Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGHACMB:2012:BX5123

Instantie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum uitspraak
28-05-2012
Datum publicatie
21-08-2012
Zaaknummer
HLAR 50865/11
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Arubaanse zaak. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de brief van de Stichting aan de Gouverneur geen bezwaarschrift is. Daarmee is derhalve niet om een heroverweging verzocht. De Raad oordeelt dat het doorzenden van de brief geen wijziging in de aard en strekking van de brief heeft gebracht en derhalve geen bezwaar inhoud tegen het besluit.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HLAR 50865/11

Datum uitspraak: 28 mei 2012

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

VAN ARUBA, CURAÇAO, SINT MAARTEN

EN VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA

Uitspraak op het hoger beroep van:

De stichting Stichting Rainbow Warriors Core, gevestigd in Aruba,

appellante

tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba van 11 mei 2011, in zaak nr. 2247 van 2010, in het geding tussen onder meer:

appellante

en

de minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu.

1. Procesverloop

Bij beschikking van 20 mei 2010 heeft de minister van Integratie, Infrastructuur en Milieu (hierna: de minister) aan de naamloze vennootschap Desarrollos Hotelco Corporation Aruba N.V. (hierna: Desarrollos) bouwvergunning verleend voor het oprichten van een hotel te Hadicurari/Basiruti.

Bij uitspraak van 11 mei 2011 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) het door de stichting Stichting Rainbow Warriors Core (hierna: de stichting) tegen het uitblijven van een beschikking op haar brief aan de Gouverneur van 1 juni 2010 ingestelde beroep niet ontvankelijk verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de stichting bij brief, bij het Gerecht ingekomen op 20 juni 2011, hoger beroep ingesteld. Bij brief, bij het Gerecht ingekomen op 17 januari 2012 zijn de gronden aangevuld.

De minister heeft een verweerschrift uitgebracht.

Daartoe in de gelegenheid gesteld heeft Desarrollos een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Het Hof heeft de zaak ter zitting behandeld op 4 april 2012, waar de stichting, vertegenwoordigd door mr. R.E. Yarzagaray en mr. C.R. Foy, beiden advocaat, de minister, vertegenwoordigd door mr. P.D. Langerak, werkzaam in dienst van het land, en Desarrollos, vertegenwoordigd door mr. A.A.D.A. Carlo, advocaat, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 9 van de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna: de Lar) kan degene die door een beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen het bestuursorgaan verzoeken die beschikking in heroverweging te nemen, tenzij deze op bezwaar is gegeven.

Ingevolge artikel 10 wordt het verzoek aanhangig gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat de beschikking heeft gegeven.

2.2. De stichting betoogt dat het Gerecht heeft miskend dat haar brief van 1 juni 2010 aan de Gouverneur een bezwaarschrift tegen de beschikking van 20 mei 2010 is en de minister de brief, nadat de Gouverneur die aan hem had doorgezonden, ten onrechte niet als zodanig in behandeling heeft genomen.

2.3. Bij de brief van 1 juni 2010 heeft onder meer de stichting de Gouverneur verzocht om te onderzoeken of, door de oprichting van het hotel, algemene internationale milieunormen worden geschonden, dan wel specifieke bepalingen van internationale verdragen waar het koninkrijk of Aruba aan zijn gehouden, niet worden nagekomen. Voorts wordt daarin gevraagd te onderzoeken, of en in hoeverre belangen van het koninkrijk worden geschaad.

Daarmee is niet om heroverweging van de beschikking van 20 mei 2010 verzocht. Het doorzenden van de brief door de Gouverneur aan de minister om bericht en raad heeft geen wijziging in de aard en de strekking van de brief gebracht. De brief houdt daarom geen bezwaar tegen dat besluit in. Het betoog faalt.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. J.Th. Drop, voorzitter en mr. R.W.L. Loeb en mr. A.W.M. Bijloos, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.M. Isenia, griffier.

w.g. Drop

voorzitter

w.g. Isenia

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 28 mei 2012

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de griffier,

voor deze,