Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2018:189

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
10-09-2018
Datum publicatie
11-12-2018
Zaaknummer
P-2017/05001 H 55/2018
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

overval psychische overmacht

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Zaaknummer: H 55/2018

Parketnummer: P-2017/05001

Uitspraak: 10 september 2018 Tegenspraak

Vonnis

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) van 4 januari 2018 in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] [geboortejaar] in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres],

thans gedetineerd in het huis van bewaring in Aruba.

Hoger beroep

Het Gerecht in eerste aanleg heeft de verdachte bij zijn vonnis ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren met aftrek van voorarrest. Voorts heeft het Gerecht in eerste aanleg beslissingen genomen ten aanzien van in beslag genomen voorwerpen.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het Hof heeft kennisgenomen van de vordering van de procureur-generaal, mr. F.A.P.M. van Deutekom, en van hetgeen door de verdachte en zijn raadsman, mr. P.A.J. van der Biezen, naar voren is gebracht.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen. Zijn vordering behelst voorts de verbeurdverklaring van de in beslag genomen voorwerpen, niet alleen van de voorwerpen die reeds door het Gerecht verbeurd waren verklaard, maar aanvullend ook van de zonnebril, de schuurmachine van het merk Black en Decker en de grinder van het merk Masterworks.

Door en namens de verdachte is ontslag van alle rechtsvervolging wegens psychische overmacht bepleit.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het Hof deels tot andere beslissingen komt.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 16 juni 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een mobiele telefoon van het merk en model Apple Iphone 7 en/of
- een mobiele telefoon van het merk en model Samsung S-6 en/of

- een hoeveelheid geld,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer1] en/of [slachtoffer2], h.o.d.n. [bedrijfsnaam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn, verdachtes, mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hieruit bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

- een vuurwapen tevoorschijn heeft/hebben gehaald en/of (vervolgens) dat vuurwapen tegen de rechterribbenkast, althans het lichaam, van die [slachtoffer1] heeft/hebben gedrukt en/of

- tegen die [slachtoffer1] heeft/hebben gezegd: " No grites, no hables y todo va a salir bien" (Vrije vertaling: "Schreeuw niet, praat niet en dan zal alles goed komen"), althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- een vuurwapen tegen het hoofd van die [slachtoffer1] heeft/hebben geplaatst en/of (vervolgens) die [slachtoffer1] heeft/hebben gedwongen om de kluis te openen.

Bewezenverklaring

Het Hof acht - op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd - wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op of omstreeks 16 juni 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een mobiele telefoon van het merk en model Apple Iphone 7 en/of
- een mobiele telefoon van het merk en model Samsung S-6 en/of

- een hoeveelheid geld,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer1] en/of [slachtoffer2], h.o.d.n. [bedrijfsnaam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of zijn, verdachtes, mededader(s), hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk(e) geweld en/of bedreiging met geweld hieruit bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s)

- een vuurwapen tevoorschijn heeft/hebben gehaald en/of (vervolgens) dat vuurwapen tegen de rechterribbenkast, althans het lichaam, van die [slachtoffer1] heeft/hebben gedrukt en/of

- tegen die [slachtoffer1] heeft/hebben gezegd: " No grites, no hables y todo va a salir bien" (Vrije vertaling: "Schreeuw niet, praat niet en dan zal alles goed komen"), althans woorden van soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- een vuurwapen tegen het hoofd van die [slachtoffer1] heeft/hebben geplaatst en/of (vervolgens) die [slachtoffer1] heeft/hebben gedwongen om de kluis te openen.

Het Hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd (cursief). De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overneming van het door het Gerecht in eerste aanleg gebezigde bewijs

Het Hof verenigt zich met de door het Gerecht in eerste aanleg gemaakte selectie van de bewijsmiddelen. Het Hof neemt deze bewijsmiddelen dan ook over, verwijst daarnaar en legt deze ten grondslag aan zijn bewezenverklaring.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in de artikelen 2:289 en 2:291 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Diefstal, vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

De raadsman heeft bepleit dat de verdachte zal worden ontslagen van alle rechtsvervolging wegens psychische overmacht. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte op zoek was naar een appartement, dat de aangeefster een appartement voor hem zou zoeken, dat hij daarom twee keer naar die zaak was gegaan en dat hij onder bedreiging met een vuurwapen door de overvaller werd gedwongen mee te doen aan de overval. Dit brengt met zich dat de verdachte onder invloed van een externe dwang heeft gehandeld waaraan hij redelijkerwijs geen weerstand kon en ook niet behoefde te bieden, aldus de raadsman.

Het hof stelt voorop dat een beroep op psychische overmacht slechts kan slagen indien aannemelijk is geworden dat het handelen van de verdachte het onmiddellijk gevolg is geweest van een van buiten komende dwang, drang of kracht, waartegen verdachte redelijkerwijs geen weerstand kon en behoefde te bieden.

De door de verdachte gestelde feitelijke gang van zaken acht het Hof echter niet aannemelijk geworden. De verklaring van de aangeefster en de videobeelden bieden geen enkel aanknopingspunt voor de stelling dat de verdachte onder bedreiging van de andere man werd gedwongen mee te doen aan de overval. Door de aangeefster is niet verklaard dat de verdachte naar een appartement op zoek was noch dat de verdachte door de andere man werd bedreigd. De aangeefster heeft onder meer verklaard dat de verdachte na het binnen treden van de zaak twee mobiele telefoons van haar afpakte en dat zij door de verdachte werd gedwongen om samen met de andere man de opslagruimte in te gaan. Voorts heeft zij verklaard dat beide mannen na de overval samen vertrokken. De verklaring van de aangeefster wordt op genoemde punten ondersteund door de videobeelden. Op de beelden is ook te zien dat de verdachte - nadat de andere overvaller en de aangeefster de ruimte hadden verlaten - bankbiljetten vanaf de tafel waar de aangeefster zat in een etui stopte en deze etui in de zak aan de voorzijde van zijn T-shirt stak en dat de andere overvaller als eerste de zaak verliet en dat de verdachte een mevrouw binnen liet en vervolgens ook de zaak verliet. Een en ander valt niet goed te rijmen met het betoog van de verdachte dat hij alleen meedeed omdat hij door de andere overvaller werd bedreigd. Ter zitting in hoger beroep heeft het Hof bovendien op de beelden waargenomen dat de andere overvaller bij en kort na binnenkomst uitsluitend naar de aangeefster kijkt en dat hij geen wapen op de verdachte richt, en dat de verdachte gedurende het hele gebeuren een ontspannen indruk maakt. Uit de videobeelden kan dan ook niet worden afgeleid dat de andere overvaller de verdachte bedreigde of dat de verdachte dat redelijkerwijs kon menen, laat staan dat iets erop duidt dat de verdachte door de andere overvaller tot deelname aan de overval zou zijn gedwongen. Zelfs als de andere overvaller het wapen gericht zou hebben op de verdachte en de verdachte dat had gezien (waarvan dus niet blijkt), dan nog valt niet in te zien dat de verdachte daaruit moest opmaken dat van hem werd verwacht dat hij mee zou doen aan de overval (en bijvoorbeeld niet dat hij ook werd overvallen). Het Hof heeft dan ook geen enkele reden om aan de verklaring van de aangeefster, die wordt ondersteund door de videobeelden, te twijfelen. De omstandigheid dat de verdachte enkele uren eerder die dag al in de zaak was geweest maakt het voorgaande niet anders en duidt, bezien tegen de achtergrond het voorgaande, eerder op een voorverkenning.

Het Hof verwerpt het verweer.

Ook overigens is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

Oplegging van straf

Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan, op de mate waarin de gedraging aan de verdachte is te verwijten en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in de hierop gestelde wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

De verdachte heeft samen met een mededader een gewapende overval bij een koeriersbedrijf gepleegd, waarbij de aangeefster is bedreigd met een vuurwapen. Slachtoffers van dergelijke daden kunnen naar de ervaring leert nog langdurig lijden onder de (geestelijke) gevolgen daarvan. De verdachte en zijn mededader hebben met deze overval ook bijgedragen aan gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. Het Hof rekent het verdachte aan, dat hij zich kennelijk heeft laten leiden door de zucht naar financieel gewin zonder stil te staan bij de gevolgen van zijn handelen voor het slachtoffer.

Naar het oordeel van het Hof kan gelet op de ernst van het bewezen verklaarde niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.

De verdachte is, zo blijkt uit een uittreksel uit het justitieel documentatieregister, eerder onherroepelijk veroordeeld voor een soortgelijk misdrijf en voor een geweldsdelict. Dat weegt bij het bepalen van de hoogte van de straf mee in zijn nadeel.

Het Hof is tot de slotsom gekomen dat een gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden is. De verdachte zal daartoe dan ook worden veroordeeld.

In beslag genomen voorwerpen

Aan de orde zijn voorts de onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.

Het in beslag genomen geld, waarvan ter terechtzitting is gebleken dat het aan de verdachte toebehoort en geheel of grotendeels door middel van het bewezen verklaarde feit is verkregen, zal verbeurd worden verklaard.

De in beslag genomen rotor van het merk Bosch, de schuurmachine en de grinder van het merk Black & Decker, de speedcutter van het merk Skill en de grinder van het merk Masterworks worden ook verbeurd verklaard. De voorwerpen behoren aan de verdachte toe, kunnen door de verdachte geheel of ten dele ten eigen bate worden aangewend en zijn uit de baten van het bewezenverklaarde verkregen. De verdachte heeft immers vrijwel direct na het plegen van de overval de kort daarvoor door hem verpande goederen teruggekregen door zijn schuld in te lossen met (een deel van het) bij de overval buitgemaakt(e) geld.

De overige in beslag genomen voorwerpen behoren toe aan de verdachte. Het Hof zal de teruggave daarvan aan de verdachte gelasten, nu de voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straffen zijn, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:67 en 1:68 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het Hof:

vernietigt het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg en doet opnieuw recht;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de 5 (vijf) jaren;

beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

verklaart verbeurd de in beslag genomen en nog niet teruggegeven rotor van het merk Bosch, de schuurmachine en de grinder van het merk Black & Decker, de speedcutter van het merk Skill en de grinder van het merk Masterworks;

gelast de teruggave van de overige in beslag genomen voorwerpen aan de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door mrs. D. Radder, M.C.B. Hubben en H.J. Fehmers, leden van het Hof, bijgestaan door mr. C. Bernsen, zittingsgriffier, en op 10 september 2018 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Aruba.

uitspraakgriffier: