Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2016:101

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
23-08-2016
Datum publicatie
14-11-2016
Zaaknummer
AR 67558/14 - H 144/16 en 144A/16
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

"Burengeschil" in de toeristische sector,

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Burgerlijke zaken over 2016 Vonnis no.:

Registratienummer: AR 67558/14 - H 144/16 en 144A/16

Uitspraak: 23 augustus 2016

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

V O N N I S

in de zaak van:

de naamloze vennootschappen

1. CURAÇAO PUBLIC AQUARIUM N.V.,

2. SUB STATION CURAÇAO N.V.,

3. LIGHTHOUSE REALTY N.V.,

alle gevestigd in Curaçao,

oorspronkelijk gedaagden,

thans appellanten in het principaal appel,

geïntimeerden in het incidenteel appel,

gemachtigde: mr. C. de Bres,

tegen

de besloten vennootschap

LIONS DIVE HOTEL & MARINA B.V.,

gevestigd in Curaçao,

oorspronkelijk eiseres,

thans geïntimeerde in het principaal appel,

appellante in het incidenteel appel,

gemachtigden: mrs. J.A. Starreveld en D.M. Douwes.

De partijen worden hierna CPA, Sub Station, Lighthouse en Lions Dive genoemd. CPA, Sub Station en Lighthouse worden gezamenlijk ook CPA c.s. genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1

Bij akte van appel van 23 november 2015 zijn CPA c.s. in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen en op 12 oktober 2015 uitgesproken vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (verder: GEA).

1.2

Bij op 4 januari 2016 ingekomen memorie van grieven, met producties, hebben CPA c.s. veertien grieven tegen het vonnis aangevoerd en toegelicht. Hun conclusie strekt ertoe dat het Hof het vonnis zal vernietigen en de vorderingen van Lions Dive alsnog geheel zal afwijzen, met veroordeling van Lions Dive, uitvoerbaar bij voorraad, tot restitutie van al hetgeen zij mocht hebben geïncasseerd op grond van het bestreden vonnis, en in de proceskosten in beide instanties.

1.3

Bij memorie van antwoord, tevens houdende akte van incidenteel appel, memorie van grieven in het incidenteel appel en een eisvermeerdering, met producties, heeft Lions Dive de grieven van CPA c.s. bestreden, incidenteel appel ingesteld, vier grieven tegen het vonnis aangevoerd en toegelicht, en haar eis vermeerderd. Haar conclusie strekt ertoe dat het Hof het bestreden vonnis zal bevestigen, en, uitvoerbaar bij voorraad, haar vermeerderde eis alsnog geheel, althans gedeeltelijk, zal toewijzen, met veroordeling van CPA c.s. in de proceskosten in het principaal hoger beroep en het incidenteel hoger beroep.

1.4

Bij memorie van antwoord in het incidenteel appel hebben CPA c.s. de grieven van Lions Dive bestreden en een conclusie geformuleerd.

1.5

Op de daarvoor nader bepaalde dag, 7 juni 2016, hebben partijen pleitnotities overgelegd. Beide partijen hebben daarbij producties in het geding gebracht, waarvan tijdig tevoren afschrift aan de wederpartij was toegezonden. Vonnis is gevraagd en nader bepaald op heden.

2 De beoordeling

2.1

Gelet op de nrs. 82 en 83 van het inleidend verzoekschrift en de daar genoemde productie 15, moet worden aangenomen dat de door Lions Dive gevorderde verboden en bevelen ertoe strekken te voorkomen dat zij verdere schade lijdt, volgens haar te begroten op hoge bedragen. Daarnaast heeft

Lions Dive een verklaring voor recht gevorderd die ertoe strekt vast te stellen dat CPA c.s. onrechtmatig hebben gehandeld, kennelijk met het oog op vergoeding van hoge schadebedragen. Daarom dient het griffierecht in hoger beroep op NAf 15.000,00 te worden begroot. Er wordt dus NAf 14.100,00 nageheven. CPA c.s. dienen dat bedrag binnen zes weken na heden te betalen en een betalingsbewijs te doen toekomen aan de Hofadministratie ter voeging in het dossier.

