Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2018:96

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
29-05-2018
Datum publicatie
13-06-2018
Zaaknummer
AR 33/15 - H 109/17 - CUR2017H00121
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bonaire. Vervolg op ECLI:NL:OGHACMB:2018:36. Grond. Woning. Huur met koopoptie. Ontruiming. Veranderingen en toevoegingen. Eindvonnis.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Burgerlijke zaken over 2018 Vonnis no.:

Registratienummer: AR 33/15 - H 109/17 - CUR2017H00121

Uitspraak: 29 mei 2018

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

V O N N I S

in de zaak van:

[APPELLANT],

wonende op Bonaire,

oorspronkelijk gedaagde,

thans appellant,

gemachtigde: mr. L.M.G. Dundas,

tegen

1. [GEÏNTIMEERDE 1],

2. [GEÏNTIMEERDE 2],

beiden wonende op Bonaire,

oorspronkelijk eisers,

thans geïntimeerden,

gemachtigde: mr. M. Bijkerk.

De partijen worden hierna [appellant], [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] genoemd. [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] worden gezamenlijk ook [geïntimeerden] genoemd.

1 Het verdere verloop van de procedure

Bij vonnis van 6 februari 2018 (hierna: het tweede tussenvonnis) heeft het Hof de zaak naar de rol verwezen voor gelijktijdige antwoordakten aan beide zijden. Op 6 maart 2018 is van beide zijden een antwoordakte ingediend. Bij de antwoordakte van [geïntimeerden] zijn producties gevoegd. Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De verdere beoordeling

2.1

Bij de antwoordakte van [geïntimeerden] is een rapport van [deskundige 1] gevoegd. Dit rapport is tijdig tevoren aan de wederpartij toegezonden. De inhoud van dit rapport zal het Hof daarom in de beoordeling betrekken.

[appellant] heeft echter niet kunnen reageren op de toelichting die [geïntimeerden] in hun antwoordakte geven op dit rapport. Die toelichting laat het Hof daarom buiten beschouwing, behoudens voor zover die stellingen ten gunste van [appellant] bevat.

2.2

Het Hof zal het bedrag vaststellen dat [appellant] bevoegd is te verrekenen ingevolge art. 4 van het huurcontract. Het Hof ziet af van de benoeming van een deskundige en

2.3

Het huurcontract vermeldt dat het huis "in slechte staat van onderhoud" is geleverd. In het inleidend verzoekschrift hebben [geïntimeerden] gesteld dat [geïntimeerden] vele jaren in het huis hebben gewoond, dat [geïntimeerde 1] in 2010 is hertrouwd en dat daarna het huis aan [geïntimeerde 2] is verhuurd (bij huurcontract van 1 januari 2011). Hieruit leidt het Hof af dat het huis, toen het aan [geïntimeerde 2] verhuurd werd, recentelijk bewoond was geweest. Bij conclusie van antwoord heeft [appellant] gesteld dat de woning in vrijwel onbewoonde staat (bedoeld zal zijn: vrijwel onbewoonbare staat) verkeerde. Bij memorie van grieven is als productie 4 het rapport van [deskundige 2] gevoegd. Het staatje sluit op US$ 35.260,00 en betreft kennelijk de situatie per datum opname, 23 november 2015. Ook de foto's bij dat rapport zijn kennelijk op die datum genomen.

Bij de akte van 9 januari 2018 is het rapport van [deskundige 3] gevoegd. Dit rapport geeft een beschrijving van de bebouwingen, de onderhoudstoestand en een kostenraming, en is gedateerd op 20 november 2017. De foto's bij dat rapport zijn kennelijk op of rond die datum genomen. Bij de antwoordakte van 6 maart 2018 is het rapport van [deskundige 1] gevoegd. Dit rapport gaat in op de vraag in hoeverre de in het rapport van [deskundige 3] genoemde posten reparaties of vernieuwingen betreffen. [deskundige 1] is daarbij uitgegaan van opgaven van [geïntimeerde 2]. Er zijn foto's in het rapport verwerkt, kennelijk van de opnamedata 14 en 16 februari 2018.

2.4

Het Hof komt tot de volgende vaststelling (US$):

[deskundige 3] [deskundige 1] Hof

a. Deuren 3.600 1.000 2.300

b. Ramen 2.500 1.500 2.000

c. Douche-toilet 2.500 - 1.000

d. Terrasoverkapping 5.500 - -

e. Terrasvloer 3.000 - -

f. Buitenmuren 1.800 200 200

g. Plafonds 2.100 900 900

h. Keukenvloer 300 300 300

i. Keukenkasten+tegels 4.500 1.300 3.000

j. Elektra 4.000 1.000 1.000

k. Waterleiding 500 500 500

l. Optelfout 1.000 - -

------- + ------- + ------- +

Totaal 31.300 6.700 11.200

===== ==== =====

2.5

Toelichting op de begrote bedragen:

a. Nu [geïntimeerde 2] aan [deskundige 1] heeft opgegeven dat de deuren "waarschijnlijk gerepareerd hadden kunnen worden", neemt het Hof aan dat er met betrekking tot de deuren reparaties of vernieuwingen in de zin van art. 4 huurcontract nodig waren.

b. Het rapport van [deskundige 1] vermeldt niet dat er geen reparaties of vernieuwingen in de zin van art. 4 huurcontract aan de ramen nodig waren. Het Hof neemt aan dat die wel nodig waren.

c. Onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat reparaties of vernieuwingen in de douche/toiletruimte nodig waren, maar nu [geïntimeerde 2] akkoord gaat met US$ 1.000 voor betegeling, zal het Hof dat bedrag in de begroting opnemen.

d en e. Onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat reparaties of vernieuwingen voor een terras nodig waren.

f. Onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat reparaties of vernieuwingen aan de buitenmuren nodig waren, behalve met betrekking tot de door [deskundige 1] geconstateerde aanhelingen.

g. Het aanbrengen van een plafond waar geen plafond aanwezig was, is een verbetering en geen reparatie of vernieuwing. Op basis van het rapport van [deskundige 1] wordt aangenomen dat een reparatie nodig was aan het plafond in de woonkamer.

h en i. Onvoldoende gemotiveerd is betwist dat de keuken moest worden vernieuwd en dat dus niet kon worden volstaan met herstel van bestaande keukenkasten.

j. Onvoldoende is gesteld om aan te nemen dat meer reparaties of vernieuwingen aan de elektra nodig waren dan voor het door [deskundige 1] begrote bedrag.

k. Voldoende aannemelijk is dat de werkzaamheden aan de waterleiding aangemerkt kunnen worden als reparaties of vernieuwingen in de zin van art. 4 huurcontract.

l. Een optelling van de bedragen van [deskundige 3] komt uit op US$ 30.300, maar hij heeft US$ 31.300 als totaalbedrag vermeld. Het Hof acht aannemelijk dat sprake is van een optelfout.

Alle posten: de vaststelling is mede gebaseerd op intuïtie en algemene ervaringsregels en op hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en nader onderbouwd, zoals in het tweede tussenvonnis in rov. 2.2 in het vooruitzicht is gesteld en hiervoor in rov. 2.3 nader is toegelicht.

2.6

Grief 2 slaagt in zoverre dat [appellant] een hoger bedrag dan US$ 1.530,00 kan verrekenen, namelijk US$ 11.200,00. Het bestreden vonnis zal in zoverre worden vernietigd. Voor het overige falen de grieven en zal het bestreden vonnis worden bevestigd. Nu partijen in hoger beroep over en weer op enige punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten daarvan worden gecompenseerd.

B E S L I S S I N G

Het Hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep, doch slechts voor zover daarbij is bepaald dat het door [appellant] te betalen bedrag wordt verminderd met

het te verrekenen bedrag van US$ 1.530,00;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

bepaalt dat het door [appellant] te betalen bedrag wordt verminderd met het te verrekenen bedrag van US$ 11.200,00, met bepaling dat het verschil doorwerkt in het te betalen bedrag aan wettelijke rente;

bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige;

compenseert de kosten in hoger beroep aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mrs. G.C.C. Lewin, H.J. Fehmers en F.W.J. Meijer, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao uitgesproken op 29 mei 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.