Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2019:157

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
31-01-2019
Datum publicatie
15-08-2019
Zaaknummer
500.00383/17 H 145/2018
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

dodelijk verkeersongeval, wapens, drugs

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: H 145/2018

Parketnummer: 500.00383/17

Uitspraak: 31 januari 2019 Tegenspraak

Vonnis

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 5 juni 2018 in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1988 in de [geboorteplaats],

wonende in de [woonplaats],

thans gedetineerd in het huis van bewaring in Curaçao.

Hoger beroep

Het Gerecht in eerste aanleg (hierna: het Gerecht) heeft de verdachte bij zijn vonnis ter zake van het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren met aftrek van voorarrest. Voorts heeft het Gerecht beslissingen genomen ten aanzien van de in beslag genomen voorwerpen en de vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

De benadeelde partijen zijn in eerste aanleg niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen tot schadevergoeding. De benadeelde partijen hebben zich in hoger beroep niet opnieuw gevoegd, zodat hun vorderingen in hoger beroep niet meer aan de orde zijn.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het Hof heeft kennisgenomen van de vordering van de procureur-generaal, mr. M.L.A. Angela, en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsvrouw, mr. M. Verkade, naar voren is gebracht.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren met aftrek van voorarrest. Zijn vordering behelst voorts de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen vuurwapens, patroonhouders en munitie en de verbeurdverklaring van de in beslag genomen Apple iPhone.

De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het ten laste gelegde, althans ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde zal worden ontslagen van alle rechtsvervolging. In (meer) subsidiaire zin is een strafmaatverweer gevoerd.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Verdachte is ter zake van feit 3 vrijgesproken van het gedeelte van de tenlastelegging dat betrekking heeft op het bekomen van zwaar lichamelijk letsel door [slachtoffer 1]. Nu alleen de verdachte hoger beroep heeft ingesteld, is hij daarin, gelet op het bepaalde in artikel 434 van het Wetboek van Strafvordering, voor zover het zich tegen genoemde vrijspraak richt niet-ontvankelijk.

Vonnis waarvan beroep

Het Hof komt tot een enigszins andere bewezenverklaring dan het Gerecht. Het vonnis waarvan beroep – voor zover aan het oordeel van het Hof onderworpen – kan daarom niet in stand blijven.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – voor zover aan het oordeel van het Hof onderworpen – ten laste gelegd dat:

1.
hij op of omstreeks 18 augustus 2017, althans op een tijdstip in of omstreeks de maand augustus 2017 in Curaçao en/of in de territoriale wateren rond Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, voorhanden heeft gehad

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 19, serienummer [SERIENUMMER 1]) en/of

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 19, zonder serienummer) en/of

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 17, serienummer [SERIENUMMER 2]) en/of

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 19, zonder serienummer) en/of

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 19, serienummer [SERIENUMMER 3]) en/of

 • -

  een pistool (van het merk FN Fabrique National Herstal Belgique, serienummer [serienummer 4]) en/of

 • -

  een pistool (van het merk Force 99 Tanfoglio) en/of

 • -

  een pistool (van het merk Pietro Baretta model .92FS, zonder serienummer) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Ruger, caliber .38 special) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Colt type Cobra) en/of

 • -

  een revolver (zwart) en/of

 • -

  een revolver (bruin/zwart) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Smith & Wesson, model 10-7, caliber .38 special) en/of

 • -

  een revolver (zwart, serienummer [serienummer 5]) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Colt type Agent, serienummer [SERIENUMMER 6], caliber .38 special) en/of

 • -

  revolver (van het merk Smith & Wesson, model 10-2) en/of

 • -

  revolver (van het merk Smith & Wesson, model 0307) en/of

 • -

  revolver (van het merk Amadeo Rossi, model L54, serienummer [SERIENUMMER 7], .38 special) en/of

 • -

  revolver (van het merk Smith & Wesson, model 16, .38 special) en/of

 • -

  revolver (zwart, van het merk Smith & Wesson, model 16, .38 special),

in elk geval een of meer vuurwapens en/of zware vuurwapens in de zin van de Vuurwapenverordening 1930 en/of

8 lege patroonhouders,

althans onderdelen van vuurwapens in de zin van de Vuurwapenverordening 1930 en/of

112 scherpe patronen van het kaliber 9 mm en/of

30 scherpe patronen van het kaliber .38 special,

in elk geval munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930;

2.
hij op of omstreeks 18 augustus 2017, althans op een tijdstip in of omstreeks de maand augustus 2017 op het eiland Curaçao en/of in de territoriale wateren rond Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

al dan niet opzettelijk heeft ingevoerd in de zin van artikel 1 lid 2 van de Opiumlandsverordening 1960 en/of

in zijn bezit heeft gehad en/of aanwezig heeft gehad en/of heeft aangewend,

ongeveer 10640 gram, in elk geval een hoeveelheid, hennep, althans hars die uit hennep wordt getrokken, althans een gebruikelijke bereiding waaraan de hars die uit hennep wordt getrokken ten grondslag ligt (zoals hasjiesj), zijnde hennep een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumlandsverordening 1960 en/of in de Beschikking van de Minister van Volksgezondheid van 6 januari 2005 (P.B. 2005 no. 13);

3.
hij op of omstreeks 18 augustus 2017, althans op een tijdstip in of omstreeks de maand augustus 2017 in Curaçao,

als verkeersdeelnemer, te weten als bestuurder van een motorrijtuig van het (merk Honda, type CRV, gekentekend [KENTEKENNUMMER]), daarmede rijdende over Kaminda di [naam straat 1], althans over een weg, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, door toen aldaar als bestuurder van genoemd motorrijtuig roekeloos, althans hoogst, althans zeer of aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of onoplettend te rijden,

immers heeft hij, verdachte,

de verbale stoptekens (via de luidsprekers/megafoon) en/of licht- en/of geluidsignalen van de politie genegeerd en/of is hij, verdachte, met hoge, althans verhoogde snelheid (vanuit de Kaminda di Terra) de Kaminda di [naam straat 1] op/in gereden en/of (vervolgens) de macht over het stuur verloren,

waardoor of mede waardoor een botsing en/of aanrijding is ontstaan tussen het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig en een (stenen) muur,

door welke botsing en/of aanrijding [mededader 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], inzittenden van het door de verdachte bestuurde voertuig,

werd(en) gedood.