2.2

Tussen partijen staat, kort samengevat, het volgende vast: Lions Dive exploiteert een hotel/resort te Bapor Kibra in Curaçao. Het hotel/resort heeft een strand dat grenst aan een binnenwater. Aan de overkant daarvan ligt een schiereiland. CPA heeft een deel van het schiereiland in ondererfpacht. Zij heeft op of aan het schiereiland golfbrekers ("breakwaters") aangelegd.

Lighthouse heeft een ander deel van het schiereiland in ondererfpacht. Op dat deel staat onder meer een "sub station" (een gebouw waarin een onderzeeër kan worden gestald). Sub Station exploiteert het sub station. Sub Station heeft werkzaamheden verricht om een kade op of aan het schiereiland aan te leggen. Bij diverse van haar activiteiten maakt zij gebruik van een schip met een lengte van 38,7 meter, genaamd de Chapman.

2.3

In dit geding heeft Lions Dive, kort samengevat, het volgende gevorderd:

a. een verbod aan CPA om haar plan uit te voeren het binnenwater te verdiepen;

b. een verbod aan CPA om haar plan uit te voeren stenen of beton op, aan of in de golfbrekers aan te brengen, althans een bevel om die activiteiten te beperken tot het noodzakelijke volgens een uit te brengen deskundigenbericht;

c. een verbod aan Sub Station om de kade verder aan te leggen en een bevel om de in dat kader reeds verrichte werkzaamheden ongedaan te maken, onder meer door palen te verwijderen;

d. een verbod aan Sub Station om de Chapman aanwezig te hebben in het binnenwater;

e. een bevel aan CPA, Lighthouse en Sub Station om op het schiereiland aanwezige bouwmaterialen te verwijderen, waaronder een bouwkraan en een zeecontainer;

f. een verklaring voor recht dat CPA, Lighthouse en Sub Station onrechtmatig jegens Lions Dive hebben gehandeld door het schiereiland te vergroten ten koste van het uitzicht vanuit het hotel/resort van Lions Dive.

2.4

Het GEA heeft, kort samengevat, de vorderingen a, b en e afgewezen en de vordering c, d en f (grotendeels) toegewezen. Het principaal appel richt zich tegen de toewijzingen. Het incidenteel appel richt zich tegen de afwijzingen. Lions Dive heeft in hoger beroep vordering c vermeerderd, in die zin dat het verbod zich ook dient uit te strekken tot de aanleg van een vrijstaande kade in het binnenwater. Volgens CPA c.s. heeft Lions Dive in het kader van

vordering e ter zake van de bouwmaterialen iets nieuws aangevoerd:

Lions Dive heeft gesteld dat er thans gele halfronde metalen bakken op het schiereiland aanwezig zijn. Indien deze stelling nieuw is, is zij niet tardief.

2.5

Het Hof zal een descente gelasten om het binnenwater, de golfbrekers, de plaats van de kade, de palen, de op het schiereiland aanwezige bouwmaterialen, waaronder de bouwkraan, de zeecontainer en de gele bakken, de afmetingen van het schiereiland en het uitzicht vanuit het hotel/resort van Lions Dive te bezichtigen. In overweging wordt gegeven dat partijen bevorderen dat, indien mogelijk, de Chapman in de buurt is, zodat ook die in de waarnemingen betrokken kan worden. De descente zal mede het karakter dragen van een comparitie van partijen en kan worden benut om de mogelijkheid van een minnelijke regeling te bespreken. Het is nuttig als een duidelijke kaart aanwezig is.

B E S L I S S I N G

Het Hof:

verstaat dat CPA c.s. het bedrag van NAf 14.100,00 aan nageheven griffierecht binnen zes weken na heden dienen te betalen en een betalingsbewijs dienen te doen toekomen aan de Hofadministratie;

gelast een plaatsopneming, bezichtiging en comparitie van partijen ter plaatse van het hotel/resort van Lions Dive te Bapor Kibra en het daartegenover gelegen schiereiland op woensdag 28 september 2016 te 15.00 uur;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mrs. J. de Boer, G.C.C. Lewin en H.J. Fehmers, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao,

Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao uitgesproken op 23 augustus 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.