Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHNAA:2008:BG1089

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Datum uitspraak
09-06-2008
Datum publicatie
21-10-2008
Zaaknummer
215 HLAR 43/07
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Minister stelt dat Gerecht buiten bevoegdheid is getreden door beschikking te vernietigen en hem te gelasten toe te staan dat Café internet de GSM Gateway zonder concessie gebruikt en hem te veroordelen tot vergoeding proceskosten. Bij het Gerecht lag verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, als bedoeld in art. 54 lid 1 LAR. Ingevolge art. 57 Lar j 32c Lar kan bij de uitspraak op zodanig verzoek slechts tevens einduitspraak in het geschil worden gedaan, indien dat geschil in beroep bij de rechter voorligt. Nu die situatie zich niet voordeed, kon het Gerecht geen toepassing geven aan art. 57 Lar als gedaan. Het Gerecht is zijn bevoegdheid derhalve te buiten gegaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

215 HLAR 43/07

Datum uitspraak: 9 juni 2008

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Uitspraak op het hoger beroep van:

de minister van Algemene Zaken,

appellant,

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba van 9 juli 2007 in het geding tussen:

de naamloze vennootschap Café Internet N.V., gevestigd in Aruba,

en

appellant.

1. Procesverloop

Bij beschikking van 25 mei 2007 heeft de minister van Algemene Zaken (hierna: de minister) een verzoek van de naamloze vennootschap Café Internet N.V. (hierna: Café Internet) om concessie voor de aanleg, instandhouding en exploitatie van GSM cellulaire randapparatuur (hierna: de GSM Gateway) afgewezen.

Hiertegen heeft Café Internet bij brief van 7 juni 2007 bezwaar gemaakt.

Voorts heeft zij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij uitspraak van 9 juli 2007 heeft het Gerecht, voor zover thans van belang, voormelde beschikking vernietigd, de minister gelast toe te staan dat Café Internet de GSM Gateway zonder concessie voor zichzelf en voor haar klanten gebruikt en hem veroordeeld tot vergoeding van de bij Café Internet opgekomen proceskosten.

Tegen deze uitspraak heeft de minister bij brief, bij het Gerecht ingekomen op 20 augustus 2007, hoger beroep ingesteld bij het Hof.

Bij brief van 14 november 2007 heeft Café Internet van antwoord gediend.

Café Internet en de minister hebben nadere stukken ingediend. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 17 april 2008, waar Café Internet, vertegenwoordigd door mr. A.C.G. Bikker, advocaat, en de minister, vertegenwoordigd door mr. A.J. Swaen, advocaat, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Tegen de uitspraak van 9 juli 2007 staat ingevolge artikel 53a van de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna: de Lar) geen hoger beroep open, nu die uitspraak geen betrekking heeft op een beroep tegen een beschikking op een bezwaarschrift.

2.2. Het hoger beroep van de minister strekt onder meer ten betoge dat het Gerecht buiten zijn bevoegdheid is getreden, door de beschikking van 25 mei 2007 te vernietigen, hem te gelasten toe te staan dat Café Internet de GSM Gateway zonder concessie voor zichzelf en voor haar klanten gebruikt en hem tot vergoeding van de bij Café Internet opgekomen proceskosten te veroordelen.

2.3. Voor kennisneming van een hoger beroep in weerwil van voormelde bepaling kan grond bestaan, indien – voor zover thans van belang – het Gerecht buiten het bereik van een bevoegdheid, waarvan de aanwending van hoger beroep is uitgezonderd, is getreden.

2.4. Bij het Gerecht lag een verzoek van Café Internet tot het treffen van een voorlopige voorziening, als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de Lar, voor. Ingevolge artikel 57 van de Lar, gelezen in verbinding met artikel 32, aanhef en onder c, kan bij de uitspraak op zodanig verzoek slechts tevens einduitspraak in het geschil worden gedaan, indien dat geschil in beroep bij de rechter voorligt. Nu die situatie zich niet voordeed, kon het Gerecht geen toepassing geven aan artikel 57 van de Lar, als het heeft gedaan. Het Gerecht is zijn bevoegdheid derhalve te buiten gegaan.

2.5. Onder deze omstandigheden bestaat aanleiding om in zoverre van het hoger beroep kennis te nemen. Uit het vorenoverwogene vloeit tevens voort dat het hoger beroep in zoverre gegrond is en de aangevallen uitspraak moet worden vernietigd.

Het Gerecht zal alsnog met onverwijlde spoed op het verzoek van Café Internet tot het treffen van een voorlopige voorziening dienen te beslissen, waarbij geldt dat in geval van toewijzing van dat verzoek het Gerecht een voorziening dient te treffen die tijdelijk van karakter is.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba van 9 juli 2007 in zaak no. Lar 1678 van 2007;

III. gelast dat het land Aruba aan de minister van Algemene Zaken het door hem voor de behandeling van het hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van Afl. 75,00 (zegge: vijfenzeventig gulden) teruggeeft.

Aldus vastgesteld door H.L. Wattel, Voorzitter, en mr. R.W.L. Loeb en mr. A.W.M. Bijloos, Leden, in tegenwoordigheid van mr. N.M. Martinez, griffier.

Voorzitter

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 9 juni 2008

Verzonden: