Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2019:42

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
25-04-2019
Datum publicatie
03-06-2019
Zaaknummer
SXM201900287
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Onrechtmatig gebruik van handelsnaam op website.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN

Zaaknummer: SXM201900287

Vonnis in kort geding d.d. 25 april 2019

inzake

JORDAN VILLAGE MANAGEMENT N.V.,

gevestigd te Sint Maarten,

eiseres,

gemachtigde: mr. S.J. Fox,

tegen

SASHA MANAGEMENT NV,

gevestigd te Sint Maarten,

gedaagde,

gemachtigde: mr. J.G. Snow,

1 Verloop van de procedure

1.1.

Eiseres heeft op 27 maart 2019 een verzoekschrift ingediend. Vervolgens heeft op 11 april 2019 de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij partijen en de gemachtigden zijn verschenen en het woord hebben gevoerd. Van de behandeling is een proces-verbaal opgemaakt, dat zich bij de stukken bevindt.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

Eiseres is een bedrijf dat appartementen verhuurt en bemiddelt in de verkoop daarvan. Zij is op 10 februari 2017 als zodanig geregistreerd in het handelsregister, waarbij haar handelsnaam luidt: Jordan Village Agency. Eiseres is gevestigd aan de Jordan Road 15 A1 te Cupe Coy. Belangrijkste doelgroep zijn studenten en hun familieleden van de zogenaamde “American Medical University of the Caribbean”, die op zoek zijn naar een appartement gelegen in de woonbuurt “Jordan Village”.

2.2.

Gedaagde exploiteert een gelijksoortig bedrijf. Zij is op 6 augustus 2014 als zodanig geregistreerd in het handelsregister, waarbij haar handelsnaam luidt: Cupecoy 1 Real Estate. Gedaagde is gevestigd aan de Jordan Road 15. Ook haar doelgroep zijn de hiervoor genoemde studenten.

3 Het geschil

3.1.Eiseres vordert gedaagde:

- te bevelen aan eiseres een bedrag te voldoen ter zake van schadevergoeding, nader op te maken bij staat;

-te gebieden elk gebruik van de naam Jordan Village Agency en/of enige naam waarin het woord “Jordan Village” voorkomt te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom;

-te bevelen alle foto’s van haar website en andere digitale sociale media sites te verwijderen en verwijderd te houden, die zijn verkregen als gevolg van plagiaat en/of het kopiëren van foto’s van de website van eiseres, op straffe van een dwangsom;

-te gebieden de (bij verzoekschrift nader aangeduide) tekst in The Daily Herald te plaatsen met de titel “Wijziging bedrijfsnaam op bevel van het gerecht in eerste aanleg Sint Maarten”.

3.2.

Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat gedaagde onrechtmatig jegens gedaagde handelt door de handelsnaam en de foto’s van eiseres te gebruiken, als gevolg waarvan eiseres schade lijdt.

3.3.

Gedaagde betwist het voorgaande en concludeert tot afwijzing van het gevorderde.

3.4 .

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Het verzoek gedaagde te bevelen te voldoen aan eiseres een bedrag aan schadevergoeding, nader op te maken bij staat, dient te worden gekwalificeerd als een verklaring voor recht. Voor toewijzing van een verklaring voor recht - en dat is ook niet in geschil- is in kort geding geen plaats.

4.2.

Ten aanzien van het verzoek gedaagde te gebieden op straffe van een dwangsom elk gebruik van de naam Jordan Village Agency en/of enige handelsnaam waarin het woord “Jordan Village” voorkomt te staken en gestaakt te houden, overweegt het Gerecht als volgt.

4.2.1.

Eiseres stelt dat gedaagde op haar website tot kort voor de zitting de handelsnaam van eiseres gebruikte (namelijk “Jordan Village Agency”), hetgeen onrechtmatig zou zijn en inbreuk zou maken op de handelsnaam van eiseres. Gedaagde betwist dat zij die handelsnaam op haar website heeft gebruikt.

Wat daar ook van zij, niet in geschil is dat op de website van gedaagde de handelsnaam van eiseres thans niet voorkomt. Dat brengt mee dat het verzoek, voor zover dat ziet op het staken van het gebruik van de handelsnaam “Jordan Village Agency”, reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking komt. Als die naam al gebruikt zou zijn, is dat gebruik in ieder geval thans gestaakt.

4.2.2.

Voor toewijzing van de vordering het gebruik van de naam “Jordan Village Agency” gestaakt te houden, in de zin van niet alsnog gaan gebruiken, is wel plaats. Het is zeer wel aannemelijk dat het publiek dat in aanraking komt met de website van gedaagde het alsnog gaan gebruiken van de woorden “Jordan Village Agency” dan zal opvatten als gebruik van de handelsnaam waaronder gedaagde haar onderneming drijft. Dat zou tot verwarring kunnen leiden bij het publiek, mede gelet op de overlap bij partijen in activiteiten en werkgebied. Voor het opleggen van een dwangsom is op dit moment geen plaats, nu niet genoegzaam aannemelijk is gemaakt dat gedaagde deze benaming in het verleden op haar website heeft gebruikt. Het daartoe door eiseres gestelde is door gedaagde gemotiveerd betwist. Duidelijkheid hierover krijgen zou nader onderzoek en zo nodig bewijslevering vergen. Daarvoor leent dit kort geding zich niet.

4.2.3.

Voor het staken en gestaakt houden van de woorden “Jordan Village” is geen plaats. Niet in geschil is dat “Jordan Village” de benaming is voor de wijk, waarin de appartementen zich bevinden waarop de bemiddeling van partijen ziet. De woorden “Jordan Village” zijn louter beschrijvend. Niet valt in te zien dat het gebruik van die woorden door anderen dan eiseres jegens eiseres inbreuk zou opleveren. Te minder, nu de handelsnaam van eiseres “Jordan Village Agency” luidt en niet “Jordan Village”.

4.3.

Voor wat betreft de vordering gedaagde te bevelen alle foto’s van haar website en andere sociale media sites te verwijderen, oordeelt het Gerecht als volgt. Niet in geschil is dat partijen op hun website dezelfde foto’s van een appartement hebben staan. Eiseres stelt dat zij die foto’s door een professionele fotograaf heeft laten maken en dat gedaagde deze van haar heeft weggekaapt. Gedaagde stelt dat deze foto’s een modelappartement betreffen en dat zij deze foto’s in maart 2016 van de projectontwikkelaar heeft ontvangen om mee te adverteren. Wie van partijen het gelijk aan haar zijde heeft vergt nader onderzoek en bewijslevering. Daarvoor leent een procedure als de onderhavige zich niet. Het verzoek kan dan ook reeds daarom niet worden toegewezen als verzocht.

4.4.

Het voorgaande brengt eveneens mee dat voor de vordering tot het plaatsen van de tekst in The Daily Herald met de titel “Wijziging bedrijfsnaam op bevel van het gerecht in eerste aanleg Sint Maarten” geen plaats is.

4.5.

Eiseres zal als de voor het merendeel in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Deze kosten worden aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op NAf. 1.500,00 aan salaris gemachtigde.

5 De beslissing

Het Gerecht:

Rechtdoende in kort geding:

5.1.

gebiedt gedaagde om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de naam “Jordan Village Agency” gestaakt te houden;

5.2.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.3.

veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op NAf. 1.500,00 aan salaris gemachtigde;

5.4.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.P.M. van der Burgt, rechter, en op 25 april 2019 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.