.

Tegen deze uitspraak heeft de minister bij brief, bij het Gerecht ingekomen op 16 januari 2008, hoger beroep ingesteld bij het Hof.

Bij brief van 19 maart 2008 heeft Farmers Jab's Tours een verweerschrift ingediend.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 april 2008, waar de minister, vertegenwoordigd door mr. M.B. Boyce en A.R. Geerman, beiden ambtenaar in dienst van het Land, en Farmers Jab's Tours, vertegenwoordigd door haar directeur, J.P. Mansell, bijgestaan door mr. M.G.A. Baiz, advocaat, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De minister betoogt onder meer dat het Gerecht, door het beroep van Farmers Jab's Tours tegen het uitblijven van een beschikking op haar bezwaarschrift van 22 mei 2006 te ontvangen, heeft miskend dat bij beschikking van 5 september 2007 alsnog op dat bezwaar is beschikt.

2.1.1. Het betoog slaagt. Bij mailbericht van 5 september 2007 heeft de directeur van de directie Openbaar Personenvervoer aan de gemachtigde van Farmers Jab's Tours meegedeeld dat de minister op die dag, beschikkend op het door Farmers Jab's Tours gemaakte bezwaar, heeft besloten de verzochte vergunningen niet te verlenen. Aldus is het met dat besluit beoogde rechtsgevolg bekend gemaakt en een beschikking tot stand gekomen.

Nu de minister bij voormelde beschikking van 5 september 2007 alsnog op het door Farmers Jab's Tours gemaakte bezwaar heeft beslist, had deze ten tijde van de aangevallen uitspraak geen belang bij het door haar tegen het uitblijven van een beschikking ingestelde beroep. Dat het, als gesteld, voor Farmers Jab's Tours onduidelijk was of op 5 september 2007 een beschikking tot stand is gekomen, is daarvoor niet van belang. Die gestelde omstandigheid kan eventueel een rol spelen bij de vraag naar de verschoonbaarheid van de termijnoverschrijding voor het indienen van een beroepschrift tegen die beschikking.

2.1.2. Het hoger beroep is reeds hierom gegrond. De overige beroepsgronden behoeven geen bespreking. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen het Gerecht had behoren te doen, verklaart het Hof het bij hem ingestelde beroep niet-ontvankelijk.

2.2. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, van 5 december 2007 in zaak no. Lar 2832 van 2007;

III. verklaart het bij het Gerecht in die zaak ingestelde beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. H.L. Wattel, Voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb en mr. A.W.M. Bijloos, Leden, in tegenwoordigheid van mr. N.M. Martinez, griffier.

Voorzitter

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 9 juni 2008

Verzonden: