Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2017:237

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
20-09-2017
Datum publicatie
11-12-2018
Zaaknummer
100.00165/15 H- 49/2016
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

tussenvonnis

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Strafzaken over 2017 Vonnis no.

Datum uitspraak: 20 september 2017 MC

Zaaknummer: H- 49/2016

Parketnummer: 100.00165/15

Tegenspraak

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

TUSSENVONNIS

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, van 10 februari 2016 in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum][geboortejaar] in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].

Procesgang en onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg van 22 juli 2015, 7 oktober 2015, 19 januari 2016 (schouw) en 20 januari 2016, zoals daarvan blijkt uit de processen-verbaal van die terechtzittingen, alsmede van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 31 augustus 2017 in Sint Maarten.

Het Hof heeft kennis genomen van de vordering van de procureur-generaal, mr. A.C. van der Schans, en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw, mr. P.C. Janssen naar voren is gebracht.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, aan de verdachte ter zake van het subsidiair tenlastegelegde een gevangenisstraf zal opleggen voor de duur van zesendertig maanden, waarvan achttien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met aftrek van voorarrest, en alsmede ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van drie jaren, met aftrek van de tijd gedurende welke het de verdachte als gevolg van de aan de schorsing van de voorlopige hechtenis verbonden voorwaarden niet was toegestaan een motorrijtuig te besturen.

verbeurdverklaring gevorderd van de inbeslaggenomen auto van het merk Hummer.

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde vrijgesproken en ter zake van het subsidiair tenlastegelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, met aftrek van voorarrest, met als bijzondere voorwaarde dat de verdachte de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de tijd van negen maanden wordt ontzegd. Voorts is de verdachte veroordeeld tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf voor de duur van honderdtwintig uren. Bij het niet naar behoren verrichten van de taakstraf zal vervangende hechtenis voor de duur van zestig dagen worden toegepast. Ten slotte is de teruggave aan de verdachte gelast van de inbeslaggenomen auto.

De officier van justitie heeft hoger beroep ingesteld.

Heropening en schorsing van het onderzoek

Bij de beraadslaging is het Hof tot de conclusie gekomen dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest. De redenen daarvoor zijn gelegen in de gevolgen van de orkaan Irma, waarmee Sint Maarten na de sluiting van het onderzoek te kampen heeft gehad.

Algemeen bekend is dat die gevolgen desastreus zijn. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte zijn mogelijk (ingrijpend) gewijzigd. het Hof acht het wenselijk daarover op een nadere terechtzitting te worden voorgelicht.

Daar komt bij dat het Court House – het gerechtsgebouw in Sint Maarten – dusdanige schade heeft opgelopen, dat het niet mogelijk is om daar vandaag een uitspraak te doen. Eindvonnis wijzen in Curaçao acht het Hof eveneens problematisch, nu het maar zeer de vraag is of de verdediging in staat is om de uitspraak bij te wonen. De openbaarheid van de uitspraak van het eindvonnis – een beginsel van behoorlijke rechtsspraak, dat in het teken staat van het recht op eerlijk proces – is daarmee in het geding.

Gelet hierop kan naar het oordeel van het Hof nog geen eindvonnis worden gewezen. Het Hof zal het onderzoek heropenen en schorsen tot een nadere terechtzitting, die zal plaatsvinden op 2 november 2017 te 11:30 uur in Curaçao met behulp van een directe beeld- en geluidsverbinding met het Court House in Sint Maarten. Naar de verwachting van het Hof is het Court House tegen die tijd weer in gebruik, kan een directe beeld- en geluidsverbinding tot stand worden gebracht. Gelet op de genoemde omstandigheden kan het Hof niet anders dan het onderhavige tussenvonnis in Curaçao uitspreken buiten aanwezigheid van de verdachte.

Ter terechtzitting kunnen partijen het Hof verder informeren over de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en over de vraag of die omstandigheden voor de procureur-generaal en/of de raadsvrouw aanleiding zijn voor respectievelijk aanvullend requisitoir of aanvullend pleidooi.

BESLISSING

Het Hof:

heropent en schorst het onderzoek;

bepaalt dat het onderzoek zal worden hervat ter terechtzitting van 2 november 2017 te 11:30 uur in Curaçao met een directe beeld- en geluidsverbinding met het Court House in Sint Maarten;

beveelt de oproeping van de verdachte tegen deze nadere terechtzitting en de kennisgeving daarvan aan zijn raadsvrouw.

Dit vonnis is gewezen door mrs. H.J. Fehmers, M.C.B. Hubben en F.V.L.M. Wannyn, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao uitgesproken op

20 september 2017.