Partiële vrijspraak van feit 3

Met het Gerecht is het Hof van oordeel dat het bewijs tekort schiet dat de verdachte als verkeersdeelnemer roekeloos heeft gereden, waardoor hij met het door hem bestuurde voertuig tegen een stenen muur is gebotst. Van dit gedeelte van de tenlastelegging zal de verdachte worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het Hof acht – op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd – wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.
hij op of omstreeks 18 augustus 2017, althans op een tijdstip in of omstreeks de maand augustus 2017 in Curaçao en/of in de territoriale wateren rond Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, voorhanden heeft gehad

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 19, serienummer [ALPHABETHREEKS 1] [SERIENUMMER 1]) en/of

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 19, zonder serienummer) en/of

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 17, serienummer [SERIENUMMER 2]) en/of

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 19) en/of

 • -

  een (automatisch) pistool (van het merk Glock 19, serienummer [SERIENUMMER 3]) en/of

 • -

  een pistool (van het merk FN Fabrique National Herstal Belgique, serienummer [serienummer 4]) en/of

 • -

  een pistool (van het merk Force 99 Tanfoglio) en/of

 • -

  een pistool (van het merk Baretta Pietro model .92FS, zonder serienummer) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Ruger, caliber .38 special) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Colt type Cobra) en/of

 • -

  een revolver (zwart) en/of

 • -

  een revolver (bruin/zwart) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Smith & Wesson, model 10-7, caliber .38 special) en/of

 • -

  een revolver (zwart, serienummer [serienummer 5]) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Colt type Agent, serienummer [SERIENUMMER 6], caliber .38 special) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Smith & Wesson, model 10-2) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Smith & Wesson, model 0307) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Amadeo Rossi, model L54, serienummer [SERIENUMMER 7], .38 special) en/of

 • -

  een revolver (van het merk Smith & Wesson, model 16, .38 special) en/of

 • -

  een revolver (zwart, van het merk Smith & Wesson, model .38 special),

in elk geval een of meer vuurwapens en/of zware vuurwapens in de zin van de Vuurwapenverordening 1930 en/of

8 lege patroonhouders,

althans onderdelen van vuurwapens in de zin van de Vuurwapenverordening 1930 en/of

 • -

  112 scherpe patronen van het kaliber 9 mm en/of

 • -

  30 scherpe patronen van het kaliber .38 special,

in elk geval munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930;

2.
hij op of omstreeks 18 augustus 2017, althans op een tijdstip in of omstreeks de maand augustus 2017 op het eiland Curaçao en/of in de territoriale wateren rond Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

al dan niet opzettelijk heeft ingevoerd in de zin van artikel 1 lid 2 van de Opiumlandsverordening 1960 en/of

in zijn bezit heeft gehad en/of aanwezig heeft gehad en/of heeft aangewend,

ongeveer 10640 gram, in elk geval een hoeveelheid, hennep, althans hars die uit hennep wordt getrokken, althans een gebruikelijke bereiding waaraan de hars die uit hennep wordt getrokken ten grondslag ligt (zoals hasjiesj), zijnde hennep een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumlandsverordening 1960 en/of in de Beschikking van de Minister van Volksgezondheid van 6 januari 2005 (P.B. 2005 no. 13);

3.

hij op of omstreeks 18 augustus 2017, althans op een tijdstip in of omstreeks de maand augustus 2017 in Curaçao,

als verkeersdeelnemer, te weten als bestuurder van een motorrijtuig van het (merk Honda, type CRV, gekentekend [KENTEKENNUMMER]), daarmede rijdende over Kaminda di [naam straat 1], althans over een weg, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, door toen aldaar als bestuurder van genoemd motorrijtuig roekeloos, althans hoogst, althans zeer of aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of onoplettend te rijden,

immers heeft hij, verdachte,

de verbale stoptekens (via de luidsprekers/megafoon) en/of licht- en/of geluidsignalen van de politie genegeerd en/of is hij, verdachte, met hoge, althans verhoogde snelheid (vanuit de Kaminda di Terra), de Kaminda di [naam straat 1] op/in gereden en/of (vervolgens) de macht over het stuur verloren,

waardoor of mede waardoor een botsing en/of aanrijding is ontstaan tussen het door hem, verdachte, bestuurde motorrijtuig en een (stenen) muur,

door welke botsing en/of aanrijding [mededader 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], inzittenden van het door de verdachte bestuurde voertuig,

werd(en) gedood.

Het Hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd (cursief). De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmiddelen

Het Hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en redengevend zijn voor de bewezenverklaring.1

Daarbij wordt opgemerkt dat ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, slechts wordt gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft en, voor zover het een geschrift als bedoeld in artikel 387, eerste lid, aanhef, onder e Sv betreft, telkens slechts wordt gebezigd in verband met de inhoud van de andere bewijsmiddelen.

Voorts wordt opgemerkt dat in de bewijsmiddelen geen (expliciete) landsaanduiding is opgenomen, maar dat algemeen bekend is dat de in die bewijsmiddelen wel opgenomen plaatsen zijn gelegen in Curaçao.

Met betrekking tot alle feiten

1. Het proces-verbaal van bevindingen, p. 1-3, gesloten en getekend door [verbalisant 1], [verbalisant 2], [verbalisant 3], [verbalisant 4], [verbalisant 5], [verbalisant 6] en [verbalisant 7], respectievelijk hoofdagent, brigadiers en agent bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 19 augustus 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisanten:

Op 18 augustus 2017 omstreeks 02.15 uur werden wij door de Centrale Meldkamer gedirigeerd naar [naam baai] baai in verband met een dropping die volgens de Kustwacht daar plaats had gevonden. Gelet op het feit dat het ’s nachts was en het ons bekend is dat het bij [naam baai] baai onoverzichtelijk is door de duisternis en dat droppings die daar plaatsvinden, vuurwapen en drugs gerelateerd zijn, en dat de deelnemers zeker bewapend zullen zijn om de goederen te beveiligen, werden wij door de Centrale Meldkamer ter ondersteuning van de patrouille van [naam wijk 1] daarheen gedirigeerd.

Vier patrouilles verzamelden zich bij de ingang van de [naam plaats]. Vervolgens reden wij met gedoofde lampen richting [naam baai]baai. Toen wij de [naam baai]baai naderden, zagen wij een auto in onze richting naar buiten komen. Wij gingen die auto achterna en bleven die auto op een afstand volgen. Toen de auto een T-kruising gevormd door de naamloze verharde weg en de Weg naar [naam wijk 2] naderde en bij die T-kruising links afsloeg, voerden wij allemaal onze snelheid op. Toen wij dichterbij waren gekomen gaven wij door dat er veel mensen in die auto zaten en dat wij die auto gingen stoppen. Bedoelde auto bleek een zwart gelakte Honda CRV te zijn. Wij deden op dat moment alle lampen aan. De sirene en het zwaailicht werden ook ingeschakeld. Vervolgens hebben wij de auto ingehaald. De bestuurder sloeg linksaf de Kaminda di Tera in en voerde zijn snelheid op. Wij gingen de auto direct achterna. Via de luidspreker werd getracht de bestuurder de door hem bestuurde SUV tot stilstand te laten brengen zonder het gewenste resultaat. Wij zagen tot drie keren toe hoe zij spullen vanuit de auto weggooiden. Wij probeerden nogmaals verschillende keren via de luidspreker de bestuurder de door hem bestuurde auto tot stilstand te brengen. Toen wij de Kaminda di Tera [naam straat 1] naderden ging de SUV met verhoogde snelheid linksaf de Kaminda [naam straat 1] op. Op de Kaminda [naam straat 1] gingen zij harder rijden. Op de Kaminda [naam straat 1] verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste tegen de muur van een erf.

De rijroute werd meteen weer door de patrouille gereden. Toen wij de Kaminda di Tera inreden, richting de sloperij op de Weg naar [naam wijk 2], zagen wij links van de weg enkele spullen liggen. Wij troffen een witte plastic zak inhoudende enkele gewikkelde pakken, een grijze plastic zak inhoudende 12 pistolen van het merk Glock, acht revolvers en een aantal reserve patroonhouders en scherpe patronen aan. Tevens werd een revolver en een gewikkeld pak op de weg aangetroffen. De aangetroffen goederen werden in beslag genomen.

Met betrekking tot de feiten 1 en 2

2. Het proces-verbaal van inbeslagneming vuurwapens en verdovende middelen, p. 13-14, gesloten en getekend door [hoofdagent 1] en [inspecteur1], respectievelijk hoofdagent en inspecteur bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 18 augustus 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisanten:

Op vrijdag 18 augustus 2017 werden op de Kaya di Tera de volgende goederen in beslag genomen:

- negentien plastic pakken elk inhoudende een hoeveelheid samengeperste op hennep gelijkend kruid;

- een zwart/zilver pistool van het merk “Glock 19” voorzien van het serienummer [ALPHABETHREEKS 1] (het Hof begrijpt: [ALPHABETHREEKS 1]) {serienummer 1]met een automatisch mechanisme aangebracht en de bijbehorende patroonhouder inhoudende in totaal zestien scherpe patronen;

- een zwart pistool van het merk “Glock 19” zonder serienummer met een automatisch mechanisme aangebracht en de bijbehorende patroonhouder inhoudende negentien scherpe patronen;

- een zwart pistool van het merk “Glock 17” voorzien van het serienummer [SERIENUMMER 2] met een automatisch mechanisme aangebracht en de bijbehorende lege patroonhouder;

- een zwart pistool van het merk “Glock 19” met een automatisch mechanisme aangebracht en een bijbehorende patroonhouder inhoudende scherpe patronen;

- een zwart pistool van het merk “Glock 19” voorzien van het serienummer [SERIENUMMER 3] met een automatisch mechanisme aangebracht en een bijbehorende patroonhouder inhoudende vijftien scherpe patronen;

- een zwart/zilver pistool van het merk “FN” Fabrique National Herstal Belgique voorzien van het serienummer [serienummer 4] en een bijbehorende paroonhouder inhoudende dertien scherpe patronen;

- een zwart pistool van het merk “Force 99 Tanfoglio” en een bijbehorende lege patroonhouder;

- een zwart/zilver pistool van het merk “Baretta Pietro” zonder serienummer model 92FS- en een bijbehorende lege patroonhouder;

- een zilver/zwart revolver van het merk “Ruger” .38 special cal. inhoudende zes scherpe patronen;

- een zwart revolver met bruin handvat van het merk “Colt Cobra” zonder serienummer inhoudende zes scherpe patronen;

- een zwarte revolver zonder serienummer inhoudende vier scherpe patronen;

- een bruin/zwart revolver zonder merk en serienummer inhoudende drie scherpe patronen;

- een zilverkleurig revolver met bruin handvat van het merk “Smith & Wesson” model 10-7 .38 inhoudende zes scherpe patronen;

- een zwarte revolver met bruin handvat zonder merk en voorzien van het serienummer [serienummer 5] inhoudende vijf scherpe patronen;

- een zwart revolver met bruin handvat van het merk “Colt Agent” .38 spl CGT voorzien van het serienummer [SERIENUMMER 6] inhoudende drie scherpe patronen;

- een zwarte revolver van het merk “Smith & Wesson” model 10-2;

- een zilverkleurig revolver met bruin handvat van het merk “Smith & Wesson” model 0307 zonder serienummer;

- een zwarte revolver met bruin handvat van het merk “Amadeo Rossi” model L54 .38 special voorzien van het serienummer [SERIENUMMER 7];

- een zwarte revolver van het merk “Smith & Wesson” model 16 .38 SPL zonder serienummer;

- een zwart revolver met bruin handvat van het merk “Smith & Wesson” model 38 SPL; en

- acht verschillende soorten patroonhouders.

Deze goederen werden tijdens een achtervolging uit de personenauto op de Kaya di Tera weggegooid en na aantreffen in beslag genomen in belang van het verdere onderzoek.

3. Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 5], p. 83-87, gesloten en getekend door [brigadier 1], brigadier van politie bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 19 augustus 2017, voor zover inhoudende als verklaring:

Ik ben vrijdag 18 augustus 2017 omstreeks 03.00 uur met een boot (lancha) vanuit Venezuela bij Curaçao aangekomen.
Toen we bij de kust van Curaçao waren aangekomen zei de kapitein dat we van boord konden stappen. Op dat moment zag ik drie mannen richting de boot komen lopen. Toen de mannen aan boord van de boot gingen, hadden zij niets in hun handen. Na enkele minuten zag ik dat voornoemde mannen ons voorbij liepen. Op dat moment zag ik dat twee van hen elk een zwarte grote zak in hun handen hadden.
Bij een motorvoertuig aangekomen, deden de mannen de kofferbak open en hebben ze de twee grote zakken in de koffer geplaatst. Tijdens de achtervolging hadden ze een van de zwarte zakken die ze in de kofferbak hadden gezet uit het raam gegooid en ze bleven verschillende verpakkingen uit de kofferbak pakken en weggooien.

Met betrekking tot feit 1

4. Het proces-verbaal forensisch onderzoek aan een op vuurwapen gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [brigadier2], brigadier en forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Aangeboden vuurwapen: het op 18 augustus 2017 inbeslaggenomen voorwerp is een pistool van het merk Glock model Glock 19, kaliber 9 mm voorzien van het serienummer [serienummer 1], met zestien scherpe patronen van het kaliber 9 mm. Dit pistool is voorzien van een vuur selecteer apparaat waardoor het automatisch kan schieten.

Conclusie: het voor onderzoek aangeboden pistool is een vuurwapen in de zin van Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. Het voor onderzoek aangeboden pistool is deugdelijk of tot schieten gereed. De voor onderzoek aangeboden munitie is deugdelijk.

5. Het proces-verbaal forensisch onderzoek aan een op vuurwapen gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [brigadier2], brigadier en forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Aangeboden vuurwapen: het op 18 augustus 2017 inbeslaggenomen voorwerp is een pistool van het merk Glock model Glock 19, zonder serienummer met negentien scherpe patronen van het kaliber 9 mm. Dit pistool is voorzien van een vuur selecteer apparaat waardoor het automatisch kan schieten.

Conclusie: het voor onderzoek aangeboden pistool is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. Het voor onderzoek aangeboden pistool is deugdelijk of tot schieten gereed. De voor onderzoek aangeboden munitie van het kaliber 9 mm zijn deugdelijk. De resterende scherpe patronen van het kaliber 9 mm kunnen als deugdelijk worden beschouwd.

6. Het proces-verbaal forensisch onderzoek aan een op vuurwapen gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [brigadier2], brigadier en forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Aangeboden vuurwapen: het op 18 augustus 2017 inbeslaggenomen voorwerp is een pistool van het merk Glock model Glock 17, voorzien van het serienummer ENT738, zonder munitie. Dit pistool is voorzien van een vuur selecteer apparaat waardoor het automatisch kan schieten.

Conclusie: het voor onderzoek aangeboden pistool is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. Het voor onderzoek aangeboden pistool is deugdelijk of tot schieten gereed.

7. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [brigadier 3], brigadier belast met de forensische werkzaamheden bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Het inbeslaggenomen en op 18 augustus 2017 voor onderzoek aangeboden voorwerp is een pistool van het merk Glock 19. Tevens werden negenenveertig scherpe patronen van het kaliber 9x19 mm voor onderzoek aangeboden. Het pistool is voorzien van een vuur selecteer apparaat waardoor het automatisch kan schieten.

Conclusie: het voor onderzoek aangeboden pistool is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De voor onderzoek aangeboden scherpe patronen zijn munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De voor onderzoek aangeboden patronen en het pistool zijn deugdelijk.

8. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [brigadier 3], brigadier en belast met forensische werkzaamheden bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Het inbeslaggenomen en op 18 augustus 2017 voor onderzoek aangeboden voorwerp is een pistool van het merk Glock, model 19 en is voorzien van het serienummer [SERIENUMMER 3] US. Het pistool is voorzien van een selecteer apparaat waarmee automatisch gevuurd kan worden. Tevens werden vijftien scherpe patronen van het kaliber 9 mm voor onderzoek aangeboden.

Conclusie: het voor onderzoek aangeboden pistool is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De voor onderzoek aangeboden scherpe patronen zijn munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. Het voor onderzoek aangeboden pistool en de scherpe patronen zijn deugdelijk.

9. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [brigadier2], brigadier en forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Aangeboden vuurwapen: het op 18 augustus 2017 inbeslaggenomen voorwerp is een pistool van het merk FN model Browning, voorzien van het serienummer [serienummer 4] met dertien scherpe patronen van het kaliber 9 mm.

Conclusie: het voor onderzoek aangeboden pistool is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. Het voor onderzoek aangeboden pistool is deugdelijk of tot schieten gereed. De voor onderzoek aangeboden munitie van het kaliber 9mm is deugdelijk. De resterende scherpe patronen van het kaliber 9 mm kunnen als deugdelijk worden beschouwd.

10. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [brigadier 3], brigadier en belast met forensische werkzaamheden bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Het inbeslaggenomen pistool is van het merk Tanfoglio, model Force 99. Op 18 augustus 2017 werd het voor onderzoek aangeboden.

Conclusie: het voor onderzoek aangeboden pistool is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. Het voor onderzoek aangeboden pistool is deugdelijk.

11. Het proces-verbaal forensisch onderzoek aan een op vuurwapen gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [forensisch specialist], forensisch specialist bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Het inbeslaggenomen voorwerp is een pistool van het merk Baretta Pietro model 92FS. Het serienummer is mechanisch geradeerd. Het pistool is op 21 november 2017 voor onderzoek aangeboden.

Conclusie: het voor onderzoek aangeboden pistool is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. Het aangeboden pistool is deugdelijk.

12. Het proces-verbaal forensisch onderzoek aan een op vuurwapen gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [forensisch rechercheur], brigadier en forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 18 augustus 2017 is een revolver van het merk Ruger, kaliber .38, inbeslaggenomen en voor onderzoek aangeboden. Tevens werden zes scherpe patronen van het kaliber .38 voor onderzoek aangeboden.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De voor onderzoek aangeboden scherpe patronen zijn munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden revolver en de patronen zijn deugdelijk.

13. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [hoofdagent 2], hoofdagent en senior forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 29 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

De inbeslaggenomen revolver is van het merk Colt, model Cobra en zes scherpe patronen van het kaliber .38 werden op 18 augustus 2017 voor onderzoek aangeboden.

Conclusie: De voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De voor onderzoek aangeboden scherpe patronen zijn munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden scherpe patronen werden normaal tot ontbranding gebracht. Voornoemde revolver en scherpe patronen van het kaliber .38 zijn deugdelijk.

14. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [brigadier 3], brigadier en belast met forensische werkzaamheden bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 18 augustus 2017 is een is een revolver van een onbekend merk, kaliber .38 inbeslaggenomen en voor onderzoek aangeboden. Het serienummer is geradeerd. Tevens zijn vier scherpe patronen van het kaliber .38 voor onderzoek aangeboden.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd en is geschikt voor bedreiging of afdreiging. De voor onderzoek aangeboden scherpe patronen zijn munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden scherpe patronen van het kaliber .38 werden door een andere revolver normaal tot ontbranding gebracht. De scherpe patronen zin deugdelijk.

15. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [hoofdagent 2], hoofdagent en senior forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 29 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Een revolver werd in beslag genomen en op 18 augustus 2017 voor onderzoek aangeboden. Tevens werden drie scherpe patronen van het kaliber .38 voor onderzoek aangeboden.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De voor onderzoek aangeboden scherpe patronen zijn munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden scherpe patronen werden normaal tot ontbranding gebracht. De revolver en de scherpe patronen zijn deugdelijk.

16. Het proces-verbaal forensisch onderzoek aan een op vuurwapen gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [brigadier2], brigadier en forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Aangeboden vuurwapen: het op vrijdag 18 augustus 2017 inbeslaggenomen voorwerp is een revolver van het merk Smith & Wesson model 10-7, kaliber .38special met zes scherpe patronen van het kaliber .38.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. Het voor onderzoek aangeboden revolver is deugdelijk of tot schieten gereed. De voor onderzoek aangeboden munitie van het kaliber .38 zijn deugdelijk. De resterende patronen van het kaliber .38 kunnen als deugdelijk worden beschouwd.

17. Het proces-verbaal van forensisch onderzoek aan een op vuurwapen gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [forensisch rechercheur], brigadier en forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 18 augustus werd een revolver, serienummer [serienummer 5] en vijf scherpe patronen van het kaliber .38 in beslag genomen en op 21 augustus 2017 voor onderzoek aangeboden.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De voor onderzoek aangeboden scherpe patronen zijn munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden revolver en de patronen zijn deugdelijk.

18a. Het proces-verbaal forensisch onderzoek aan een op vuurwapen en op munitie gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [forensisch specialist], forensisch specialist bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 21 november 2017 werden een revolver en munitie voor onderzoek aangeboden.

Aangeboden vuurwapen: een revolver van het merk Colt Agent met het serienummer [SERIENUMMER 6], kaliber .38 special.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De voor onderzoek aangeboden scherpe patronen zijn munitie in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden revolver en de munitie zijn deugdelijk.

18b. De eigen waarneming van het Hof dat op de foto die is opgenomen in het onder 18a genoemde proces-verbaal drie patronen zijn te zien.

19. Het proces-verbaal forensisch onderzoek aan een op vuurwapen gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [forensisch specialist], forensisch specialist bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 21 november 2017 werd revolver voor onderzoek aangeboden.

Aangeboden vuurwapen: een revolver van het merk Smith & Wesson model 10.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden revolver is deugdelijk.

20. Het proces-verbaal forensisch onderzoek aan een op vuurwapen gelijkend voorwerp, gesloten en getekend door [forensisch specialist], forensisch specialist bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 28 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 21 november 2017 werd een revolver voor onderzoek aangeboden.

Aangeboden vuurwapen: een revolver van het merk Smith & Wesson.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden revolver is deugdelijk.

21. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [hoofdagent 2], hoofdagent en senior forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 29 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 18 augustus 2017 is een revolver voor onderzoek aangeboden. Het inbeslaggenomen revolver is van het merk Amadeo Rossi, kaliber .38, voorzien van het serienummer [SERIENUMMER 7].

Conclusie: het voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden revolver van het kaliber .38 speciaal is deugdelijk.

22. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [brigadier 4], brigadier en belast met forensisch rechercheur werkzaamheden bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 29 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Het inbeslaggenomen en op 18 augustus 2017 voor onderzoek aangeboden voorwerp is een revolver van het merk Smith & Wesson, kaliber .38.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden revolver van het kaliber .38 speciaal is deugdelijk.

23. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen en munitie, gesloten en getekend door [brigadier 4], brigadier en belast met forensisch rechercheur werkzaamheden bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 29 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

De inbeslaggenomen en op 18 augustus 2017 voor onderzoek aangeboden voorwerp is een revolver van het merk Smith & Wesson, kaliber .38.

Conclusie: de voor onderzoek aangeboden revolver is een vuurwapen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd. De aangeboden revolver van het kaliber .38 speciaal is deugdelijk.

24. Het proces-verbaal van inbeslaggenomen vuurwapen onderdelen, gesloten en getekend door [hoofdagent 2], hoofdagent en senior forensisch rechercheur bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 29 november 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 18 augustus 2017 werden acht patroonhouders voor onderzoek aangeboden.

Conclusie: De inbeslaggenomen en voor onderzoek aangeboden patroonhouders zijn onderdelen in de zin van de Vuurwapenverordening 1930, zoals gewijzigd.

25. Het proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot onderzoek GSM telefoon, p. 209-228, gesloten en getekend door [wachtmeester 1e klasse 1] en [wachtmeester 1e klasse 2], respectievelijk wachtmeester 1e klasse der Koninklijke Marechaussee, buitengewoon Agent van Politie Curaçao en brigadier van politie, d.d. 10 september 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisanten:

Onder [VERDACHTE] werd een mobiele telefoon (Apple Iphone) in beslag genomen. Tijdens het onderzoek door personeel MFIT van de Koninklijke Marechaussee werd vastgesteld dat de SIM-kaart voorzien was van het aansluitnummer +[aansluitnummer 1]. Tijdens het onderzoek aan de informatie afkomstig uit de onderzochte mobiele telefoon troffen wij een WhatsApp-gesprek aan. Het gesprek werd gevoerd tussen de gebruiker van voornoemde mobiele telefoon en een persoon met het aansluitnummer +[aansluitnummer 2] en de gebruikersnaam [gebruikersnaam]. De deelnemers aan de chat worden in het gesprek als volgt weergegeven:

+[aansluitnummer 1] –From: From

+[aansluitnummer 2] – [aansluitnummer 2]@s.whatsapp.net [gebruikersnaam]

(p. 227)

From: +[aansluitnummer 2] – [aansluitnummer 2]@s.whatsapp.net [gebruikersnaam]

Timestamp: 9-8-2017 23:51 (UTC +0)

Source App: WhatsApp

Body:

Ze willen pistool.

From: +[aansluitnummer 2] – [aansluitnummer 2]@s.whatsapp.net [gebruikersnaam]

Timestamp: 9-8-2017 23:51 (UTC +0)

Source App: WhatsApp

Body:

Die zwarte is ene die.

From: From

Timestamp: 9-8-2017 23:53 (UTC +0)

Source App: WhatsApp

Body:

Ingesproken bericht dat als volgt luidde:

“De zwarte is al verkocht. Die kleine grijze is over en de andere zwarte. De eerste zwarte die ik voor jou gestuurd had is een px4 9mm alles hetzelfde als glock.”

26. Het proces-verbaal van verhoor verdachte [VERDACHTE], p. 235-248, gesloten en getekend door [brigadier 1] en [hoofdagent 3], respectievelijk brigadier en hoofdagent bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 12 september 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verdachte:

(p.238) [mededader 1], de overledene (het Hof begrijpt: [mededader 1], zie ook het proces-verbaal van verhoor verdachte, fotoconfrontatie, van 24 augustus 2017, p. 179-182), was degene die in het bezit was van vuurwapens.

(Hof :vervolgens wordt verdachte het hiervoor als bewijsmiddel 25 opgenomen Whats-App-gesprek voorgehouden alsmede het ingesproken bericht en reageert verdachte daarop als volgt:)

(p. 237) Het gesprek hebben ik en [gebruikersnaam] gevoerd.

(p. 238) [gebruikersnaam] was op zoek naar een vuurwapen.
(p.241) Ik heb [naam 1] gezegd dat ik iemand ken die op zoek is naar een vuurwapen, en ik vroeg hem of hij een goedkoop vuurwapen zou hebben. Ik had dat aan [naam 1] gevraagd, omdat ik er van op de hoogte was dat [mededader 1] en [naam 1] zich bezighielden met het binnensmokkelen en het verkopen van vuurwapens hier op Curaçao.

(p. 243) Op de vraag waardoor ik wist dat [mededader 1] […] in het verkopen van vuurwapens handelde, antwoord ik als volgt: Ik hoorde [mededader 1] en [naam 1] daarover praten bij een discotheek. Ik hoorde ze zeggen dat ze verschillende vuurwapens hadden en dat ze snel en makkelijk aan deze vuurwapens konden komen. Dit was ongeveer anderhalve maand voor het incident. Op de vraag hoe [mededader 1] en [naam 1] in het bezit van voornoemde vuurwapens kwamen, antwoord ik als volgt. Volgens mij ontvangen ze deze vanuit Venezuela. Volgens mij worden dezen middels een boot (lancha) hier naar Curaçao getransporteerd.

27. De verklaring van de verdachte afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van 10 januari 2019, voor zover inhoudende:

U vraagt mij of ik bemiddelde tussen mensen die wapens kopen en verkopen. Dat klopt. Het klopt dat een van die mensen [mededader 1] was. Ik ben op verzoek van [mededader 1] op 18 augustus 2017 naar [naam baai]baai gegaan met mijn auto. Ik zou Venezolanen ophalen die illegaal met een boot naar Curaçao kwamen.

28. De verklaring van [mededader 2] afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao van 24 januari 2018, voor zover inhoudende:

Ze hebben me ingehuurd om op 18 augustus 2017 pakketten te gaan dragen. Met ze bedoel ik [mededader 1] en de chauffeur (het Hof begrijpt: de verdachte).

Met betrekking tot feit 2

29. Het proces-verbaal van weging, testen en opsturen van monsters naar het Laboratorium, p. 15-16, gesloten en getekend door [hoofdagent 1] en [hoofdagent 4], beiden hoofdagent bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 18 augustus 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisanten:

Op vrijdag 18 augustus 2017 werden op de Kaya di Tera negentien plastic pakken inhoudende een hoeveelheid samengeperst op hennep gelijkend kruid overgenomen. Deze werden tijdens een achtervolging uit de personenauto op de Kaya di Tera weggegooid. Bij weging van de negentien inbeslaggenomen plastic pakken bleken deze een gezamenlijk brutogewicht van 10640 gram te hebben. Wij namen afzonderlijk vanuit vier plastic pakken een hoeveelheid samengeperst op hennep gelijkend kruid om te testen op de aanwezigheid van Tetra Hydra Carabinol (THC). Bij de gebruikte Narcotest trad een positieve kleurreactie op, zodat aangenomen mocht worden dat de geteste hoeveelheden op hennep gelijkend kruid vermoedelijk hennep, een middel vermeld in de Opiumlandsverordening 1960, zoals gewijzigd, betroffen. Vervolgens werd vanuit vier van de plastic pakken een geringe hoeveelheid als monster genomen en in vier afzonderlijke plastic potjes gedaan met dopjes voorzien van het opschrift nummer 72/2017 en codes I-D tot en met I-D-4. Deze potjes werden aan het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V. ter beschikking gesteld met het verzoek na te gaan of in het materiaal een der verdovende middelen als bedoeld in de Opiumlandsverordening 1960, zoals gewijzigd, kan worden aangetoond.

30. Een geschrift, te weten een Rapport van Analytisch Diagnostisch Centrum van 27 september 2017, ongenummerd doch gevoegd achter het als bewijsmiddel 29 opgenomen proces-verbaal, voor zover inhoudende:

Het materiaal bestond uit vier plastic potjes met dopje, met als opschrift no.72 code I-D-1 t/m no.72 code I-D-4, elk inhoudende een geringe hoeveelheid op hennep gelijkend kruid. Uit de verkregen resultaten van het onderzoek moet de conclusie worden getrokken dat het materiaal hennep bevat in de zin van de Opiumlandsverordening 1960.

Met betrekking tot feit 3

31. Het proces-verbaal van bevinding, p. 6-8, gesloten en getekend door [hoofdagent 4], hoofdagent van politie bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 18 augustus 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 18 augustus 2017 werd mij medegedeeld dat tijdens een achtervolging de bestuurder van de achtervolgde auto de macht over het stuur had verloren en tegen een muur was gebotst. Er waren acht mensen in de auto. Twee van die mensen waren omgekomen. Toen ik aldaar was aangekomen zag ik tegen de muur behorend aan de afrastering van de kerk, gelegen te [adres 1], een zwartgelakte Honda SUV, voorzien van het kenteken [kentekennummer]. Aan de passagierszijde zag ik op het wegdek naast de personenauto het levenloze lichaam van de man in leven genaamd [mededader 1] en het levenloze lichaam van de vrouw in leven genaamd [slachtofferr 2]. De zes slachtoffers die naar het Sint Elisabeth Hospitaal zijn overgebracht bleken te zijn genaamd [slachtoffer 4], [slachtoffer 5], [mededader 2], [slachtofferr 1], [VERDACHTE] en [slachtoffer 3].

32. Het proces-verbaal van bevinding, p. 92, gesloten en getekend door [inspecteur1], inspecteur bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 20 augustus 2017, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op vrijdag 18 augustus 2017 werd ik door het personeel van het Sint Elisabeth hospitaal telefonisch op de hoogte gesteld dat de man genaamd [slachtoffer 3] aan zijn verwondingen is bezweken.

33. Het proces-verbaal van forensisch onderzoek naar aanleiding van een gerechtelijke sectie, gesloten en getekend door [brigadier2], brigadier zijnde forensisch rechercheur bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 1 februari 2018, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 22 augustus 2017 werd door de forensisch patholoog-anatoom Dr. L. Althaus sectie verricht op het lichaam van [slachtoffer 3].

Conclusie: het slachtoffer [slachtoffer 3] is overleden ten gevolge van ernstige hoofd trauma en ernstige stompe thorax trauma ten gevolge van een verkeersongeluk.

34. Het proces-verbaal van gerechtelijke sectie, gesloten en getekend door [brigadier 5] en [inspecteur 2], respectievelijk brigadier en inspecteur bij het Korps Politie Curaçao, forensisch rechercheur en forensisch specialist werkzaam bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 31 januari 2018, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisanten:

Op 18 augustus 2017 werd door de patholoog-anatoom Dr. L. Althaus een gerechtelijke sectie verricht op het lijk van [slachtofferr 2]. Tijdens de autopsie is gebleken dat het slachtoffer een streng min of meer breed of uitlopende trauma had aan haar borstkast (thorax). De doodsoorzaak van het slachtoffer [slachtofferr 2] is te wijten aan interne bloeding veroorzaakt door het auto-ongeluk.

35. Het proces-verbaal van gerechtelijke sectie, gesloten en getekend door [inspecteur 2], inspecteur bij het Korps Politie Curaçao, forensisch specialist werkzaam bij het Team Forensische Opsporing, d.d. 1 februari 2018, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

Op 21 augustus 2017 werd door de patholoog-anatoom Dr. L. Althaus een gerechtelijke sectie verricht op het lijk van [mededader 1].

Conclusie: de bevindingen van de sectie geven een polytrauma met een ernstig trauma van het hoofd en een ernstige stomp thorax en abdominale trauma’s als doodsoorzaak. De diverse ernstige verwondingen zijn veroorzaakt door het verkeersongeval.

36. Het proces-verbaal verrichting en bevinding verkeersongeval, PV-nummer 20170530898, gesloten en getekend door [hoofdagent 5], hoofdagent bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 3 februari 2018, voor zover inhoudende als verklaring van de verbalisant:

De maximum toegestane snelheid, alwaar de botsing had plaatsgevonden is zestig kilometer per uur (60 km/u), buiten bebouwde kom, Wegenverkeerverordening Curaçao 2000.

Een onderzoek aan de snelheidsmeter van de Honda CRV, gekentekend [KENTEKENNUMMER], wees uit dat de wijzernaald bij vijfennegentig kilometer per uur stond. Voor de botsing tussen het voertuig en de betonnen afrastering was de snelheid van het voertuig ongeveer 95 km/u of hoger.
Op 2 februari 2018 had de bestuurder, [VERDACHTE], verklaard dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs, een geldig keuringsbewijs en een geldig verzekeringsbewijs.

Bijlage 1 bij dit proces-verbaal: de getuigenverklaring van [verbalisant 5], bestuurder van de dienstwagen van politie, die als volgt verklaarde:

De auto van de verdachte reed met een heel hoge snelheid op de Kaminda [naam straat 1]. Op een gegeven moment hadden wij de auto in een bocht verloren en bij de plaats botsing hadden wij de auto [weer] gezien.

37. Het proces-verbaal van verhoor van [slachtoffer 5], p. 83-87, gesloten en getekend door [brigadier 1], brigadier van politie bij het Korps Politie Curaçao, d.d. 19 augustus 2017, voor zover inhoudende als verklaring:

Ik ben 18 augustus 2017 met een boot vanuit Venezuela bij Curaçao aangekomen. U houdt mij voor dat ik betrokken was bij een auto-ongeluk in een zwarte jeep van het merk Honda CRV, kenteken [KENTEKENNUMMER]. Wij kregen een lift van 4 onbekende mannen. Ik merkte dat er een voertuig achter ons aan kwam rijden. Vlak hierna zei de bestuurder dat hij het voertuig zal versnellen en hij begon hard te rijden. Op dat moment constateerden wij dat het de politie was, omdat ze sirenes en zwaailichten hadden aangedaan. Volgens mij was de politie ons een stopteken aan het geven. Maar op dat moment begon de bestuurder harder te rijden. De bestuurder begon harder en harder te rijden. Wij, [slachtoffer 4], [slachtoffer 2]] en [slachtoffer 3] schreeuwden naar de bestuurder om te stoppen. Hij deed dit niet maar bleef harder en harder rijden. Totdat wij tegen een witte muur zijn gebotst.

38. De verklaring van de verdachte afgelegd ter terechtzitting van 15 mei 2018, voor zover inhoudende:

Ik was de chauffeur van de Honda, type CRV, die op 18 augustus 2017 tegen een muur is gebotst op de Kaminda di [naam straat 1]. Er was een achtervolging. Dat klopt. U houdt mij voor dat ik heel hard zou hebben gereden en dat de andere inzittenden van de auto bij herhaling tegen mij zouden hebben gezegd dat ik de snelheid moest verlagen. U vraagt mij of deze gang van zaken klopt. Ja, het klopt.

Bewijsoverwegingen

Met betrekking tot de feiten 1 en 2

De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte van het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal worden vrijgesproken. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte geen wetenschap van de aanwezigheid van de vuurwapens en/of verdovende middelen had en daarover tevens geen beschikkingsmacht heeft gehad.

Het Hof overweegt als volgt.

Het is een feit van algemene bekendheid dat met boten vanuit het buitenland, waaronder Venezuela, naast illegale personen ook verdovende middelen en vuurwapens worden overgevaren naar Curaçao. De verdachte moet zich dan ook bewust zijn geweest van de aanmerkelijke kans dat dat de bewuste nacht ook het geval zou zijn. Dit geldt te meer ten aanzien van de vuurwapens, munitie en patroonhouders, nu hij er volgens zijn eigen verklaring mee bekend was dat [mededader 1] – op wiens verzoek hij die nacht handelde – in vuurwapens handelde en deze met de boot uit Venezuela naar Curaçao transporteerde. Verdachte heeft die aanmerkelijke kans ook bewust aanvaard. Hij wist immers dat er zich pakketten met goederen op de boot bevonden en heeft (onder meer) mededader [mededader 2] gevraagd die pakketten te dragen, waarna deze in de auto van verdachte zijn geladen.

Uit de uiterlijke verschijningsvorm van de gedragingen van de verdachte en zijn mededaders, zoals die naar voren komen uit de gebezigde bewijsmiddelen, leidt het Hof bovendien de nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn mededaders af. Het Hof merkt op dat daardoor de vraag of de verdachte zelf op enig moment beschikkingsmacht over de wapens heeft gehad niet van enig belang is.

Mitsdien acht het hof opzet in voorwaardelijke zin aan de zijde van de verdachte op het medeplegen van het voorhanden hebben van vuurwapens, munitie en patroonhouders aanwezig alsook opzet in voorwaardelijke zin op het medeplegen van de invoer van hennep, zoals hierboven bewezen verklaard.

Het hof verwerpt dan ook het verweer van de verdediging.

Met betrekking tot feit 3

a. Mate van schuld

Met de procureur-generaal is het Hof van oordeel dat de verdachte zeer onvoorzichtig heeft gereden als bestuurder van een voertuig, zoals bewezen verklaard.

b. Aandeel mededader

De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte van het onder 3 ten laste gelegde zal worden vrijgesproken. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de botsing van het voertuig tegen de muur het gevolg is geweest van de stuuringreep door [mededader 1], waarbij het rijgedrag van de verdachte op zichzelf niet de voor schuld in de zin van artikel 2:284 van het Wetboek van Strafrecht vereiste ondergrens (aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of onoplettend) heeft overschreden.

Het Hof overweegt als volgt:

Uit de uiterlijke verschijningsvorm van de gedragingen van de verdachte, zoals die naar voren komen uit de gebezigde bewijsmiddelen, leidt het Hof af dat de verdachte – die zonder rijbewijs en onverzekerd reed – coûte que coûte aan de hem achtervolgende politie wilde ontsnappen door de snelheid van de auto steeds te verhogen totdat hij onverantwoord hard reed, onderwijl de geluids- en lichtsignalen van de politie die hem tot stoppen wilden bewegen negerend. De verdachte reed op het moment van de botsing 95 km per uur of harder, hetgeen sterk doet vermoeden dat hij kort voor de botsing met een nog hogere snelheid heeft gereden, mede gelet op de omstandigheid dat hij kort voor de botsing zelfs bij de achtervolgende politieauto weg reed. Onmiskenbaar heeft dit rijgedrag op substantiële wijze bijgedragen aan het ontstaan van het verkeersongeval. Zelfs indien sprake zou zijn geweest van een eventueel aandeel van enige medepassagier aan het ontstaan van het verkeersongeval, neemt dit de schuld – als bedoeld in artikel 2:284 van het Wetboek van Strafrecht – van de verdachte niet weg.

Het Hof verwerpt het verweer van de raadsvrouw.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde is (zowel ten aanzien van het voorhanden hebben van de vuurwapens en de patroonhouders als ten aanzien van het voorhanden hebben van de munitie) voorzien bij artikel 3, eerste lid, van de Vuurwapenverordening en strafbaar gesteld in artikel 11 van die verordening. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van overtreding van een verbod, gesteld bij artikel 3 lid 1 van de Vuurwapenverordening 1930, meermalen gepleegd.

Het onder 2 bewezen verklaarde is voorzien bij artikel 4, eerste lid, aanhef, onder A van de Opiumlandsverordening 1960 en strafbaar gesteld in artikel 11, tweede lid, van die verordening. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met artikel 4, eerste lid, onder A van de Opiumlandsverordening 1960.

Het onder 3 bewezen verklaarde is voorzien en strafbaar gesteld in artikel 2:284 van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Aan het verkeer deelnemen en zich daarbij zodanig gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

De raadsvrouw heeft ten aanzien van feit 3 bepleit dat de verdachte zal worden ontslagen van alle rechtsvolging. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte bij het rijden heeft gehandeld uit psychische overmacht, naar het Hof begrijpt (a) omdat [mededader 1] hem onder druk zette om door te rijden en (b) omdat hij werd achtervolgd door politieauto’s, waarbij vanuit die politieauto’s op zijn auto werd geschoten, waardoor hij in radeloze angst verkeerde.

Het Hof overweegt als volgt:

Voor een geslaagd beroep op psychische overmacht is vereist dat het bewezen verklaarde handelen van de verdachte voortkwam uit een van buiten komende drang waaraan hij redelijkerwijs geen weerstand kon en ook niet behoefde te bieden. Dit betekent dat het in zijn algemeenheid gaat om situaties waarin weliswaar bewust is gehandeld, maar dit handelen aan degene die de gedragingen heeft verricht niet kan worden tegengeworpen, omdat van hem redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij in die situatie anders zou handelen dan hij heeft gedaan.

Ad (a).
Voor wat betreft de stelling van de raadsvrouw dat de verdachte onder druk werd gezet door [mededader 1] om niet te stoppen maar door te rijden, is het Hof van oordeel dat dit niet aannemelijk is geworden. Uit diverse verklaringen – het Hof wijst op de bij de rechter-commissaris op 24 januari 2018 afgelegde verklaringen van de getuigen [mededader 2], [slachtofferr 1] en [slachtoffer 4] – blijkt dat [mededader 1] juist tegen de verdachte zei/riep/schreeuwde dat hij de auto moest stoppen, terwijl uit de verklaring van [slachtoffer 5] bij de politie op 18 augustus 2017 (dossierpagina 86) kan worden afgeleid dat de verdachte op eigen initiatief steeds harder ging rijden.

Ad (b).
Voor wat betreft de stelling van de raadsvrouw dat de verdachte handelde uit psychische overmacht omdat hij in radeloze angst verkeerde als gevolg van de achtervolging door de politie, waarbij op zijn auto werd geschoten, is het Hof van oordeel dat dat feitelijk gegeven niet aannemelijk is geworden. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte immers verklaard dat er 3 redenen voor hem waren om niet te stoppen voor de politie: 1) zijn documenten waren niet op orde

2) hij wist dat hij naar alle waarschijnlijkheid gedeporteerd zou worden als hij door de politie zou worden aangehouden en 3) hij wilde door de schrik aanvankelijk wel doorrijden, maar vervolgens toch stoppen hetgeen hij niet gedaan heeft omdat [mededader 1] druk op hem uitoefende om dat niet te doen.

Ook al zou overigens verdachte in angst hebben verkeerd – hetgeen niet onvoorstelbaar is –, dan nog is niet aannemelijk geworden dat de verdachte in zodanige angst verkeerde dat hij redelijkerwijs niet anders kon dan handelen zoals hij heeft gedaan en dat die angst dermate ernstig was dat dat voor de verdachte een drang opleverde waartegen hij geen weerstand kon of behoefde te bieden.

Het beroep op psychische overmacht wordt dan ook verworpen.

Er zijn ook overigens geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Oplegging van straf

Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan, op de mate waarin de gedragingen aan de verdachte te verwijten zijn en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in de hierop gestelde wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

De verdachte heeft tezamen en in vereniging met zijn mededaders maar liefst twintig vuurwapens, waaronder een vijftal automatische pistolen, en acht patroonhouders en munitie voorhanden gehad. De illegale handel in vuurwapens is maatschappelijk onaanvaardbaar vanwege de grote dreiging die daarvan uitgaat voor de samenleving. Het is algemeen bekend dat er op Curaçao veel overlast is van illegaal vuurwapenbezit, hetgeen mede tot uitdrukking komt in het hoge aantal met behulp van vuurwapens begane misdrijven.

Daarnaast heeft de verdachte zich samen met anderen ook schuldig gemaakt aan de invoer van een hoeveelheid hennep. De ingevoerde partij hennep was qua hoeveelheid geschikt (en zonder twijfel ook bestemd) voor verdere verspreiding en handel. Het gebruik ervan is bezwarend voor de samenleving, onder andere vanwege de daarmee gepaard gaande criminaliteit.

Vervolgens heeft de verdachte, toen hij en zijn mededaders werden betrapt door de politie, er niet voor gekozen om zich over te geven, maar heeft hij in plaats daarvan de levens van zichzelf en de andere inzittenden van de auto die hij bestuurde in gevaar gebracht door er met hoge snelheid vandoor te gaan. Dit levensgevaar heeft zich op dramatische wijze gemanifesteerd in de door toedoen van de verdachte veroorzaakte botsing, als gevolg waarvan drie inzittenden van de auto het leven hebben verloren. De verdachte heeft daarmee ernstig en onherstelbaar leed bij de nabestaanden veroorzaakt.

Naar het oordeel van het Hof kan gelet op de ernst van het bewezen verklaarde dan ook niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming van aanzienlijke duur met zich brengt. De door het Gerecht opgelegde en door de Procureur-Generaal gevorderde straf is op zich een passende straf.

Bij de strafoplegging neemt het Hof echter in verregaande mate in strafmatigende zin in aanmerking dat de verdachte zelf ook zwaar is getroffen door de gevolgen van het verkeersongeval. De verdachte heeft hierdoor aanzienlijk ernstig en blijvend letsel bekomen. Bovendien zal hij de psychische last moeten dragen van het feit dat door zijn gedrag drie mensen het leven hebben verloren.

Tenslotte weegt mee dat de verdachte nog niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen.

Het voorgaande in overweging nemende acht het Hof oplegging van een gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden.

In beslag genomen voorwerpen

Aan de orde zijn voorts de onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.

De Apple iPhone is vatbaar voor verbeurdverklaring. Deze behoort immers toe aan de verdachte en met behulp daarvan is het onder 1 en 2 bewezen verklaarde voorbereid. Het Hof zal daarom de verbeurdverklaring gelasten. Daarbij heeft het Hof rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.

De in beslag genomen vuurwapens, patroonhouders en munitie zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. Met betrekking tot deze voorwerpen is het onder 1 bewezen verklaarde begaan. Het ongecontroleerde bezit van de voorwerpen is bovendien in strijd met de wet en het algemeen belang. Het Hof zal de voorwerpen daarom onttrekken aan het verkeer.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel zijn, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:62, 1:67, 1:74, 1:75, 1:123 en 1:136, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het Hof:

verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het door hem ingestelde hoger beroep voor zover dat betrekking heeft op de vrijspraak van het gedeelte van het onder 3 ten laste gelegde dat betrekking heeft op het bekomen van zwaar lichamelijk letsel door [slachtoffer 1];

vernietigt het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg – voor zover aan het oordeel van het Hof onderworpen – en doet opnieuw recht;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders ten laste is gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de vijf jaren;

beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

verklaart verbeurd het in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp, te weten een Apple iPhone;

beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven vuurwapens, patroonhouders en munitie.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.M. van Gink, mr. D. Radder en mr. H. de Doelder, leden van het Hof, bijgestaan door mr. R.J. Gras, (zittings)griffier, en op 31 januari 2019 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao.

uitspraakgriffier:

1 Hierna wordt, tenzij anders vermeld, telkens verwezen naar ambtsedige - en door de desbetreffende verbalisant(en) in wettelijke vorm opgemaakte - processen-verbaal en overige geschriften, die als bijlagen zijn opgenomen in het eindproces-verbaal van het Korps Politie Curaçao, geregistreerd onder de onderzoeksnaam “[onderzoeksnaam]”.